Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2008
461 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Obsah 

objednat
ISBN 9788024628172 (ebook)
ISBN 8024628171 (ebook)
ISBN 978-80-246-1429-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [439]-457, bibliografické odkazy a rejstřík
Kniha pojednává o problémech nezaměstnanosti v meziválečném Československu v mezinárodních souvislostech. Důraz je kladen na otázky tvorby legislativy a popis strukturálně hospodářských předpokladů problematiky. Zároveň jsou příslušné části věnovány dějinám každodenního života tehdejších nezaměstnaných, jejich strategiím přežití a propočtům pravděpodobného vývoje životní úrovně jejich domácností. Kniha obsahuje rovněž teoreticky pojatý úvod o genezi fenoménu nezaměstnanosti v moderních ekonomikách a formách jejího diskurzivního uchopení, resp. obecněji její společenské reflexe.
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova
Popsáno podle tištěné verze
001401317
Poděkování // Předmluva // KAPITOLA PRVNÍ: ZROZENÍ NEZAMĚSTNANOSTI // 1.1 Nezaměstnanost v Československu – cesta od konce na počátek // 1.2 Otázky konceptualizace nezaměstnanosti v sociálněhistorickém výzkumu // 1.3 Kapitalismus a nezaměstnanost I – hledisko národohospodářské // 1.4 Kapitalismus a nezaměstnanost II – hledisko morální // 1.5 Myšlenka peněžní podpory // Závěr // KAPITOLA DRUHÁ: PROBLÉM NEZAMĚSTNANOSTI ZA VÁLKY A V PRVNÍCH TÝDNECH EXISTENCE ČESKOSLOVENSKÉHO // 2.1 Trh práce za války 1914–1918 // 2.2 Trh práce v závěru války a v období vzniku Československa // 2.3 Vznik československé péče o nezaměstnané v prosinci 1918 // Závěr // KAPITOLA TŘETÍ: POVÁLEČNÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE A JEJÍ PŘEKONÁNÍ V LETECH 1919–1924 // 3.1 Úprava podpor v nezaměstnanosti z let 1919–1921 // 3.2 Ostatní podpůrná opatření // 3.3 Hospodářské podmínky v počátcích ČSR // 3.4 Nezaměstnanost a stabilita státu // 3.5 Nová úprava podporování z roku 1921 // 3.6 Statistika trhu práce 1919–1925 // Závěr // KAPITOLA ČTVRTÁ: ZAVEDENÍ GENTSKÉHO SYSTÉMU A KONJUNKTURA ZLATÝCH LET (1924–1929) // 4.1 Hospodářské a společenské předpoklady péče o nezaměstnané ve druhé polovině 20. let // 4.2 Přípravy pojišťovacího systému se státním příspěvkem // 4.3 Realizace gentského systému v československých podmínkách // 4.4 Ostatní formy péče a diskuse o novelizaci gentského systému // 4.5 Statistika trhu práce v letech 1925–1929 // Závěr //
KAPITOLA PÁTÁ: VELKÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE – TŘI PILÍŘE STÁTNÍ PÉČE // 5.1 Hospodářské podmínky // 5.2 Nová úprava gentského systému z roku 1930 // 5.3 Odbory a jejich pokladny // 5.4 Státní stravovací akce // 5.5 Nezaměstnanost a obecní rozpočty // 5.6 Produktivní péče // 5.7 Hnutí nezaměstnaných // 5.8 Snahy o reformu péče // 5.9 Vývoj na trhu práce v letech 1930–1933 // Závěr // KAPITOLA ŠESTÁ: CESTA OD KRIZE HOSPODÁŘSKÉ KE KRIZI POLITICKÉ // 6.1 Hospodářské podmínky // 6.2 Tři pilíře státní péče o nezaměstnané v letech 1933–1938 // 6.3 Ostatní formy péče o nezaměstnané ve 30. letech // 6.4 Úvahy o reformě // 6.5Samostatní výrobci // 6.6 Inteligence // 6.7 Mládež // 6.8 Nacionální aspekty nezaměstnanosti // 6.9 Statistika trhu práce v letech 1933–1938 // Závěr // KAPITOLA SEDMÁ: VÝVOJ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE A SČÍTÁNÍ NEZAMĚSTNANÝCH // 7.1 Problémy sčítání nezaměstnaných // 7.2 Systém zprostředkovatelen // 7.3 Jak se vlastně hledala práce? // KAPITOLA OSMÁ: ŽIVOT NEZAMĚSTNANÝCH // 8.1 Svět nezaměstnaných // 8.2 Životní úroveň nezaměstnaných // KAPITOLA DEVÁTÁ: ČESKOSLOVENSKÁ NEZAMĚSTNANOST V MEZINÁRODNÍ PERSPEKTIVĚ // 9.1 Povaha pojistných systémů // 9.2 Vývoj nezaměstnanosti // Závěr // ZÁVĚR // Summary // Zkratky // Seznam tabulek, grafů a map // Seznam pramenů a literatury // Jmenný rejstřík
(OCoLC)908671182
(OCoLC)316673539
cnb001780767

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC