Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2014
210 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-210-6906-0 (brož.)
470 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 200-210
001401605
PŘEDMLUVA...7 // DEKLINACE...8 // Pád...8 // Rod ...9 // Číslo... 9 // Vývojové trendy české deklinace... 10 // JMENNÁ DEKLINACE... 15 // Vokalické kmeny... 18 // O-kmeny maskulin ... 18 // /K-kmeny maskulin ...24 // Kolísání mezi K-a/K-kmeny maskulin...27 // Substantiva se sufixy *-jan-in-b, ’-telb K *-KKь...28 // //o-kmeny maskulin...30 // U-kmeny maskulin ...32 // O-kmeny neuter...32 // /K-kmeny neuter...34 // //o-kmeny neuter...37 // A-kmeny...40 // /K-kmeny...43 // Kolísání mezi a- a /K-kmeny ...47 // //K-kmeny...48 // /-kmeny ...51 // Vznik nehistorického vzoru píseň...54 // Konsonantické kmeny ...55 // N-kmeny maskulin ...56 // N-kmeny neuter...57 // K-kmeny maskulin...58 // Kѵ-kmeny feminin ...58 // R-kmeny feminin...59 // S-kmeny neuter ...59 // Nť-kmeny neuter...61 // K // HISTORICKÁ MLUVNICE ČEŠTINY I // ZÁJMENNÉ SKLOŇOVANÍ ...62 // Bezrodá zájmenná deklinace...63 // Rodová zájmenná deklinace ...65 // AI Měkká deklinace ...65 // a) Vývoj měkké deklinace ...66 // b) Vývoj zájmena *jb,ja,je ...66 // c) Náš, nášě, náše / váš, vášé, váše...68 // d) Sen, sie, se (sie) ...69 // e) Čí, ký(ž), tý(z) ...70 // K/ Tvrdá deklinace...71 // Cl Nepravidelné deklinace...74 // a) Mój, tvój, svój...74 // b) Sám, sama, samo ...77 // c) Kto, čso...78 // d) Veš, všě.vše ...79 // DEKLINACE ADJEKTIV A ADJEKTIVALIÍ...81 // Jmenné skloňování adjektiv (adjektiválií) ...82 // a) O-kmeny a a-kmeny
...82 // b) ]o- a ;a-kmeny ...87 // c) Stažené ijo- a ýa-kmeny ...88 // SLOŽENÉ SKLOŇOVANÍ ADJEKTIV (ADJEKTIVÁLIÍ)...89 // Tvrdá složená deklinace...92 // Měkká složená deklinace ...94 // KOMPARATIV...95 // Tvoření komparatívu a superlativu...95 // Skloňování komparatívu a superlativu...97 // ČÍSLOVKY ...99 // Číslovky základní ...99 // Číslovky řadové...106 // Číslovky násobné...109 // KONJUGACE...110 // VÝVOJ GRAMATICKÝCH KATEGORIÍ ČESKÉHO SLOVESA...110 // Osoba ...110 // Číslo...110 // Čas...110 // Způsob ...111 // 4 // Slovesný rod...Ill // Vid...Ill // VÝVOJ FLEKTIVNÍ MORFOLOGIE ČESKÉHO SLOVESA ...113 // VÝVOJOVÁ VÝCHODISKA ...113 // Tematická slovesa ...113 // Neproduktívni morfofonologické jevy...117 // VÝVOJOVÉ TRENDY VE FLEKTIVNÍ MORFOLOGII ČESKÉHO SLOVESA ..118 // 1. Vliv hláskových změn...118 // 2. Přechod od neproduktivních tříd k produktivním... 120 // 3. Sjednocení infinitivních K prézentních forem...122 // 4. Sjednocení forem v rámci paradigmatu...123 // 5. Přechod mezi slovesy I. K V. třídy...123 // KONJUGACE - TABULKY SLOVESNÝCH FOREM ...126 // I. TŘÍDA, PRÉZENTNÍ TÉMA -E-...126 // I.A třída, infinitivní téma -0- ...126 // I.A.l Typ vésti...126 // I.A.2 Typ péci ... 128 // 1.A.3 Typ mřieti...130 // I.A.4Typ pieti... 131 // I.B třída, infinitivní téma -a- ... 132 // I.B.l Typ bráti...132 // I.B.2 Typ mazali (v psi. III. třída)... 134 // II. TŘÍDA, PRÉZENTNÍ
TÉMA -NE- ...135 // II.A Typ tisknuti...135 // II.K Typ minúti...136 // III. TŘÍDA, PRÉZENTNÍ TÉMA-/£’ ...138 // III.A třída, infinitivní téma -0- (etymologicky viděno atematické)...138 // Typ kryti...138 // III.K třída, infinitivní téma -ova- (etymologicky viděno -a-) ...139 // Typ kupovati ...139 // IV. TŘÍDA, PRÉZENTNÍ TÉMA ...140 // IV.A třída, infinitivní téma -i- ...140 // Typ prošiti ...140 // IV.B třída, infinitivní téma -ě- (-a-)...141 // Typ trpěti...141 // V. TŘÍDA, PRÉZENTNÍ TÉMA -Á-, -IE- ...144 // 5 // HISTORICKÁ MLUVNICE ČEŠTINY I // V.A třída, infinitivní téma -a- ...144 // Typ dělati...*44 // V.B třída, infinitivní téma -ie- ...146 // Typ sázěti (uměti)...146 // V.C třída, infinitivní téma -0-...147 // Typ biti...147 // ATEMAT1CKÁ SLOVESA ...149 // Být i...149 // Dáti ...151 // Jiesti...152 // Jmieti...153 // Védéti...155 // VÝVOJ JEDNOTLIVÝCH SLOVESNÝCH FOREM A KATEGORIÍ ...157 // PRÉZENS...157 // Tematická slovesa ...157 // Atematická slovesa ...162 // IMPERATIV ...162 // AORIST ASIGMATICKÝ (SILNÝ, TEMATICKÝ)...169 // AORIST SIGMATICKÝ (SLABÝ, SLOŽENÝ)... 170 // IMPERFEKTUM ...173 // INFINITIV ...177 // SUPINUM ...177 // PARTICIPIUM L-OVÉ ...179 // PARTICIPIUM NT-OVÉ...180 // PARTICIPIUM S-OVÉ ...181 // PARTICIPIUM PASIVNÍ ...182 // DĚJOVÉ SUBSTANTIVUM...184 // PRÉTERITUM ... 185 // ANTEPRÉTERITUM (PLUSQUAMPERFEKTUM)...187 // KONDICIONÁL ...188 // FUTURUM ...192 // PASIVUM ...196 // ZKRATKY...199 // SEZNAM LITERATURY ...200
(OCoLC)897869335
cnb002625966

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC