Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, [2001]-
sv. ; 25 cm

2003
1213-5690
1x ročně
Popsáno podle: roč.3 (2003)
Jednotlivé svazky mají ISBN
80-7248-188-6 (3/2003 ; brož.)
001401606
Martin Drápela: K (ne)působení kontextu jako signálu aktuálního členění v novinových titulcích -- Gabriela Entlová: Double, dabl, debl, dubl, double or dublé? -- Jaroslav Hubáček: Názvy prostředků a nástrojů v roli sociolektismů -- Markéta Johnová: Gendered Talk: Conversation Topics in Chatroom -- Petr Karlík: Synchronic coby dvéře do diachronie -- Eva Klímová: Několik poznámek k pragmatickým aspektům výpovědi -- Svatava Machová: Jazykový korpus a jeho svody -- Radana Merzová: Latinská lingvistická terminologie a její užívání v češtině ve srovnání s ukrajinštinou -- Vladimír Pfeifer: K některým sémantickým a syntaktickým charakteristikám finitivnosti -- Jindřiška Pilátová: K současným tendencím v ruském publicistickém stylu v kontextu změny stylistické normy -- Lenka Sedlářova: Different dimensions of nonverbal behaviour -- Roman Sukač: Cz dým: OInd. dhumá -- Diana Svobodová: Neohebné přejímky užívané v současné češtině v atributivní platnosti -- Jan Vomlela: On articles and determiners in English and Czech qualifying noun phrases -- Gabriela Zapletalová: Interaction in academie prose: personal pronouns in texts from two disciplines -- Recenze -- Diana Svobodová: Internacionalizace současné slovní zásoby -- Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2007

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC