Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2014
702 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7412-167-8 (Refugium Velehrad-Roma ; váz.)
Prameny spirituality ; 44
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 676-683, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Centrum Aletti
001401441
Obsah // Předmluva...5 // Autorova předmluva k revidovanému vydání...10 // Kapitola I. Úvod...11 // I. Proč studovat historii filosofie?...11 // II. Povaha dějin filosofie...15 // III. Jak studovat dějiny filosofie...20 // IV. Antická filosofie...22 // Část I. Předsókratovská filosofie // Kapitola II. Iónsko: kolébka západního myšlení...29 // Kapitola III. Průkopníci: raní iónští fdosofové...40 // I. Thalés...40 // II. Anaximandros...43 // III. Anaximenés...45 // Kapitola IV. Pýthagorejský spolek...49 // Kapitola V. Svět Hérakleita...60 // Kapitola VI. Jedno Parmenida a Melissa...72 // Kapitola VII. Dialektika Zénóna...80 // I. Důkazy proti pythagorejskému pluralismu...81 // II. Argumenty proti pythagorejské nauce o prostoru...83 // III. Argumenty týkající se pohybu...83 // 697 // Obsah // Poznámka o „panteismu“ v řecké předsókratovské filosofii 87 // Kapitola VIII. Empedoklés z Akragantu...89 // Kapitola IX. Pokrok Anaxagora...95 // Kapitola X. Atomisté...102 // Kapitola XI. Předsókratovská filosofie...107 // Část II. Sokratovské období // Kapitola XII. Sofisté ...115 // Kapitola XIII. Některé osobnosti sofismu...122 // I. Prótagoras ...122 // II. Prodikos...128 // III. Hippiás...129 // IV. Gorgiás ... 130 // V. Sofismus...133 // Kapitola XIV. Sókratés...134 // I. Mládí Sokrata...134 // II. Problém Sokratův...138 // III. Sokratova filosofická činnost...144 // IV. Proces a smrt Sokrata...157 // Kapitola
XV. Menší sokratovské školy...160 // I. Škola v Megaře...160 // II. Elidsko-eretrijská škola...162 // III. Raná škola kyniků...163 // IV. Kyrénská škola...166 // Kapitola XVI. Démokritos z Abdéry... 170 // Část III. Platón // Kapitola XVII. Platónův život...177 // 698 // Obsah // Kapitola XVIII. Platónovo dílo...184 // A. Původnost...184 // B. Chronologie děl...187 // I. Sokratovské období...191 // II. Přechodné období...192 // III. Období zralosti...193 // IV. Díla staršího věku...193 // Poznámka...194 // Kapitola XIX. Teorie poznání...195 // I. Poznání není smyslové vnímání...196 // II. Poznání není jen pouhý „pravdivý úsudek“ ...200 // III. Poznání není pravdivý úsudek // plus „připojené objasnění“ ...202 // IV. Pravdivé poznání...204 // Kapitola XX. Nauka o formách...222 // Kapitola XXI. Platónova psychologie...278 // Kapitola XXII. Morální teorie...290 // I. Summum bonům...290 // II. Ctnost...293 // Kapitola XXIII. Stát...299 // I. Ústava...302 // II. Politikos...311 // III. Zákony...313 // Kapitola XXIV. Platónova fyzika...326 // Kapitola XXV. Uméní ...338 // I. Krása...338 // II. Platónova teorie umění...343 // Poznámka o vlivu Platóna...348 // Kapitola XXVI. Stará akademie...351 // 699 // Obsah // Část IV. Aristotelés // Kapitola XXVII. Aristotelův život a dílo...357 // Aristotelovo dílo...360 // Kapitola XXVIII. Aristotelova logika...371 // Kapitola XXIX. Aristotelova metafyzika...384
// Kapitola XXX. Filosofie přírody a psychologie...425 // Kapitola XXXI. Aristotelova etika...441 // Kapitola XXXII. Politika...467 // Kapitola XXXIII. Aristotelova estetika...477 // I. Krásno...477 // II. Krásné umění obecně...479 // III. Tragédie...482 // IV. Původy tragédie a komedie...489 // Poznámka o starších peripateticích...490 // Kapitola XXXIV. Platón a Aristoteles...493 // Část V. Poaristotelská filosofie // Kapitola XXXV. Úvod...505 // Kapitola XXXVI. Raní stoici ...512 // I. Stoická škola...512 // II. Stoa a logika...513 // III. Kosmologie stoy ...515 // IV. Stoická etika...524 // Kapitola XXXVII. Epikúreismus...533 // I. Epikúrejská škola...533 // II. Kanonika...534 // III. Fyzika...536 // 700 // Obsah // IV. Epikúrejská etika...540 // Poznámka o kynismu v prvním období helenistické epochy... 547 // Kapitola XXXVIII. // Starší skeptici, střední a nová akademie...549 // I. Starší skeptici...549 // II. Střední Akademie...550 // III. Nová Akademie...551 // Kapitola XXXIX. Stoici střední etapy...559 // Poznámka o peripatetické škole // v helénisticko-římském období...564 // Kapitola XL. Stoici pozdější doby...568 // Kapitola XLI. Kynikové, eklektici, skeptikové...582 // I. Kynikové...582 // II. Eklektici...587 // III. Skeptikové...588 // Kapitola XLII. Novopýthagoreismus...593 // Poznámka o Apollóniovi z Tyany...597 // Kapitola XLIII. Střední platonismus...599 // Kapitola XLIV. Židovsko-helénistická
filosofie...607 // Kapitola XLV. Plótínův novoplatónismus...614 // I. Život Plótína...614 // II. Plótínova nauka...616 // III. Plótínova škola...627 // Kapitola XLVI. Další novoplatónské školy...630 // I. Syrská škola...630 // II. Škola v Pergamu...631 // III. Athénská škola...632 // IV. Alexandrijská škola...638 // V. Novoplatónismus na latinském Západě...640 // 701 // Obsah // Kapitola XLVII. Závěrečný přehled...643 // Poznámka autora o pramenech ...669 // Michal Altrichter // Ke Coplestonovu textu Dějin filosofie...673 // Seznam literatury...676 // 1. Všeobecné dějiny řecké filosofie...676 // 2. Předsókratovská filosofie...677 // 3. Platón...678 // 4. Aristotelés...680 // 5. Poaristotelská filosofie...681 // Rejstřík...684 // 702
cnb002648979

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC