Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
EB
Katalog
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2010
574 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Obsah 

objednat
ISBN 978-80-246-1758-9 (brož.)
ISBN 9788024623511 (ebook)
ISBN 802462351X (ebook)
Na tit. s. a obálce: Pražská skupina školní etnografie
Obsahuje bibliografii na s. 573-574 a bibliografické odkazy
utoři z Pražské skupiny školní etnografie se věnují pojmu hry, dětské hry, poté dětským skupinovým hrám na sbírce 1600 záznamů od 1. do 9. třídy. Dvacet let poté, co Miloš Zapletal publikoval monumentální Velkou encyklopedii her pro děti, mládež a jejich pedagogy, se zde prezentuje bez didaktického záměru sbírka tzv. her tradičních, folklorních, které školní děti reálně hrály v letech 1995-2000. Tyto „games“ jsou tříděny jednak na 1. honičky, 2. chytačky, 3. schovky, 4. lovy, 5. závody, 6. souboje, 7. výdrže, 7•. školky, 8. bravuru, 8•. lekačky, 9. hádanky, 10. horory, 11. nápodoby, 12. trefování a 13. gender, jednak představeny jako 1. dotknout se, 2. v dotyku na tělo, 3. vrh objektu - s dotykem na tělo, 4. vrh objektem - na dráze, 5. běh - s dotykem na tělo, 6. běh - na dráze, 7. kompozice pohybu - žonglování a rytmika, 8. kompozice objektu, 9. hádání, 10. fiktivní identity a příběhy. Na závěr se probírá možnost v budoucnu kombinovat v klasifikaci her poetiku pudů (orálního, análního, zíracího aj.) s problematikou vztahů (oidipských či od nich odvozených, jako soutěž, „šikana“, různé „demokratické“ distribuce). Kniha obsahuje CD s rejstříky pro vyhledávání her ve full-textu sbírky, přístupném na internetu.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
001401444
1. TEORIE HRY -- 1.1 Významní autoři u nás -- 1.1.1 Johan Huizinga -- 1.1.2 Roger Caillois -- 1.1.3 Eugen Fink -- 1.2 Současné pojetí hry jako takové („play"): Brian Sutton-Smith -- 1.3 Definice hry („play") i -- 2. DĚTSKÁ HRA -- 2.1 Jean Piaget -- 2.2 Daniil Eľkonin -- 2.3 Psychoanalytická inspirace: Sigmund Freud a Lili Pellerová -- 2.4 Etnografie: Dana Bittnerová a problémy třídění -- 3. PŘECHOD K NAŠÍ SBÍRCE: TŘÍDĚNÍ OPIEOVÝCH -- 3.1 Předběžné poznámky -- 3.2 Přehled her Opieových -- 3.2.1 Chasing Games = Honičky -- 3.2.2 Catching Games = Chytačky -- 3.2.3 Seeking Games = Schovky -- 3.2.4 Hunting Games = Lovy 66 -- 3.2.5 Racing Games = Závody 68 -- 3.2.6 Duelling Games = Souboje 71 -- 3.2.7 Exerting Games = Výdrže 75 -- 3.2.8 Daring Games = Bravura (riskantní kousky) 78 -- 3.2.9 Guessing Games = Hádanky 80 -- 3.2.10 Acting = Horory 83 -- 3.2.11 Pretending = Nápodoby 85 3.3 Fantazie ve hrách Opieovýeh 87 -- 4. HRY OD 1. DO 9. TŘÍDY: JEDEN VZOREK KLASIFIKOVANÝ -- DLE OPIEOVÝCH 93 -- 4.1 Předběžné poznámky 94 -- 4.2 Přehled her podle postupných ročníků (převážně za rok 95 96) 95 -- 4.2.1 První třída 95 -- 4.2.2 Druhá třída 98 -- 4.2.3 Třetí třída 99 -- 4.2.4 Čtvrtá třída 102 -- 4.2.5 Pátá třída 103 -- 4.2.6 Šestá třída 108 -- 4.2.7 Sedmá třída 112 -- 4.2.8 Osmá třída 114 -- 4.2.9 Devátá třída 118 --
4.3 Test klasifikace Opieovýeh a jeho efekt na katalog 120 -- 4.3.0 Hry pudové vs. vztahové (identifikační -- a erotické) 120 -- 4.3.1 Honičky (1. Chasing) 121 -- 4.3.2 Chytačky (2. Catching) 121 -- 4.3.3 Schovky (3. Seeking) 122 -- 4.3.4 Lovy (4. Hunting); přítomnost autority -- a role pedagoga 122 -- 4.3.5 Závody (5. Racing); otázka pozornosti 125 -- 4.3.6 Souboje (6. Duelling) 126 -- 4.3.7 Výdrže (7. Exerting) a školky (7*. Schooling); -- typické dívčí hry (školky a divinace) 127 -- 4.3.8 Bravura (8. Daring) a Lekačky (8*. Shocking) 130 -- 4.3.9 Hádanky (9. Guessing); společenské hry a sporty 132 -- 4.3.10 Horory (10. Acting); otázka rituálu a acting out 133 -- 4.3.11 Nápodoby (11. Pretending) 136 -- 4.3.12 Trefování (12. Shooting) 137 -- 4.3.13 Gender (13. Gender) 138 -- 4.3.14 Hry jako takové a hry skupiny 139 -- KATALOG HER ŠKOLNÍCH DĚTÍ 141 -- 5.1 Honičky (1. Chasing) 143 -- 5.1.1 Stíhačky 143 -- 5.1.2 Vybiky 145 -- 5.1.3 Šlapačky 146 -- 5.2 Chytačky (2. Catching) 147 -- 5.3 Schovky (3. Seeking) 148 -- 5.3.1 Ukrývání (se) 148 -- 5.3.2 Vražedný pohled 149 -- 5.3.3 Před pedagogem 149 -- 5.4 Lovy (4. Hunting) 150 -- 5.4.1 S pedagogem 150 -- 5.4.2 Mezi dětmi 151 -- 5.5 Závody (5. Racing) 152 -- 5.5.1 Postupy 152 -- 5.5.2 Postřehy 153 -- 5.5.3 Volné místo 155 -- 5.6 Souboje (6. Duelling) 156 -- 5.6.1 Boje 156 -- 5.6.2 Parta a sbírky 158 -- 5.7 Výdrže (7. Exerting) 159 -- 5.7.1 Rovnováhy, stoje 159 -- 5.7.2 Řetězy a hromady 161 -- 5.7.3 Ruchy 162 -- 5.7* Školky (7*. Schooling) 163 -- 5.7*.1 Dívčí školky 163 -- 5.7*.2 Klučicí školky 164 -- 5.7*.3 Společné školky 165 -- 5.8 Bravura (8. Daring) 166 -- 5.8.1 „Pravdy" a úkoly 166 -- 5.8.2 (Rizika) poškození a sebepoškození 168 -- 5.8* Lekačky (8*. Shocking) 169 -- 5.8*.l Náhlý dotyk 169 -- 5.8*.2 Ostatní (hlavně sebrání věci) 171 --
5.9 Hádanky (9. Guessing) 172 -- 5.9.1 Spíše tradiční scénáře 172 -- 5.9.2 Teritoria a terče (s tužkou) 173 -- 5.9.3 Slovní hry 173 -- 5.9.4 Karty a stolní hry 174 -- 5.10 Horory (10. Acting) 175 -- 5.10.1 Tradiční dramata 175 -- 5.10.2 Stigmatizace, ostrakismus, šikana 176 -- 5.10.3 Jiné 177 -- 8 Obsah -- 5.11 Nápodoby (11. Pretending) 177 -- 5.11.1 Textová a grafická tvorba 177 -- 5.11.2 Škola explicitně (bez znázornění scénářem -- se zvířátky) 180 -- 5.11-3 Rodina, rodiče, rodičovství explicitně 180 -- 5.11.4 Zvířátka a jiní tvorové 181 -- 5.11.5 Malé iluze a „morfování" 182 -- 5.11.6 Větší scénáře a role vkus a styl 183 -- 5.12 Trefování (12. Shooting) 185 -- 5.12.1 Štěstí, hazard 185 -- 5.12.2 Vržení (podklouznutí nebo smýknutí) tužky 186 -- 5.12.3 Další (často sporty) 187 -- 5.13 Gender (13. Gender) 189 -- 5.13.1 „Společenské" hry 189 -- 5.13.2 Spatřit, sáhnout, táhnout 190 -- 5.13.3 Tábory (často kritika opačného pohlaví) 192 -- 5.13.4 Párování a výběry 193 --
6. STATISTIKA HER 195 -- 6.1 Celkový přehled her v souboru 196 -- 6.2 Vývojové parametry her a hraní 199 -- 6.2.1 Leviatan 199 -- 6.2.2 Supertřída 200 -- 6.2.3 Profily postupných ročníků 203 -- 6.2.3.1 První ročník 203 -- 6.2.3.2 Druhý ročník I 205 -- 6.2.3.3 Třetí ročník I 206 -- 6.2.3.4 Čtvrtý ročník I 207 -- 6.2.3.5 Pátý ročník I 208 -- 6.2.3.6 Šestý ročník I 210 -- 6.2.3.7 Sedmý ročník I 211 -- 6.2.3.8 Osmý ročník 213 -- 6.2.3.9 Devátý ročník I 214 -- 6.2.4 Vývojové profily kategorií a rubrik 216 -- 6.2.4.0 Možnosti „faktoru ( 216 -- 6.2.4.1 Honičky 1217 -- 6.2.4.2 Chytačky 218 -- 6.2.4.3 Schovky I 219 -- 6.2.4.4 Lovy I 220 -- 6.2.4.5 Závody I 221 -- 6.2.4.6 Souboje I 223 -- 6.2.4.7 Výdrže I 224 -- Obsah 9 -- 6.2.4.7* Školky 225 -- 6.2.4.8 Bravura 1226 6.2.4.8* Lekaiky 227 -- 6.2.4.9 Hádanky 1228 -- 6.2.4.10 Horory 229 -- 6.2.4.11 Nápodoby 231 -- 6.2.4.12 Trefování 232 -- 6.2.4.13 Gender 233 -- 7. EXPOZICE HER ŠKOLNÍCH DĚTÍ 235 -- 7.1 Dotknout se 249 -- 7.1.1 Kecárny 250 -- 7.1.2 Oční konta kt 255 -- 7.1.3 Na rozesmávání 256 -- 7.1.4 Na lekání 258 -- 7.1.5 Ošahávačka 262 -- 7.1.6 Na blbečka 264 -- 7.1.7 Provokace autority 266 -- 7.1.8 Flaška 271 -- 7.1.9 Na pravdu 275 -- 7.1.10 Kuba řekl 277 -- 7.1.11 Kdo má rád, co má rád 283 -- 7.2 V dotyku tělo na tělo 284 -- 7.2.1 Zápas 285 -- 7.2.2 Na praní 288 -- 7.2.3 Šikana 289 -- 7.2.4 Čmáraná 292 -- 7.2.5 Páka 293 -- 7.2.6 Palcovaná 294 -- 7.2.7 Maso 295 -- 7.2.8 Ohníček 296 -- 7.2.9 Na plácanou 297 -- 7.2.10 Kohoutí zápasy 298 -- 7.2.11 Zápasy na koních 299 -- 7.2.12 Koníček 300 -- 7.2.13 Král vysílá své vojsko 301 -- 7.2.14 Obrana státu 304 -- 7.2.15 Fronta 306 -- 7.2.16 Vláček 307 -- 7.2.17 Přetahování 309 -- 7.2.18 Ragby 310 --
7.3 Vrh objektu s dotykem na tělo 311 -- 7.3.1 Vybíjená 313 -- 7.3.2 Houbovaná 317 -- 7.3.3 Koulování 319 -- 7.3.4 Stříkaná 320 -- 7.3.5 Střílená 321 -- 7.3.6 Házení prasátek 323 -- 7.3.7 Horký brambor 324 -- 7.3.8 Trpaslík 327 -- 7.3.9 Na jelena 328 -- 7.3.10 Na třetího 331 -- 7.3.11 Fotbal 333 -- 7.3.12 Hokej 337 -- 7.3.13 Basketbal 339 -- 7.3.14 Ping-pong 340 -- 7.3.15 Volejbal 342 -- 7.4 Vrh objektem na dráze 343 -- 7.4.1 Čára 344 -- 7.4.2 Pogy 346 -- 7.4.3 Hod do koše 347 -- 7.4.4 Házení do terče 348 -- 7.4.5 Válka 351 -- 7.4.6 Dráha 354 -- 7.5 Běh s dotykem na tělo 357 -- 7.5.1 Honička 358 -- 7.5.2 Baba 361 -- 7.5.3 Psí honička 367 -- 7.5.4 Krvavé koleno 369 -- 7.5.5 Slepá bába 372 -- 7.5.6 Mrazík 373 -- 7.5.7 Šla Daná 376 -- 7.5.8 Honěná se dvěma domečky 383 -- 7.5.9 Rybičky a rybáři 385 -- 7.5.10 Hloupá kuchařka 387 -- 7.6 Běh-na draze 389 -- 7.6.1 Závod 389 -- 7.6.2 Jízda po zábradlí 392 -- 7.6.3 Cukr, káva, limonáda 393 -- 7.6.4 Honzo vstávej 395 -- 7.6.5 Molekuly 396 -- 7.7 Kompozice pohybu žonglování a rytmika 398 -- 7.7.1 Míčová školka 399 -- 7.7.2 Skákaní panáka 401 -- 7.7.3 Skákání gumy -- 7.7.4 Točení -- 7.7.5 Skákání přes švihadlo -- 7.7.6 Tleskání -- 7.7.7 Šly tři opice do porodnice -- 7.7.8 Tanec -- 7.8 Kompozice objektu -- 7.8.1 Přebíraná -- 7.8.2 Tichá pošta -- 7.8.3 Kdo, kde, s kým -- 7.8.4 Vydávání časopisu -- 7.8.5 Kreslení -- 7.8.6 Modely, stavebnice -- 7.8.7 Demolice -- 7.8.8 Slovní fotbal -- 7.8.9 Sbírání -- 7.8.10 Země, město -- 7.8.11 Scrabble --
7.9 Hádání -- 7.9.1 Hádanka -- 7.9.2 Šibenice -- 7.9.3 Na řemesla -- 7.9.4 Ptáčku pípni -- 7.9.5 Mafie -- 7.9.6 Na schovávanou -- 7.9.7 Lupiči a policajti -- 7.9.8 Hledání pokladu -- 7.9.9 Pexeso -- 7.9.10 Lodě -- 7.9.11 Piškvorky -- 7.9.12 Židi -- 7.9.13 Dáma a šachy -- 7.9.14 Karty -- 7.9.15 Tipování -- 7.9.16 Kolotoč štěstí -- 7.9.17 Věštění -- 7.10 Fiktivní identity a příběhy -- 7.10.1 Na školu -- 7.10.2 Na rodinu -- 7.10.3 Na ovečky -- 7.10.4 Na páníčka -- 7.10.5 Boj -- 7.10.6 Dračí doupě -- 12 -- 7.10.7 Člověče nezlob se 489 -- 7.10.8 Karty magie 491 -- 7.10.9 Domeček 493 -- 7.10.10 Útěk z družiny 495 -- 7.10.11 Na povolání 496 -- 7.10.12 Na milence 503 -- 7.10.13 Na víly 505 -- 7.10.14 Koso šoula 506 -- Diskuse 509 -- Abecední rejstřík her školních dětí 521 -- Literatura 573
(OCoLC)670477724
(OCoLC)878145392
cnb002024931

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC