Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015
270 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87855-15-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 254, bibliografické odkazy a rejstřík
001401316
1. ÚVOD 9 // 1.1 Formáty e-knih (PDF, EPUB, МОВІ) 9 // 1.2 Zabezpečení e-knih 12 // 1.3 Zákon o neperiodických publikacích a e-knihy 13 // 1.4 E-knihy a ISBN 14 // 1.5 Autorský zákon a licence k vydání a šíření e-knihy 15 // 1.6 Autorské honoráře u e-knih 16 // 1.7 Со budete potřebovat 17 // 1.8 Со obsahuje tato kniha 18 // 2. STRUKTURA EPUB 19 // 2.1 Základní logická struktura 20 // 2.2 Datové adresáře 21 // 3. XHTML V EPUB 24 // 3.1 Struktura souborů XHTML 25 // 3.2 Značky 26 // 3.3 Syntaktická pravidla 28 // 3.4 Elementy 31 // 3.5 Tři klíčové atributy class, style a id 47 // 4. KASKÁDOVÉ STYLY CSS V EPUB 48 // 4.1. Principy CSS 49 // 4.2. Syntax CSS 50 // 4.3. Definování stylů a jejich připojení ke konkrétním // elementům 52 // 4.4. Šablony stylů 54 // 4.5. Definování vlastností CSS přímo ve značkách elementů - // tzv. vnořené styly 57 // 4.6. Řešení kolize definic 57 // 4.7 Jednotky : 58 // 4.8 Specifikace barev 59 // 4.9 Vlastnosti 60 // Rozměry 61 // Vlastnosti okrajů elementů a jejich rámečku 62 // Vlastnosti odstavců a nadpisů 66 // Vlastnosti písma 70 // Vlastnosti seznamů - odrážky a číslování 73 // Tabulky 76 // Obtékání 78 // Pozadí 78 // Parametr ! important 81 // 4.10 Direktivy 81 // 5. FORMÁTOVÁNÍ DOKUMENTU 86 // 5.1 Formátujeme odstavce 86 // Nastavení nejčastějších formátů odstavce 87 // Měníme písmo uvnitř odstavce 93 // Předsazené řádky 96 // Rámečky 96 // Sirotci a vdovy 100 // 5.2 Prázdné řádky, začátky stránek, oddělovací čáry 100 // Prázdné řádky 100 // Nová strana 101 // Oddělovací čáry 101 // 5.3 Formátování seznamů 101 // 5.4 Formátování tabulek 104 // 5.5 Obtékané elementy 110 // Iniciála 110 // Marginálie 113 // 5.6 Zalamování obrázků 116 // 5.7 Divadelní text 124 // Divadelní text jako tabulka 125 // Divadelní text pomocí obtékání 127 // Zobrazení jmen osob pomocí kapitálek 130 //
6. SIGIL-EDITOR SOUBORŮ EPUB 132 // 6.1 Pracovní plocha Sigilu 133 // 6.2 Editační a náhledové okno. Editace 135 // 6.3 Okno prohlížeče a práce se soubory 137 // 6.4 Otevírání a ukládání souborů 140 // 6.5 Hledání a nahrazování 141 // 6.6 Hledání a nahrazování pomocí Regex 143 // 6.7 Úryvky (Clips) 146 // Editor úryvků 146 // Formátování textu pomocí úryvků 148 // Archivace souborů s úryvky 149 // Okno a lišta s úryvky 149 // 6.8 Metadata 150 // 6.9 Obálka 151 // 6.10 Obsah 151 // 6.11 Hlášení chyb, kontrola syntaxe a struktury 153 // Průběžné hlášení chyb 153 // Kontrola struktury EPUB 154 // 6.12 Zvláštní třídy Sigilu 154 // 7. VYTVOŘENÍ E-KNIHY Z WORDOVSKÉHO DOKUMENTU VE TŘINÁCTI KROCÍCH 156 // 7.1 Vytvoření e-knihy ve třinácti krocích 156 // Krok 1: Uložte dokument MS-Wordu ve formátu XHTML 157 // Krok 2: Otevřete soubor XHTML v Sigilu 157 // Krok 3: Zrušte veškeré formátování XHTML 158 // Krok 4: Přidejte a upravte stylovou šablonu a připojte ji k souboru XHTML 159 // Krok 5: Přidejte fonty 160 // Krok 6: Přidejte obrázky 161 // Krok 7: Editace - zformátujte knihu 161 // Krok 8: Poznámky pod čarou, poznámky za textem a jiné hypertextové vazby 163 // Krok 9: Přidejte obálku 165 // Krok 10: Přidejte metadata 165 // Krok 11: Zkontrolujte a opravte tiráž a copyrightovou stranu 165 // Krok 12: Vygenerujte obsah 165 // Krok 13: Proveďte závěrečnou kontrolu 165 // 7.2 Výběr fontů 166 // 7.3 Hlídání „štíhlé linie" 168 // 7.4 Identifikátor uid a jeho důsledky pro vytváření nových e-knih ze starších vzorů 169 // 8. VYTVOŘENÍ E-KNIHY V ADOBE INDESIGNU 170 // 8.1 Jak se exportuje 171 // 8.2 Ukotvené objekty 172 // 8.3 Možnosti exportu obrázků a grafiky 172 // 8.4 Tagování dokumentu 174 // 8.5 Vyčištění dokumentu 175 // 8.6 Mapování stylů 177 // 8.7 Obsah 179 // 8.8 Poznámky pod čarou 179 //
8.9 Metadata 180 // 8.10 Vlastní export 180 // 8.11 Odlišnosti exportu v InDesignu CS5.5 189 // 8.12 Špatný zápis písem pro iPad - InDesign CS5.5 190 // 8.13 Písma v InDesignu CS6 190 // 8.14 Technické nectnosti exportu 191 // 8.15 Pevný layout 191 // 8.16 Jak na písma 191 // 8.17 Vyznejte se v tom 193 // 8.18 Vyčištění exportu 194 // 9. PŘEVEDENÍ ELEKTRONICKÉ KNIHY DO FORMÁTU МОВІ 198 // 9.1 Převod pomocí Kindlegen 198 // 9.2 Převod pomocí Calibre 201 // 9.3 Omezení a vlastnosti formátu МОВІ 203 // 10. VYTVOŘENÍ EPUB Z DOCX POMOCÍ PROGRAMU CALIBRE 206 // 11. PŘÍPRAVA DOKUMENTU WORD PRO TRANSFORMACI DO EPUB 209 // 11.1 Převod PDF -> DOCX pomocí Adobe Acrobat 213 // 11.2 Otevření PDF ve Wordu 2013 216 // 11.3 Požadavky na wordovský soubor před jeho transformací do EPUB 217 // 12. NÁSTROJE PRO PRÁCI S FORMÁTEM EPUB 219 // 12.1 Rozbalení a sbalení souboru 219 // 12.2 Kontrola souboru EPUB 220 // PŘÍLOHY 223 // A. Zkratky 225 // B. Vzory licenční smlouvy pro e-knihy 228 // C. Struktura organizačních souborů EPUB 234 // D. XHTML pro EPUB - stručný přehled 240 // Elementy a jejich značky 240 // Vybrané znakové entity 241 // E. Přehled vlastností CSS pro EPUB 244 // Direktivy 247 // Rozměry 247 // Barvy 248 // F. Omezení CSS a XHTML pro EPUB 249 // G. Klávesové zkratky pro SIGIL 251 // H. Adresy, odkud lze stáhnout freewarové programy 253 // BIBLIOGRAFIE 254 // REJSTŘÍK 255
cnb002659824

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC