Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014
138 s., [15] s. obr. příl. : il., formuláře ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-687-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 129-136, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001401601
OBSAH // Úvod...5 // 1. Učebnice a její postavení ve vzdělávání...6 // 1.1 Definice učebnice...6 // 1.2 Učebnice a její role ve 21. století...7 // 1.3 Obecná charakteristika učebnice...9 // 1.4 Funkce učebnice...10 // 1.5 Strukturní komponenty učebnice...11 // 1.6 Specifika učebnic přírodovědy...13 // 2. Současné učebnice přírodovědy zpracované v souladu s Rámcovým vzdělávacím // programem pro základní vzdělávání...15 // 2.1 Učebnice nakladatelství Alter...16 // 2.2 Učebnice nakladatelství Prodos...18 // 2.3 Učebnice nakladatelství Fraus...19 // 2.4 Učebnice nakladatelství Didaktis...20 // 2.5 Učebnice Státního pedagogického nakladatelství...22 // 2.6 Učebnice nakladatelství Nová škola...23 // 2.7 Srovnání didaktické vybavenosti učebnic jednotlivých nakladatelství - výzkumné // šetření...24 // 3. Analýza vzdělávacího obsahu v učebnicích přírodovědy...32 // 3.1 Problematika vzdělávacího obsahu v přírodovědě...32 // 3.2 Přírodovědné učivo v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 33 // 3.3 Výzkum přírodovědných témat v učebnicích přírodovědy zpracovaných dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání...36 // 3.4 Analýza obrazových komponent v přírodovědných učebnicích pro 1. stupeň základní // školy... 46 // 3.5 Obtížnost textu v učebnicích přírodovědy...58 // 4. Učitel a učebnice přírodovědy...71 // 4.1 Výzkumy
mapující vztah učitelů k práci s učebnicí...71 // 4.2 Metodologie výzkumného šetření užití učebnic přírodovědy učiteli 1. stupně základní // školy...73 // 4.3 Frekvence užívání učebnic přírodovědy učiteli 1. stupně základní školy...74 // 4.4 Účel užívání učebnic přírodovědy učiteli 1. stupně základní školy...í76 // 4.5 Struktura učebnic přírodovědy dle nakladatelství a typu vzdělávacího programu...93 // 4.6.Hodnocení jednotlivých komponent učebnice přírodovědy učiteli 1. stupně základní školy...95 // 5. Zák a učebnice přírodovědy...99 // 5.1 Role žáka v přírodovědné výuce...99 // 5.2 Učební úlohy jako aktivizační aparát učebnice - teoretický úvod a použitá metodologie výzkumného šetření...100 // 5.3 Výsledky výzkumného šetření učebních úloh v učebnicích přírodovědy...102 // 5.4 Názory žáků prvního stupně základní školy na přírodovědné učebnice...113 // SHRNUTÍ...120 // SUMMARY...124 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...129 // REJSTŘÍK...137 // PŘÍLOHY...139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC