Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2014
211 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7435-529-5 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 137-149, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001401507
Obsah // PŘEDMLUVA...6 // 1. DOVEDNOST ČTENÍ A KLÍČOVÉ KOMPETENCE // A VZDĚLÁVACÍ OBLASTI...9 // 1.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace...10 // 1.2 Literární text ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.12 // 2. DĚTSKÁ LITERATURA...14 // 2.1 Dítě a dětská literatura v historické perspektivě...19 // 2.2 Žánry dětské literatury... 24 // 2.3 Funkce dětské literatury...27 // 3. ŘEČOVÁ DOVEDNOST ČTENÍ V CIZOJAZYČNÉ VÝUCE.28 // 3.1 Čtenářské strategie...34 // 4. TEXT VE VÝUCE A UČENÍ CIZÍCH JAZYKŮ...38 // 5. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST...41 // 5.1 Čtení a rozvoj kritického myšlení žáků...42 // 6. VYUŽITÍ LITERÁRNÍHO TEXTU // VE VÝUCE ANGLIČTINY...46 // 6.1 Literární text v jazykovém vzdělávání pohledem teoretiků cílového jazyka.48 // 6.2 Role literárního textu v cizojazyčném vzdělávání...52 // 6.3 Učitel a žák v práci s literárním textem...55 // 6.4 Motivace ke čtení a práci s literárním textem...56 // 6.5 Volba literárního textu...60 // 6.6 Plánování hodiny s literaturou...63 // 7. DĚTSKÁ LITERATURA V PREGRADUÁLNÍ // PŘÍPRAVĚ UČITELŮ...68 // 8. DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ...73 // 8.1 Dotazníkové šetření na základních školách...75 // 8.2 Diskuse výsledků první části dotazníku...82 // 8.3 Diskuse výsledků druhé části dotazníku...90 // 8.4 Diskuse výsledků třetí části dotazníku...93 // 8.5 Dotazníková sonda u studentů učitelství
anglického jazyka...94 // 8.6 Diskuse výsledků dotazníkové sondy u studentů učitelství...99 // 9. PILOTÁŽ HODIN S LITERÁRNÍM TEXTEM // NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE...100 // 9.1 Pilotáž výukového materiálu v 5. ročníku - 1. hodina..100 // 9.2 Pilotáž výukového materiálu v 5. ročníku - 2. hodina..104 // 9.3 Pilotáž výukového materiálu v 9. ročníku - 1. hodina..107 // 9.4 Pilotáž výukového materiálu v 9. ročníku - 2. hodina..111 // 9.5 Reflexe na realizaci hodin ve výuce na základní škole.114 // 10. HOSPITACE VE VÝUCE CIZÍHO JAZYKA // S LITERÁRNÍM TEXTEM...115 // 11. OBSAHOVÁ ANALÝZA UČEBNICE PROJECT -DOVEDNOST ČTENÍ...120 // ZÁVĚR...129 // BIBLIOGRAFIE...137 // SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...150 // SEZNAM PŘÍLOH...152 // VĚCNÝ REJSTŘÍK...206 // RESUMÉ...208

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC