Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2013-2014
2 svazky ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-210-7039-4 (1. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-210-6499-7 (2. díl ; brožováno)
ISBN 9788021077072 (ebook)
ISBN 8021077077 (ebook)
Obsahuje bibliografie
I. 2014. 402 stran. 500 výtisků -- 2. díl. 2013. 190 stran. 400 výtisků
Popsáno podle tištěné verze
001401520
Obsah // PŘEDMLUVA...7 // ÚVODNÍ LEKCE...9 // Latina jako jazyk...9 // Výslovnost, abeceda, přízvuk...9 // 1. Výslovnost...9 // 2. Přízvuk...13 // Latina a její gramatika...13 // 1. Úvod do deklinace...14 // 2. Úvod do konjugace...16 // 1. LEKCE...20 // 1. Substantiva 1. deklinace...20 // 2. Předložky...22 // Slovní zásoba...24 // Cvičení...25 // Živá slova...27 // 2. LEKCE...28 // I. Slovesa 1. konjugace...28 // Slovní zásoba...33 // Cvičení...35 // Živá slova...40 // 3. LEKCE...41 // 1. Substantiva 2. deklinace...41 // 2. Adjektiva I. a 2. deklinace...43 // Slovní zásoba...46 // Cvičení...48 // Živá slova...55 // 4. LEKCE...56 // 1. Sloveso sum, esse a jeho složeniny...56 // 2. Adverbia od adjektiv I. a 2. deklinace...59 // Slovní zásoba...61 // Cvičení...63 // Živá slova...69 // 5. LEKCE...70 // 1. Slovesa 2. konjugace...70 // Slovní zásoba...72 // Cvičení...74 // Živá slova...78 // ZÄKLADNÍ KURZ LATINY I // 6. LEKCE...79 // 1. Substantiva 3. deklinace...79 // Slovní zásoba...85 // Cvičení...87 // Zívá slova...93 // 7. LEKCE...94 // 1. Slovesa 3. a 4. konjugace...94 // Slovní zásoba...99 // Cvičení...101 // Živá slova...109 // 8. LEKCE...110 // 1. Deponentní slovesa...110 // 2. Příslovečné určení času...112 // Slovní zásoba...113 // Cvičení...115 // Živá slova...122 // 9. LEKCE...123 // 1. Adjektiva 3. deklinace...123 // 2. Participium prézentu aktiva...127 // Slovní zásoba...130 // Cvičení...132
// Živá slova...142 // 10. LEKCE...143 // 1. Adverbia od adjektiv 3. deklinace...143 // 2. Zájmena...143 // 3. Genitiv a dativ přivlastňovací...147 // Slovní zásoba...148 // Cvičení...150 // Živá slova...160 // 11. LEKCE...161 // 1. Vazba dvou akuzativů a nominativů...161 // 2. Akuzativ s infinitivem...163 // Slovní zásoba...167 // Cvičení...169 // Živá slova...179 // 12. LEKCE...180 // 1. Substantiva 4. deklinace...180 // 2. Substantiva 5. deklinace...182 // 3. Ukazovací zájmena hic, iste, ille, ipse...183 // 4. Vazba místních jmen...185 // 4 // Obsah // Slovní zásoba...188 // Cvičení...190 // Živá slova...201 // 13. LEKCE...202 // 1. Tázací a vztažná zájmena...2 2 // 2. Vztažné věty...204 // 3. Spojka quod „protože“...2®3 // 4. Zájmenná adjektiva...2(*3 // 5. Záporná zájmena...2®7 // Slovní zásoba...208 // Cvičení...2 // Zívá slova...220 // 14. LEKCE...221 // 1. Stupňování adjektiv...221 // 2. Stupňování adverbií...225 // 3. Vyjádření srovnání...22f* // Slovní zásoba...23® // Cvičení...222 // Živá slova...242 // 15. LEKCE...243 // 1. Konjunktiv prézentu...243 // Slovní zásoba...24 // Cvičení...250 // Živá slova...239 // 16. LEKCE...260 // 1. Konjunktiv imperfekta...260 // Slovní zásoba...263 // Cvičení...2 3 // Živá slova...274 // 17. LEKCE...275 // 1. Konjunktiv prézentu a imperfekta ve větách vedlejších...275 // Slovní zásoba...280 // Cvičení...2®2 // Živá slova...291 // 18.
LEKCE...292 // 1. Indikativ perfekta aktiva...292 // Slovní zásoba...29 // Cvičení...297 // Živá slova...3®3 // ZÁKLADNI KURZ LATINY I // 19. LEKCE...304 // 1. Indikativ perfekta pasiva...304 // Slovní zásoba...308 // Cvičení...310 // Živá slova...316 // 20. LEKCE...317 // 1. Číslovky...317 // Slovní zásoba...327 // Cvičení...328 // Živá slova...337 // 21. LEKCE...338 // 1. Participium spojité...338 // 2. Ablativ absolutní...339 // Slovní zásoba...345 // Cvičení...347 // Živá slova...355 // 22. LEKCE...356 // 1. Indikativ plusquamperfekta...356 // 2. Indikativ futura II...357 // 3. Použití indikativu plusquamperfekta a futura II...358 // Slovní zásoba...361 // Cvičení...363 // Živá slova...372 // 23. LEKCE...373 // 1. Participium futura aktiva...373 // 2. Supinum I...375 // 3. Genitiv podmětový a předmětový...376 // Slovní zásoba...377 // Cvičení...378 // Živá slova...384 // 24. LEKCE...385 // 1. Infinitivy perfekta a futura...385 // Slovní zásoba...390 // Cvičení...392 // Živá slova...400 // POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA...401 // 6
(OCoLC)872341078
(OCoLC)909368086
cnb002540528

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC