Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Malenovice : Obec Malenovice, 2014
599 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 31 cm

ISBN 978-80-260-6568-5 (váz.)
700 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 531-551, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001401381
OBSAH // SLOVO STAROSTY (Vladimír Malarz)...9 // ÚVODEM (Jan Al Saheb, David Pindur)...11 // PŘÍRODNÍ POMĚRY V OBCI MALENOVICÍCH A BLÍZKÉM // OKOLÍ (Jiří Kristian)...13 // Úvod do geologie Moravskoslezských Beskyd...15 // Sesuvy a jeskyně... 18 // Klimatické poměry...20 // Půdy...25 // Vodstvo...28 // Vývoj vegetace...28 // Současná vegetace...32 // Fauna...36 // Ochrana přírody...41 // Krajina a životní prostředí...47 // VÝVOJ NÁZVU OBCE A JEJÍ SYMBOLIKY (Karel Müller, David Pindur)...53 // Název obce...53 // Obecní symbolika...56 // PŘEDPOKLADY ZALOŽENÍ MALENOVIK // NÁSTIN VÝVOJE ŠIRŠÍHO REGIONU V 15.-17. STOLETÍ Qan Al Saheb) ...61 // Vznik frýdeckého panství v kontextu vývoje Těšínského knížectví...61 // Fenomén valašské a pasekářské kolonizace...62 // POČÁTKY MALENOVIC (David Pindur) ...65 // Bruntálští z Vrbna a počátky Malenovic...66 // Ve víru třicetileté války...67 // Nejstarší obyvatelé Malenovic...68 // Malenovice a Jiří z Oppersdorfu...74 // ROZVOJ MALENOVIC V LETECH 1648-1848 (David Pindur)...79 // Malenovice ve světle urbáře frýdeckého panství z roku 1664 ... 80 // Valašský vojvoda...84 // Rozvoj valašského osídlení...85 // Počátky těžby železné rudy v Malenovicích ...88 // Kamenolom na Borové...90 // Sklárna v údolí Satiny...91 // Juráš a další malenovičtí zbojníci z Ondrášovy družiny...93 // Samospráva...98 // Obraz Malenovic ve státních katastrech 18.
století...102 // Malenovice a povstání poddaných na frýdeckém panství...103 // Malenovice v urbáři z roku 1770 ... 105 // Z dalších poddanských nepokojů na frýdeckém panství...107 // Počátky kostela na Borové... 109 // Projevy barokní zbožnosti v Malenovicích...112 // Cesta ke vzniku duchovní správy na Borové... 113 // Borová samostatnou farností... 115 // První evangelíci v borovské farnosti a v Malenovicích... 119 // Počátky školy na Borové...121 // Malenovice v první polovině 19. století... 125 // „BOŽE RAČIŽ POŽEHNATI FRANZ JOSEFA A SVŮJ LID.. // MALENOVICE V LETECH 1848-1918 (David Pindur)... 127 // Rok 1848 a jeho následky v obci...127 // Okresní příslušnost Malenovic...129 // Obecní samospráva...131 // „Sedmdesát tisíc je nás před Těšínem, před Těšínem...“ Obecní představitelé v boji // za český úřední jazyk a národní myšlenku...133 // Změny v katastru obce, péče o komunikace a vodní toky...136 // Peripetie se stavbou dřevěného Harcovského mostu...138 // „Do Venger táhne hvozd markýze Géra...“ Boj o salaše, arciknížecí lesy // a obecní honitba...143 // Konec těžby železné rudy v údolí Satiny...149 // Živnosti v obci... 150 // „Hasly hvězdy, bylo k ránu, do mraků se Lysá zdvihla...“ Počátky turistiky // a Albrechtova útulna na Lysé hoře...153 // Malenovická poštovna...162 // Počátky spolkové činnosti v Malenovicích...162 // Chudinská a zdravotní
problematika...166 // „Po našemu slovo Boží ještě slýchat na Borové...“ Duchovní správci // a náboženský život farnosti Borová... 169 // Proměna farního kostela na Borové...177 // Malenovičtí evangelíci rovnoprávnými občany... 180 // Od školy na Borové ke škole pod Borovou... 181 // Obyvatelstvo Malenovic (nejen) v rakousko-uherských statistikách...191 // Z malenovické „černé kroniky“... 192 // „Za Boha, císaře a vlast!“ Ve víru světové války... 195 // „ZA REPUBLIKU, ZA MASARYKA!“ // MALENOVICE V LETECH 1918-1938 (Jan AI Saheb, David Pindur)...201 // Volby a obecní představitelé...205 // Působnost obecní samosprávy...219 // Obecní zaměstnanci...222 // Správa obecního majetku...225 // Sociální zabezpečení občanů...233 // Občanská vybavenost...243 // Hospodářské poměry...247 // Veřejný život v obci...258 // Náboženské poměry...261 // Školství...270 // Turistický ruch...280 // Z černé kroniky a „vrtochy“ přírody...283 // Závěrem k období let 1918-1938 ... 290 // VE STÍNU HÁKOVÉHO KŘÍŽE A ZÁBLESK SVOBODY // MALENOVICE V LETECH 1938-1948 (Jan Al Saheb, David Pindur)...292 // Mnichovská krize a druhá republika...293 // Samospráva obce v letech 1939-1945 ... 295 // Hospodářské poměry a výstavba obce v období protektorátu...299 // Veřejný život obce za okupace a během války...305 // Školství...311 // Náboženské poměry...314 // Odpor vůči okupaci a strastiplná
cesta ke svobodě...318 // Poválečná konsolidace a vývoj v letech 1945-1948... 326 // Závěrem k období let 1938-1948 ... 336 // MALENOVICE V LETECH 1948-1989 (Jan Al Saheb, David Pindur)...338 // Samospráva obce...341 // Hospodářské poměry...350 // Výstavba, občanská vybavenost a sociální poměry...367 // Veřejný život obce pod taktovkou KSČ...387 // Poslední epizoda z dějin malenovického školství...400 // Náboženské poměry v období nesvobody...410 // Turistický ruch...424 // Z černé kroniky a „vrtochy“ přírody...429 // Závěrem k období let 1948-1989 ... 434 // NA VLNÁCH DEMOKRACIE // MALENOVICE V LETECH 1989-2012 (Jan Al Saheb, David Pindur)...440 // Samospráva obce...440 // Hospodářské poměry a občanská vybavenost...446 // Výstavba a proměna „tváře“ obce...454 // Veřejný život...458 // Náboženské poměry...463 // Závěrem k období let 1989-2012 ... 472 // POZNÁMKY...475 // PŘÍLOHY...513 // SOUPIS PRAMENŮ A LITERATURY...531 // ZDROJE VYOBRAZENÍ...552 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...555 // JMENNÝ REJSTŘÍK...558 // MÍSTNÍ REJSTŘÍK...584 // O AUTORECH...595 // MALENOVICE. THE PAST AND PRESENT OF A VILLAGE // BELOW LYSÁ HORA (SUMMARY)...597
cnb002610092

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC