Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
3. vyd.
Praha : Karolinum, 1999
224 s. ; 21 cm

ISBN 80-7184-880-8 (brož.)
Dotisk v r. 2002
500 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 220-224
001401496
OBSAH // 1 PŘEHLED A VÝVOJ NÁZORU NA LMD ... 5 // 1.1 Historie zkoumání LMD ... 5 // 1.2 Definice LMD a vymezení problému ... 13 // 2 PRÍČINY A OKOLNOSTI VZNIKU LMD ... 28 // 2.1 Činitelé pre-a perinatální ... 28 // 2.2 Činitelé postnatální ... 34 // 2.3 Podíl genetických činitelů ... 35 // 2.4 Interakce genetických vlivů a centrálního poškození ... 40 // 2.5 Některé patoanatomické, neurofyziologické a biochemické // koreláty LMD ... 42 // 2.6 Organické poškození mozku ... 46 // 2.7 Opožděné zrání CNS ... 49 // 3 CHARAKTERISTICKÉ PROJEVY NA BÁZI SYNDROMU LMD ... 51 // 3.1 Vnímání a motorika ... 51 // 3.2 Pozornost ... 57 // 3.3 Myšlení a řešení problémů ... 62 // 3.4 Řeč ... 69 // 3.5 Osobnost a emocionalita ... 79 // 3.6 Regulace a integrace chování ... 83 // 3.7 Sekundární psychopatologické projevy ... 89 // 4 VÝCHOVNÝ A PSYCHOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP K DĚTEM S LMD ... 96 // 4.1 Vlivy sociální a psychologické povahy ... 96 // 4.2 Psychické potřeby ... 100 // 4.3 Psychická deprivace ... 102 // 4.4 Chronický tlak náročných situací ... 104 // 4.5 Reakce a postoje rodičů a vychovatelů ... 106 // 4.6 Vztah matka (rodina), vychovatel a dítě ... 109 // 4.7 Pozitivní očekávání ... 114 // 4.8 Zásahy do věcného prostředí ... 117 // 4.9 Uplatnění psychologických zákonů učení - modifikace chování ... 118 // 4.10 Speciální psychoterapeutické metody ... 120 // 5. SPECIFICKÉ ŠKOLSKÉ PORUCHY
U DĚTÍ S LMD ... 121 // 5.1 Dyslexie ... 121 // 5.2 Dyskalkulie... 140 // 5.3 Dysmuzie ... 143 // 5.4 Dyspinxie ... 144 // 6 PORUCHY UČENÍ - REEDUKACE ... 145 // 6.1 Pojem poruchy učeni a zásady reedukace ... 145 // 6.2 Reedukace dyslexie ... 147 // 6.3 Reedukace dysortografíe ... 152 // 6.4 Reedukace dysgrafie ... 159 // 6.5 Reedukace dyskalkulie... 162 // 6.6 Reedukace sluchového vnímání ... 163 // 6.7 Reekukace zrakového vnímání ... 167 // 6.8 Reedukace obtíží tvořících syndrom LMD ... 170 // 6.9 Rozvíjení řeči ... 173 // 7 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VEDENÍ DĚTÍ SE SYNDROMEM LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE ... 174 // 7.1 Speciální výchova... 174 // 7.2 Předškolní výchova dětí s LMD v mateřské škole ... 183 // 7.3 Výchovně vzdělávací proces ve specializovaných třídách pro děti // s poruchou školní přizpůsobivosti ... 185 // 7.4 Zdravotní tělesná výchova ... 193 // 7.5 Osobnost učitele specializovaných tříd ...201 // 8 VÝVOJOVÁ DYNAMIKA A PROGNÓZA LEHKÉ MOZKOVÉ DYSFUNKCE ... 204 // 9 ILUSTRACE ...211 // 9.1 Kazuistika chlapce s LMD ...211 // 9.2 Charakteristika žáků s LMD ...214 // LITERATURA ...220
(OCoLC)43258549
cnb000738083

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC