Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2014
220 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 9788024626529 (ebook)
ISBN 8024626527 (ebook)
ISBN 978-80-246-2636-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [208]-217, bibliografické odkazy a rejstřík
Monografie se zabývá povahou výchovy jako specifického lidského jednání. Z hermeneutických pozic zkoumá ontologická východiska výchovného vztahu jako vztahu ke světu, ke společenství a k sobě samému. Ukazuje kontexty, z nichž se výchova rodí, a podmínky, v nichž je možno ji rozvinout (solidarita generací, pedagogický étos, svoboda člověka, rozvoj lidské přirozenosti, specifická povaha lidské starosti a péče, vztah k druhému, setkání). Autorky sledují nutné proměny výchovného vztahu a vymezují základní rozdíly mezi výchovou a činnostmi, které sice také ovlivňují a formují osobnost člověka, ale s dobrou výchovou nemají nic společného (vedení, školení, výcvik, drezura, manipulace, ovlivňování). Promýšlejí výchovu jakožto jednání, jehož smyslem je zachovat kontinuitu (lidského rodu, kultury, hodnot), které však zároveň umožňuje diskontinuitu (tedy potenciálně nový počátek). V neposlední řadě zkoumají problematiku výchovy a vzdělávání v diferentním světě a poukazují na podstatné souvislosti výchovy a vzdělávání se smysluplným spolubytím.
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
001401394
Obsah // I. Fenomén výchovy ve filosofické reflexi 9 // Úvod 11 // 1. Výchova a vzdělání jako téma moderní a postmoderní filosofie 14 // Klasické koncepty výchovy 14 // Fenomén výchovy v dilematech 18 // Čas výchovy 20 // Antinomie výchovy 21 // Homo educans a homo educandus 25 // Výchova v postmoderní reflexi 27 // 2. Antropologický rozměr výchovy 29 // Výchova je lidská činnost 30 // Výchova je „zabydlování se ve světě“ 31 // Výchova je vytvářením prostoru 32 // Výchovný prostor 34 // Domov 36 // Výchova je vztah k sobě samému 43 // 3. Dialogická výchova jako setkání generací 48 // Výchova odehrávající se v řeči 49 // Dialog 50 // Odpovědnost ve výchově 53 // Odpovědnost plynoucí z moci a z kompetence 55 // 4. Problém tělesnosti a intersubjektivity a jejich význam // pro porozumění fenoménu výchovy 57 // 5. Imaginace ve výchově // 65 // 6. Tradice a výchova 75 // Tradice a možnosti výchovy 75 // Tradice a dějinné vědomí v humanitních vědách 78 // 7. Hodnoty, hodnotová výchova a výchova k hodnocení 83 // Hodnoty ve filosofii a humanitních vědách 84 // Kontexty hodnot a hodnocení 86 // Hodnotová výchova 89 // Výchova k hodnocení 91 // 8. Symbol ve filosofii a pedagogice 95 // Co je symbol? 96 // Symbol a znak 99 // Symbol v pedagogice 101 // 9. Etika učitelského povoláni 105 // K charakteru lidského jednání s ohledem na výchovu 105 // Etický a technický aspekt lidského jednání 105 //
Etické rozhodování 109 // Šťastná chvíle vychovatelova (a vychovávaného) 111 // Rozdíl mezi pedagogickým zaměstnáním a povoláním učitele 113 // II. Axiologické a etické souvislosti výchovy a vzdělávání v diferentním světě 117 // 10. Život v diferentním světě - nároky, možnosti 119 // Pojetí světa jako světa diferentního 119 // Sociokulturní změna přelomu tisíciletí 122 // Změna paradigmatu a ztráta jistoty 125 // 11. Východiska požadavků na vzdělání 127 // Problematičnost „instantního“ vědění 127 // Polarity postmodernity a paradigma komunikace 130 // Požadavky na vzdělání a výchovu 134 // 12. Zamyšlení nad zaměřeností vzdělávání // Cíle vzdělávání z hlediska žáka, studenta // Cíle vzdělávání z hlediska učitele // 13. Etika a výchova 158 // 14. Rizika výchovy v diferentním světě 164 // 15. Etika a teorie mravní výchovy 165 // 16. Shrnuti a náměty pro učitelskou etiku povolání i s ohledem // na využívání 1CT 170 // Pozitivní a negativní stránky využívání ICT (zejména internetu) 173 // Nárůst distančních forem vzdělávání 178 // Vytváření on-line kurzů 183 // Možnosti a meze využití on-line výuky 184 // 17. Závěr 187 // Teorie, praxis, poiésis jako projevy lidské aktivity 187 // Nejvýznamnější konstanty pojetí učitelské profese 188 // Axiologická a etická dimenze virtuálního studijního prostředí 189 // Hermeneutický přístup 191 //
18. Přílohy 194 // Příloha 1 194 // Příklad etického kodexu učitele - zdroj: USA 194 // Příloha 2 196 // Žádoucí vlastnosti učitele 196 // Příloha 3 197 // Potřeba rozvoje učitelské etiky 197 // Profesní etiky 197 // Aktuální otázky elektronizace terciárního vzdělávání 198 // Příloha 4 200 // Etické aspekty firemní kultury 200 // Summary Bibliografie Jmený rejstřík
(OCoLC)933298527
(OCoLC)900135155
cnb002610077

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC