Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(2) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
205 s. : il., 1 mapa ; 23 cm

ISBN 978-80-7464-644-7 (brož.)
Nad názvem: Environmentální centrum Přírodovědecké fakulty
Pod názvem: Institut environmentálních technologií
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
001401377
Obsah // Úvod ... 9 // l. Problematika průmyslových odpadů a kontaminace // prostředí...11 // 1.1. Nejvýznamnější zdroje průmyslových odpadů s nežádoucími dopady // na živé systémy (K. Malachová)... 13 // 1.1.1. Spalovací procesy jako zdroj genotoxických a karcinogenních // kontaminant (K. Malachová)... 14 // 1.1.2. Nanotechnologie a rizika související s kontaminací prostředí // nanočásticemi (J. Kukutschová)... 25 // 1.2. Hutnický průmysl jako zdroj kontaminace prostředí v ostravské // aglomeraci (K Malachová)... 32 // 1.2.1. Hodnocení genotoxicity pyrometalurgických odpadů (K Malachová, // J. Kukutschová)... 33 // 1.3. Vliv automobilové dopravy na životní prostředí (K Malachová) 39 // 1.3.1. Mutagenita vzorků asfalto-dehtových silničních povrchů // (K. Malachová)... 40 // 1.3.2. Studium genotoxického a toxického potenciálu frikčních kompozitů pro brzdová obložení automobilů a produktů jejich otěru // (K Malachová, J. Kukutschová, Z. Rybková, H. Sezimová) ... 43 // 1.4. Dlouhodobý screening kontaminace ovzduší toxickými a genotoxickými látkami na území města Ostravy (H. Sezimová, Z. Rybková, // K. Malachová)... 50 // 1.4.1. Hodnocené vzorky a použité detekční systémy... 50 // 1.4.2. Výsledky... 51 // 1.4.3. Diskuze... 57 // 5 // 2. Studium dopadů kontaminace na přírodu... 63 // 2.1. Kontaminace prostředí a změny na molekulárně genetické úrovni // (P. Pečínka, J. Červeň,
P. Bažantová)... 65 // 2.1.1. Detekce interakcí DNA-protein... 67 // 2.1.2. Struktura proteinu p53... 69 // 2.1.3. Interakce proteinu p53 s DNA... 70 // 2.1.4. Mutace... 73 // 2.1.5. Vliv vnějších podmínek na interakci proteinu p53 s DNA... 77 // 2.2. Výzkum dopadů industriálních aktivit na změny v biodiverzitě... 86 // 2.2.1. Bioindikátory a biologická diverzita (P. Drozd)... 86 // 2.2.2. Vážky jako indikátory dopadů průmyslových aktivit na kvalitu // prostředí (A. Dolný)... 88 // 2.2.3. Raci a velcí mlži - bioindikačně významné druhy bezobratlých // v povodí Odry (Z. Ďuriš, I. Horká)... 95 // 2.2.4. Epifytické mechorosty a jejich bioindikační vlastnosti (V. Plášek) 101 // 2.2.5. Biodiverzita rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) // v postindustriální krajině (P. Kočárek)... 109 // 2.2.6. Dvoukřídlý hmyz (Diptera) jako bioindikátor kvality postindustriální // krajiny na Ostravsku (J. Ševčík)... 115 // 2.2.7. Bioindikátory a kvantitativní data (P Drozd)... 122 // 2.3. Výzkum dopadu změn klimatických podmínek na asimilační aparát // rostlin (V. Špunda, M. Navrátil, M. Štroch, D. Vrábl, // V. Karličky, Z. Materová, J. Nezval, M. Opálková, J. Semer)... 134 // 2.3.1. Fotosyntetické procesy v kostce... 136 // 2.3.2. Význam koncentrace C02 ve fotosyntéze... 139 // 2.3.3. Karotenoidy a fenolické látky - důležité nízkomolekulární // fotoprotektivní sloučeniny zabraňující světlem indukovanému oxidativnímu
poškození... 141 // 2.3.4. Současný výzkum vlivu klimatických změn na fotosyntézu rostlin ... 149 // 3. Vybrané přístupy ke snižování kontaminace životního // prostředí... 163 // 3.1. Mykoremediace a jejich použití v environmentálních // biotechnologiích (Č. Novotný)... 165 // 3.1.1. Biotechnologie používané k dekontaminaci vody a zeminy... 167 // 3.1.2. Mikroorganismy uplatňující se v biodegradačních procesech... 172 // 6 // 3.1.3. Faktory prostředí ovlivňující biodegradaci organopolutantů... 180 // 3.1.4. Vývoj bioremediační technologie... 183 // 3.1.5. Hodnocení účinnosti dekontaminačního procesu... 186 // 3.2. Studium možností zmírnění kontaminace prostředí // s využitím adsorpčních procesů (V. Slovák, J. Kalina, R. Maršálek, // Marek Mucha, Martin Mucha, Z. Navrátilová, J. Stefelová, // P. Veselá, T. Zelenka)... 195 // 3.2.1. Teorie adsorpce... 195 // 3.2.2. Adsorbenty... 197 // 3.2.3. Možnosti adsorpčního odstranění polutantů z vodného prostředí 200 // 7
(OCoLC)904578832
cnb002626229

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC