Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
182 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-661-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 168-176, bibliografické odkazy a rejstříky
České a anglické resumé
001401371
ÚVOD // 1. PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA...7 // 1.1 Historický vývoj péče o osoby s autismem, vymezení pojmů...7 // 1.2 Charakteristické projevy, chování a deficity...12 // 1.3 Etiologie poruch autistického spektra...22 // 1.4 Klasifikace, popis jednotlivých poruch...26 // 1.5 Komplexní diagnostika poruch autistického spektra...38 // 2. SYSTÉM PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S AUTISMEM...45 // 2.1 Integratvní/inkluzivní vzdělávání dětí, žáků s PAS...45 // 2.2 Integrace/inkluze žáků s poruchou autistického spektra v zahraničí...48 // 2.3 Přehled vzdělávacích programů v České republice...50 // 2.4 Metoda strukturovaného učení...61 // 2.5 Role motivace u žáků s PAS...66 // 3. ANALÝZA PŘÍPRAVY DĚTÍ S PAS NA PŘECHOD Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA METODU STRUKTUROVANÉHO UČENÍ - VÝZKUMNÝ PROJEKT 1...68 // 3.1. Cíle a metodologie výzkumného projektu 1...68 // 3.2 Výběr a charakteristika zkoumaného souboru...70 // 3.3 Výsledky výzkumného šetření...71 // 3.4 Diskuze a závěry I. části výzkumného šetření...77 // 4. ANALÝZA EDUKAČNÍHO PROCESU V KONTEXTU ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ - VÝZKUMNÝ PROJEKT II...82 // 4.1 Cíl a metodologie výzkumného šetření...82 //
4.2 Charakteristika zkoumaného zařízení...83 // 4.3 Charakteristika Å VP zkoumaného zařízení...87 // 4.3 Případové studie vybraných žáků...103 // 3 // 4.5 Diskuze a závěry II. části výzkumného šetření...155 // 5. NÁVRHY OPATŘENÍ PRO SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKOU TEORII A PRAXI...158 // 5.1 Hlavní zásady při edukaci žáků s PAS...160 // 5.2 Doporučené postupy při výuce - ČESKÝ JAZYK - (Čtení, Psaní), MATEMATIKA 162 // ZÁVĚR...166 // SUMMARY...168 // LITERATURA...169 // SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...177 // SEZNAM OBRÁZKŮ...179 // REJSTŘÍKY...180
(OCoLC)904579001
cnb002635238

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC