Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
V Praze : Oeconomica, 2007
422 s. : il., portréty, faksim. ; 26 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-245-1356-0 (váz.)
400 výt.
Životopisná data a terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 396-408 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
001401483
I. Státní rozpočty pohledem dobové ekonomické teorie -- I.1 Státní rozpočet jako předmět vědeckého bádání -- I.2 Kapitoly z dějin českého ekonomického myšlení -- 1.2.1 Alois Rašín: Pracovat a šetřit! -- 1.2.2 Karel Engliš: Být solidární! -- 1.2.3 Josef Gruber: Dočasná zařízení státní! -- 1.2.4 Vilém Funk: Hledat harmonii mezi soukromými a veřejnými vydáními! -- 1.2.5 Josef Macek: Stát je velká domácnost! -- 1.2.6 František Zeman: Státní hospodářství má své meze! -- 1.2.7 Josef Drachovský: Odvážiti vzájemně oběť! -- II. Státní rozpočty pohledem legislativní praxe -- II.3 Rakouská zkušenost -- II.4 Struktura československého státního rozpočtu -- II.4.1 Formální struktura státního rozpočtu -- Návrh finančního zákona -- Přílohy k finančnímu zákonu -- Vysvětlivky k návrhu finančního zákona -- Expozé ministra financí -- II.4.2 Výdajová stránka státního rozpočtu -- II.4.3 Příjmová stránka státního rozpočtu -- Přímé daně -- Daně nepřímé -- II.4.4 Zásadní změny v konstrukci státních rozpočtů v letech 1918-1938 -- II.5 Ministři financí a „jejich" státní rozpočty -- II.5.1 Alois Rašín a rozpočty 1918-1919 -- II.5.2 (Alois Rašín) Cyril Horáček a Kuneš Sonntag a rozpočet 1920 -- II.5.3 Karel Engliš poprvé a rozpočet 1921 -- II.5.4 Rozpočet 1922: Vladimír Hanačík a Augustin Novák -- II.5.5 Augustin Novák a Alois Rašín a rozpočet 1923 -- II.5.6 Bohdan
Bečka a rozpočty na léta 1924-1926 -- II.5.7 Karel Engliš (a Bohumil Vlasák) a rozpočty v letech 1927-1931 -- II.5.8 Karel Trapl a rozpočty v letech 1932-1936 -- II.5.9 (Emil Franke) Josef Kalfus a rozpočty na léta 1937 a 1938 -- II.5.10 Muži dvou století -- II.6 Mechanismus rozpočtového procesu -- II.6.1 Fáze sestavovací -- Projednávání rozpočtů ve vládních schůzích -- II.6.2 Fáze schvalovací -- III. Státní rozpočty a hospodářsko-politická realita -- III.7 Co všechno musíme. Výpočet skutečné výše přerozdělovacích procesů -- III.8 Kdo to všechno zaplatí? -- III.8.1 Daně -- Daňový dualismus -- Daňové zatížení obyvatelstva -- Daňové nedoplatky -- Efektivita daňové soustavy -- III.8.2 Státní dluhy -- Struktura československého státního dluhu -- III.8.3 Inflace a deflace -- III.9 Fiskální iluze -- III. 10 Kdo za to může? -- III. 10.1 Veřejné výdaje na transferové služby -- III. 10.2 Výdaje na obranu -- III. 10.3 Výdaje dluhové služby -- III. 10.4 Kvaziveřejné výdaje -- III. 10.5 Kdo držel Černého Petra? -- III. 11 Obvyklí podezřelí -- III. 11.1 Zájmová uskupení zaměstnavatelů a zaměstnanců -- III. 11.2 Bankovní sektor -- III. 11.3 Politické strany -- Rada hospodářských ministrů -- Poradní sbor pro otázky hospodářské -- Příklad první: „fiskální strategie" -- Příklad druhý: „re-komercializace státních železnic" -- III. 11.4 Státní úředníci -- Případ Ostravsko-karvinské
montánní společnosti -- III. 11.5 Ve státním zájmu? -- Závěr -- Fiskální iluze vs. fiskální realita -- Slovníček pojmů a výrazů -- Seznam vybraných osobností -- Prameny a literatura -- Archivní prameny -- Edice -- Časopisy -- Literatura -- Summary -- Seznam tabulek -- Seznam grafů
(OCoLC)237076775
cnb001803743

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC