Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Brno : Host ; V Ostravě : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014
219 s. : faksim. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7491-262-7 (Host ; váz.)
ISBN 978-80-7464-347-7 (Ostravská univerzita ; váz.)
Spis OU ; č. 284/2014
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001401369
Obsah // 1 Úvodní otevření a vymezení problému...9 // 2 Literární apokryfy ve slovnících a studiích // (výchozí výběrová inventarizace)...19 // 3 Hypotexty literárních apokryfů...27 // 4 Formální transformace hypotextů v literárních // apokryfech...37 // Apokryfní amplifikace a redukce hypotextů...38 // Apokryfní amplifikace jako prequel a sequel...43 // Apokryfní kompilace a kontaminace hypotextů...47 // 5 Apokryfní přehodnocování, „hra na pravdu" // a intertextová ironie...51 // Příznačné motivy apokryfního přehodnocování...60 // Přehodnocení očitým svědectvím...69 // Apokryfní grotesknost...73 // 6 Apokryfní proměny postav...77 // Postavy nevěstek a erotické motivy...81 // Apokryfní proměny pohádkových postav...85 // Případ Jidášovy zrady...88 // 7 Apokryfní proměny fikčního světa ...102 // Apokryfní přepisy dvoudomého fikčního světa...103 // Literární apokryf jako variace hypotextů?...110 // 8 Styl a jazyk literárních apokryfů...114 // Citace hypotextů, kryptocitáty a pseudocitáty...114 // Imitace stylu a stylové kontrasty v českých literárních apokryfech...123 // Dialogičnost literárních apokryfů...138 // Literární apokryfy v Genettově systému hypertextuality. 142 // 9 Paratextové vyjádření apokryfnosti...147 // Rematické a rematicko-tematické tituly literárních // apokryfů...147 // Intertextový rozměr titulů literárních apokryfů...150 // Předmluvy a doslovy...155
// KK Sebereflexivita literárních apokryfů...159 // Motiv zapomínání, bláznovství a snu...162 // Divadelnost apokryfního výrazu...165 // 11 Alegorický rozměr literárních apokryfů...169 // Alegorie literárních apokryfů v postmoderní situaci... 174 Motivy věže a jeskyně a epistemická skepse literárních apokryfů...177 // 12 Závěr: architext literárních apokryfů jako model // trojí distance...186 // Ediční poznámka...193 // Prameny...195 // Literatura...199 // Summary...206 // Jmenný rejstřík...210 // Obrazové přílohy...213

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC