Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014-
5 sv. : il., portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-600-3 (sv. 1 ; brož.)
ISBN 978-80-7464-601-0 (sv. 2 ; brož.)
ISBN 978-80-7464-602-7 (sv. 3 ; brož.)
ISBN 978-80-7464-603-4 (sv. 4 ; brož.)
ISBN 978-80-7464-604-1 (sv. 5 ; brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
V 5 svázku je uvedený jen autor Petr Krawczyk
Obsahuje bibliografie
1. 2014. 78 s. -- 2. 2014. 78 s. -- 3. 2014. 80 s. -- 4. 2014. 70 s. -- 5. 2014. 75 s.
001401387
SVAZEK 1: I KLINICKÁ ČÁST...3 // 1 Funkční anatomie bérce a kolenního kloubu...5 // 2 Etiologie amputací dolní končetiny... 10 // 3 Operační techniky u transtibiálních amputaci... 17 // 4 Komplexní péče o amputované...23 // 5 Funkční indikace tranbstibiálních protéz...31 // II TECHNICKÁ ČÁST... 39 // 6 Základní požadavky na transtibiální protézu...43 // 7 Funkční indikace transtibiální protézy...45 // 8 Klasifikace transtibiálních protéz...48 // 9 Lůžka transtibiálních protéz... 53 // 10 Protetická chodidla... 59 // 11 Nastavení transtibiálni protézy (alignment)...68
SVAZEK 2: I KLINICKÁ ČÁST...8 // 1 Funkční anatomie stehenního pahýlu... 10 // 2 Etiologie transfemorálních amputací... 17 // 3 Operační techniky u transfemorálních amputací...25 // 4 Komplexní péče po transfemorální amputaci...30 // 5 Indikace transfemorálních protéz...36 // II TECHNICKÁ ČÁST...43 // 6 Historie transfemorálnich protéz...46 // 7 Základní uspořádání TF protéz...51 // 8 Lůžka transfemorálních protéz...53 // 9 Protetické kolenní klouby...63 // 10 Nastavení tranfemorální protézy (alignment)...70
SVAZEK 3: I KLINICKÁ ČÁST...3 // 1 Anatomické poznámky k exartikulaci v kolenním kloubu a parciálním amputacím chodidla...5 // 2 Etiologie parciálních amputaci nohy...14 // 3 Operační techniky při exartikulaci v kolenním kloubu a při parciálních amputacích nohy...19 // 4 Komplexní péče po parciálních amputací nohy...37 // 5 Indikace protéz při parciální amputaci chodidla a při exartikulaci v kolenním kloubu...40 // 11 TECHNICKÁ ČÁST...43 // 6 Základní popis protézy po exartikulaci v kolenním kloubu...46 // 7 Lůžko protézy po exartikulaci v kolenním kloubu...49 // 8 Příklady provedení konstrukce lůžka KD protézy...53 // 9 Kolenní klouby protéz po exartikulaci v kolenním kloubu...57 // 10 Nastavení protézy po exartikulaci v kolenním kloubu (alignment)...60 // 11 Částečné amputace v noze...67 // 12 Protetické řešení PFA amputací...69
SVAZEK 4: I KLINICKÁ ČÁST...8 // 1 Anatomické poznámky k amputacím v oblasti pánve...10 // 2 Etiologie exartikulace v kyčelním kloubu a amputací v oblasti pánve...17 // 3 Operační techniky při exartikulaci v kyčelním kloubu a translumbárních amputacich21 // 4 Komplexní péče u pacientů po exartikulaci v kyčelním kloubu...27 // 5 Indikace protetického vybavení při exartikulaci v kyčelním kloubu a translumbárních amputacích...32 // II TECHNICKÁ ČÁST...39 // 6 Základní uspořádání protézy po exartikulaci v kyčelním kloubu a hemipelvektomii .,42 // 7 Lůžko protézy po exartikulaci v kyčelním kloubu...48 // 8 Zhotovení lůžka HD protézy...54 // 9 Volba dílů protézy po exartikulaci v kyčelním kloubu a hemipelvektomii...57 // 10 Nastavení protézy po exartikulaci v kyčelním kloubu a hemipelvekiomii (alignment)62
SVAZEK 5: 1 FUNKČNÍ ANATOMIE HORNÍ KONČETINY...7 // 2 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY...14 // 3 KOMPLEXNÍ PÉČE PO AMPUTACI HORNÍ KONČETINY...21 // 4 TYPY PROTÉZ HORNÍCH KONČETIN...27 // 5 KONSTRUKCE PROTÉZ HORNÍ KONČETINY...36 // 6 MYOELEKTRICKÉ PROTÉZY HORNÍ KONČETINY...44 // 7 PROTETICKÉ" VYBAVENÍ DLE ÚROVNĚ AMPUTACE...56
OBSAH // I KLINICKÁ ČÁST...8 // ÚVOD...9 // 1 Funkční anatomie stehenního pahýlu... 10 // 1.1 Skelet pánve, kyčelního kloubu a femuru...10 // 1.1.1 Skelet pánve...10 // 1.1.2 Skelet kyčelního kloubu a femuru...11 // 1.2 Vazy kyčelního kloubu a jejich funkce...11 // 1.3 Svaly kyčelního kloubu a svaly stehenní...II // 1.3.1 Svaly kyčelního kloubu a jejich funkce...11 // 1.3.2 Svaly stehenní...12 // 1.4 Důležité anatomické prostory stehna...14 // 2 Etiologie transfemorálních amputaci... 17 // 2.1 Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)...17 // 2.1.1 Akutní ischemie DK...17 // 2.1.2 Chronická ischemická choroba dolních končetin...18 // 2.1.3 Vaskulitidy...20 // 2.1.4 Arteriální aneurysma (tepenná výduť)...20 // 2.2 Syndrom diabetické nohy - diabetická gangréna...21 // 2.3 Traumatické příčiny transfemorálních amputací...22 // 2.4 Onkologická onemocnění jako příčina amputace...22 // 2.5 Ostatní příčiny amputací dolní končetiny...22 // 3 Operační techniky u transfemorálních amputací...25 // 3.1 Transfemorální amputace - frontální řez (Open Fish Mouth)...25 // 3.1.1 Myoplastika...25 // 3.1.2 Amputace dle Callandera...26 // 3.1.3 Amputace dle Stokes - Grittiho...26 // 3.2 Metoda sagitálního řezu...27 // 3.2.1 Myodéza (dle Gottschalka)...27 // 3.3 Délka stehenního pahýlu...27 // 4 Komplexní péče po transfemorální amputací...30 // 4.1 Mezioborový tým a organizace péče o pacienta...30 // 4.2 Predoperační
péče...32 // 4.3 Aktivní terapie po amputaci...32 // 4.3.1 Péče o operační ránu...32 // 4.3.2 Kompresivní terapie...32 // 4.3.3 Fyzioterapie (protetická fyzioterapie)...33 // 4.4 Aplikace protézy (prvovybavení)...34 // 4.5 Následná péče...34 // 5 Indikace transfemorálních protéz...36 // 5.1 Vyšetření pacienta po transfemorální amputaci...36 // 5.1.1 Anamnéza...36 // 5.1.2 Vyšetření pacienta...37 // 5.2 Faktory ovlivňující aplikaci protézy...39 // 5.3 Stanovení předpokládaného stupně aktivity uživatele protézy...40 // 5.3.1 Požadované schopnosti budoucího uživatele protézy...41 // 5.4 Indikace TF protéz podle předpokládaného stupně aktivity...42 // II TECHNICKÁ ČÁST...43 // ÚVOD...44 // 6 Historie transfemorálních protéz...46 // Základní uspořádání TF protéz...51 // 7.1 Exoskeletární uspořádání TF protézy...51 // 7.2 Endoskeletární uspořádání TF protézy...51 // 8 Lůžkatransfemorálních protéz...53 // 8.1 Základní požadavky na TF protetické lůžko...53 // 8.2 Základní funkce TF protetického lůžka...53 // 8.3 Biomechanika pahýlového lůžka TF protézy...53 // 8.4 Typy pahýlových lůžek TF protéz...54 // 8.4.1 Pahýlová lůžka s oporou o hrbol kosti sedací...54 // 8.4.2 Pahýlová lůžka se zanořeným hrbolem kosti sedací...58 // 9 Protetické kolenní klouby...63 // 9.1 Funkce protetického kolenního kloubu...63 // 9.2 Požadavky na protetický kolenní kloub v průběhu cyklu
chůze...63 // 9.3 Základní typy protetických kolenních kloubů...64 // 9.4 Řízení funkce protetických kolenních kloubů...65 // 9.4.1 Neřízené protetické kolenní klouby...65 // 9.4.2 Řízené protetické kolenní klouby...68 // 10 Nastavenítranfemorální protézy (alignment)...70 // 10.1 Základní nastavení TF protézy (bench alignment)...70 // 10.2 Statické nastavení TF protézy (static alignment)...72 // 10.3 Dynamické nastavení TF protézy (dynamic alignment)...74 // LITERATURA...77

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC