Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2014
148 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7435-480-9 (brož.)
Recenzované monografie ; 46
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 129-138, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001401509
Úvod...5 // 1. Kolegiálni evaluace jako téma odborných diskurzů...8 // 1.1 Kontext kolegiálni evaluace...8 // 1.2 Terminologické aspekty...10 // 1.3 Oblasti použití kolegiální evaluace...13 // 1.4 Klasifikace kolegiálni evaluace v oblasti vzdělávání...18 // 1.5 Zahraniční projekty podporující kolegiálni evaluaci...22 // 1.6 Výměna zkušeností a hodnocení mezi učiteli v ČR před rokem 1989...24 // 1.7 Kolegiálni evaluace v ČR po roce 1989...26 // 1.8 Shrnutí teoretických východisek...34 // 2. K metodologii výzkumu...35 // 2.1 Plán a cíle výzkumu...35 // 2.2 Zdroje dat - zkoumané školy...42 // 2.3 Příprava na vstup do terénu...47 // 2.4 Shromažďování dat...49 // 2.5 Data a jejich zpracování...54 // 2.6 Prezentace dat...57 // 3. Příběhy kolegiálni evaluace...62 // 3.1 Venkovská škola hodnotí Evaluační školu...62 // 3.2 Evaluační škola hodnotí Venkovskou školu...67 // 3.3 Tradiční škola hodnotí Obchodní školu...71 // 3.4 Obchodní škola hodnotí Tradiční školu...75 // 3.5 Shrnutí příběhů...80 // 4. Tematické analýzy...83 // 4.1 Názory a postoje ke kolegiálni evaluaci...83 // 4.2 Podmínky ke kolegiálni evaluaci...89 // 4.3 Kompetence zúčastněných ke kolegiálni evaluaci...91 //
4.4 Co a jak hodnotí školy při kolegiálni evaluaci...95 // 4.5 Přínosy kolegiálni evaluace pro školy...100 // 4.6 Pojetí kolegiálni evaluace u základních a odborných škol...105 // 5. Podpůrné faktory a přínos kolegiálni evaluace...108 // 6. Závěr...121 // Seznamy...126 // Seznam zkratek...126 // Seznam tabulek...127 // Seznam obrázků...128 // Literatura...129 // Summary: Peer review as type of school evaluation...139 // Věcný rejstřík...143 // jmenný rejstřík...145 // 0 autorovi...148
cnb002633893

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC