Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009
255 s. : il. (převážně barev.), mapy, formuláře ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-87051-78-8 (brož.)
1000 výt.
Obálkový podnázev: metodika AOPK ČR
Obsahuje bibliografii na s. 177-195 a rejstřík
Anglické resumé
001401468
1. Úvod -- 2. Biologie raků -- 2.1. Vnější stavba račího těla -- 2.2. Rozmnožování a individuální vývoj -- 2.3. Potrava -- 2.4. Predátoři raků -- 3. Rozšíření, systematika a původ raků -- 3.1. Raci na Zemi -- 3.1.1. Rozšíření raků -- 3.1.2. Systematické zařazení sladkovodních raků -- 3.1.3. Původ raků -- 3.2. Raci v Evropě -- 3.2.1. Původní druhy v Evropě -- 3.2.2. Nepůvodní druhy v Evropě -- 3.3. Raci v České republice -- 3.3.1. Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) -- 3.3.2. Rak říční (Astacus astacus) -- 3.3.3. Rak bahenní {Astacus leptodactylus) -- 3.3.4. Rak signální (Pacifastacus leniusculus) -- 3.3.5. Rak pruhovaný (Orconectes limosus) -- 4. Nároky raků na kvalitu vody -- 4.1. Legislativa ES -- 4.1.1 Směrnice 2000/60/ES -- 4.2. Legislativa ČR -- 4.2.1. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (č. 254/2001 Sb.), v platném znění -- 4.2.2. Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. a č. 61/2003 Sb -- 4.2.3. Norma ČSN 75 7221 -- 4.3. Hodnocení jakosti vody -- 4.3.1 Výsledky hodnocení jakosti vody v ČR -- 4.4. Základní fyzikálně-chemické vlastnosti vody -- 5. Statut ochrany našich raků -- 5.1. Červené seznamy -- 5.2. Statut ochrany na mezinárodní úrovni -- 5.2.1. Mezinárodní úmluvy -- 5.2.2. Legislativa ES -- 5.3. Právní úprava v České republice -- 5.3.1. Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), v platném znění -- 5.3.2. Zákon o rybářství (č.
99/2004 Sb.), v platném znění -- 5.3.3. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (č. 254/2001 Sb.), v platném znění -- 6. Ohrožení a ochrana populací raků a jejich biotopů -- 6.1. Konkurence ze strany nepůvodních druhů raků -- 6.2. Nemoci raků -- 6.2.1. Viry -- 6.2.2. Prvoci rodu Psorospermium -- 6.2.3. Porcelánová nemoc -- 6.2.4. Potočnice -- 6.2.5. Račí mor -- 6.3. Negativní zásahy člověka do biotopů raků -- 6.4. Chov a komerční využití raků, repatriace, -- záchranné transfery -- 7. Shrnutí -- 8. Kontaktní adresy -- 8.1. Státní organizace ochrany přírody -- 8.2. Státní podniky Povodí -- 8.3. Vybrané vysoké školy -- 8.4. Seznam vybraných muzeí -- 8.5. Doporučené internetové odkazy -- 9. Literatura -- Přílohy -- Rejstřík latinských názvů rodů a druhů raků -- Seznam boxů: -- Box 1 Paleontologické nálezy z Čech -- Box 2 Rozlišovací znaky našich původních a nepůvodních -- druhů raků -- Box 3 Mapování výskytu raků organizované AOPK ČR -- Box 4 Které parametry jakosti vody je vhodné sledovat na lokalitách s rakem říčním a rakem kamenáčem při pravidelném monitoringu? -- Box 5 Monitoring raka kamenáče a raka říčního u nás -- Box 6 Co dělat v případě zjištění úhynu raků? -- Box 7 Prevence šíření račího moru lidskými aktivitami -- Box 8 Tři příklady úhynů raků v souvislosti s račím morem v ČR -- Seznam příloh: -- Příloha 1 Určovací klíč
našich raků -- Příloha 2 Metodiky mapování výskytu raků (pro malé vodní toky, -- velké vodní toky, stojaté vody, malé vodní toky ověření) Příloha 3 Formuláře pro zápis nálezových dat z mapování raků -- (pro malé vodní toky, velké toky, stojaté vody) -- Příloha 4 Metodika monitoringu raka kamenáče včetně příloh -- (2006, upraveno) -- Příloha 5 Metodika monitoringu raka říčního včetně příloh -- (2006, upraveno) -- Příloha 6 Výzva příklad informačního letáku pro veřejnost -- o opatřeních v případě úhynu raků -- Příloha 7 Přehled lokalit blízkého výskytu původních evropských -- a nepůvodních severoamerických druhů raků v ČR -- Příloha 8 Stanovení výše způsobené ekologické škody na příkladu -- zničení evropsky významné lokality raka kamenáče -- Trojhorský potok v Českém středohoří -- (vypracoval B. Franěk, upraveno) -- Příloha 9 Zásady pro reintrodukce původních druhů raků a obnova -- jejich stanovišť (převzato z publikace Taugbol & Peay (2004), -- upraveno)
(OCoLC)551387481
cnb002009793

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC