Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014
324 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, plány, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7432-501-4 (váz.)
Historická paměť. Velká řada ; sv. 24
Obsahuje bibliografii na s. 271-306, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001401454
PŘEDMLUVA // Světec jako klícník starých českých dějin / 7 // ODDÍL PRVNÍ // ZÁKLADY STŘEDOVĚKU. // POČÁTKY ČESKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTNOSTI // Mentalita křesťanství a raného středověku / 16 Počátky slovanských kmenů a knížat / ‘20 Čechy, Bavorsko a Karel Veliký. Počátky nové střední Evropy (8.-9. století) / 28 Politika českých knížat v 9. století / 28 Fenomén Velká Morava. Přelomový význam cyrilometodějské misie / 36 Křest knížete Bořivoje a záhadný Strojmír/ 40 Svatá kněžna jako spojující článek / 48 Kníže Spytihněv I. mezi Moravou a Řezncm (895-905) / 52 Český stál v období let 905-921. Počátky státu, kulturní rozvoj a otázka česko-tnaďarských vztahů / 57 Záhady postřižin kněžicc Václava / 67 Životní data prvních tří generací Přemyslovců / 72 // ODDÍL DRUHÝ // ŽIVOT A VLÁDA KNÍŽETE VÁCLAVA. // POLITICKÝ VÝVOJ ČECH V OBDOBÍ 921-935. // DUX IUSTUS ET RELIGIOSUS // Jinošství kněžice Václava. „Snoubenec země české“ / 78 Boj o moc v roce 921. Velmožové, kněžna Drahomíra, zavraždění kněžny Ludmily / 82 Převzetí moci: „trůnní řeč“ knížete Václava a translace blahoslavené Ludmily / 87 Charismatická christianizace. Svatí Blíženci, jezdecké hry, hostiny / 91 Magický ritus spravedlnosti / 95 Mystické noční proměny. Poutě po posvátných místech, příprava eucharistie / 98 Dospělý Václav. Záhada jeho manželství. Zbraslav a Podiven
/ 101 Obrysy Václavovy vnitřní politiky / 105 // Vojna a smír mezi Václavem I. a Jindřichem I. Ptáčníkem v roce 929 / 108 Mystérium rotundy svátého Víta / 114 Václavova územní moc /117 Zavraždění knížete Václava ve Staré Boleslavi /119 Otázka Boleslavovy viny a datace Václavova zavraždění / 124 Boleslav a Václav: kontinuita nebo antiteze? / 130 // ODDÍL TŘETÍ // VÁCLAVSKÁ DUCHOVNÍ VLNA. // „OSVÍCENÉ“ NETEŘE DOBRAVA A MLADA. // VZNIK PRAŽSKÉHO BISKUPSTVÍ (BOLESLAV I. A BOLESLAV II.). „VÁCLAVŮV BISKUP" VOJTĚCH // Zrození světce / 137 Průběh translace blahoslaveného Václava / 141 Ota I. Veliký a Boleslav 1. Cesta k vojenskému spojenectví a porážka maďarských kmenů v bitvě u Augšpurku (955) / 144 Charisma kněžny Dobravy a christianizace Polska / 148 (ArciP)biskupské projekty abatyše Mladý v Římě / 153 Václavův synovec kníže Boleslav II. Proces vytvoření biskupství v Praze a na Moravě / 157 První pražský biskup Dětmar. Václavský kult na císařském dvoře / 165 Svatý Vojtěch: kvalitativní změna / 168 Biskupův problém: „protože koho miluje, toho kárá“ / 171 Náboženství a politika kolem roku 990. Dagome iudex a regnum ablatum / 176 Politická krize Čech od roku 995. Vyvraždění Slavníkovců, smrt biskupa Vojtěcha v Průších / 182 // ODDÍL ČTVRTÝ // VLÁDCI-MARTYŘI JAKO PATRONI NOVÝCH STÁTŮ. // FAMILIA SANCTI WENCESLAI, FAX SANCTI WENCESLAI V 11. A 12. STOLETÍ //
Boj o dědictví svátého Václava: Boleslav Chrabrý, nebo Emma regina? / 193 Kulty světců při rekonstrukci českého suitu a společnosti v první polovině 11. století (svati Václav, Kliment, Prokop, Vojtěch) / 205 Václavský kulturní model na Rusi. Vývojové analogie, prvomučedníci Boris a Gleb / 214 Královská hodnost a václavský kult za knížete Spytihněva II. a krále Vratislava II. (druhá polovina 11. století) / 219 Aktualizace českých světců při ochraně národního společenství (1092-1140) / 224 Kázání a mentality v první polovině 12. století / 228 Přechod k vrcholnému středověku. Pečeť, erb a hymnus svátého Václava / 230 // ZÁVĚR // Svatý Václav tehdy a dnes / 240 // Poznámky / 247 Srovnávací chronologie / 265 Genealogie / 269 Bibliografie / 271 Seznam ilustrací / 307 Jmenný rejstřík /311 Summary / 321
(OCoLC)894846065
cnb002625446

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC