Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Úřad vlády České republiky, c2014
68 s. : il., mapy ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7440-102-2 (brož.)
Metodika ; no. 12
Pod názvem: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
Obsahuje bibliografii na s. 67 a bibliografické odkazy
001401547
Obsah // 1 ÚVOD 8 // 1/1 Všichni jsme hráči a podstupovat riziko je přirozené 9 // 1/2 Hazardnlhry nejsou moderním vynálezem 9 // 1/3 Hazard není vždy výhra 9 // 2 VYMEZENÍ POJMŮ 10 // 2/1 Hazardní hra a hráčství 11 // 2/2 Škodlivé a patologické hráčství 11 // 3 MÍSTO HAZARDU V KONZUMNÍ SPOLEČNOSTI OBECNĚ (SOCIOLOGICKÝ POHLED) 12 // 3/1 Hazardní hry jsou legální a dostupné, zisky z nich se jeví jako společensky významné 13 // 3/2 Peníze znamenají štěstí, pracovní úsilí zdánlivé nevede ? velkým ziskům 13 // 3/3 Rozpor kultury konzumace a imperativu zdrženlivosti 13 // 4 HRÁČSTVÍ JAKO NEMOC JEDNOTLIVCE I SPOLEČNOSTI (ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ POHLED) 16 // 4/1 Patologické hráčství jako závislost na hazardu 17 // 4/2 Patologické hráčství 17 // 4/3 Dopady patologického hráčství na jednotlivce 17 // 4/4 Dopady škodlivého hráčství na komunitu a společnost 19 // 4/5 Kriminalita 19 // 4/6 Bio-psycho-sociální model patologického hráčství 20 // 5 FAKTORY PŘISPÍVAJÍCÍ ? ROZVOJI HRÁČSTVÍ 22 // 5/1 Zranitelnost-obecné faktory na straně jedince 23 // 5/1/1 Vrozené sklony ? hráčství a komorbidita 23 // 5/1/2 Význam hry pro jedince, psychologické a situační faktory 24 // 5/1/3 Vývojové hledisko - kritická období v životě 24 // 5/2 Dostupnost a expozice-specifické faktory prostředí 24 // 5/2/1 Ekonomické hledisko a sociálně-politické prostředí 25 // 5/2/2 Firemní prostředí a kultura společenské
odpovědnosti 25 // 5/2/3Typy hazardních her 26 // 5/2/4 Dostupnost 26 // 5/2/5 Prostředí hazardních her 26 // 6 HAZARDNÍ HRY V ČESKÉ REPUBLICE 28 // 6/1 Legislativní rámec 29 // 6/2 Herní prostředí v ČR 29 // 6/3 Výskyt hráčství a patologického hráčství 35 // 7 STRATEGIE, PŘÍSTUPY A INTERVENCE 40 // 7/1 Obecný rámec a možnosti intervencí 41 // 7/1/1 Primární prevence 41 // 7/1/2 Léčba (sekundární prevence) 42 // 7/1/3 Snižování dostupnosti 43 // 7/1/4 Snižování škod - harm reduction (terciární prevence) 43 // 7/2 Situace v ČR 44 // 7/2/1 Služby primární prevence, léčby a snižování škod 44 // 7/2/2 Omezování dostupnosti - regulace a autoregulace 45 // 7/3 Dobrá praxe 47 // 6 // Obsah // 8 ZÁVĚR 50 // PŘÍLOHY 52 // Sebeposuzovacl nástroj pro identifikaci škodlivého a patologického hráčství - dotazník PGSI 53 // Kam se obrátit pro pomoc 53 // Adresář služeb 53 // Svépomocné aktivity, on-line poradny 57 // Dluhové poradenství 57 // Tabulky 58 // Seznam tabulek 66 // Seznam grafů 66 // Seznam map 66 // Seznam obrázků 66 // Použitá a doporučená literatura 67 // 7
(OCoLC)903090909
cnb002652320

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC