Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
200 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-673-7 (brož.)
200 výt.
Anglické resumé
001401309
Obsah // PREDHOVOR...5 // 1 TEORETICKÉ ZÁKLADY A METODOLÓGIA PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH...7 // 1.1 Vymedzenie ponímania pedagogiky mentálne postihnutých a jej predmetu, pedagogika mentálne postihnutých ako vedný odbor...7 // 1.2 Miesto a vzťahy pedagogiky mentálne postihnutých v sústave vied 18 // 1.3 Systémová štruktúra - systém pedagogiky mentálne postihnutých 22 // 1.4 Terminológia a vedecký jazyk pedagogiky mentálne postihnutých 29 // 1.5 Metodológia pedagogiky mentálne postihnutých...39 // 2 OSOBY S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM AKO CIEĽOVÁ SKUPINA PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH...60 // 2.1 Mentálne postihnutie, mentálna retardácia - ponímanie a definovanieóO // 2.2 Príčiny, výskyt, charakterizovanie a dôsledky mentálneho postihnutia 67 // 2.3 Ponímanie osôb s mentálnym postihnutím z aspektu súvzťažných vied ...71 // 2.4 Klasifikácia mentálneho postihnutia v pedagogike mentálne // postihnutých...74 // 2.5 Vývin a jeho špecifiká u mentálne postihnutých...89 // 3 EDUKÁCIA A EDUKAČNÁ REHABILITÁCIA MENTÁLNE // POSTIHNUTÝCH...103 // 3 // 3.1 Edukačná rehabilitácia - vymedzenie, ciele, úlohy, princípy...103 // 3.2 Proces a metódy edukácie a edukačnej rehabilitácie mentálne // postihnutých...111 // 3.3 Raná intervencia a stimulácia vývinu mentálne postihnutých...115 // 3.4 Predprimáre vzdelávanie mentálne postihnutých...126 // 3.5 Primárne vzdelávanie mentálne postihnutých...137 // 3.6
Sekundárne vzdelávanie mentálne postihnutých...147 // 4 KOMPLEXNÁ REHABILITÁCIA MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH...152 // 4.1 Východiská, ciele, úlohy, princípy a zložky komplexnej rehabilitácie, // filozofia inklúzie v komplexnej rehabilitácii...152 // 4.2 Liečebná rehabilitácia...163 // 4.3 Sociálna rehabilitácia...164 // 4.4 Výchovná (edukačná) rehabilitácia...167 // 4.5 Pracovná rehabilitácia...167 // SUMMARY...170 // ZOZNAMY...172 // LITERATÚRA...174 // 4
cnb002638273

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC