Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
2. aktualizované vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
174 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-690-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 134-160, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001401623
Obsah // Úvod...5 // 1 Vymezení základních pojmů...7 // 1.1 Pedagogická komunikace...7 // 1.2 Komunikační kompetence...10 // 1.3 Komunikační kompetence v systému vzdělávání...13 // 1.4 Mentální postižení...19 // 1.5 Žák s lehkým mentálním postižením v primárním vzdělávání...21 // 2 Nástin ontogeneze řeči...32 // 2.1 Podmínky ontogeneze řeči...32 // 2.2 Průběh ontogeneze řeči...36 // 2.3 Symptomatické poruchy řeči dětí s mentálním postižením...38 // 2.4 Determinanty rozvoje komunikační kompetence dětí s mentálním postižením...44 // 3 Rozvoj komunikační kompetence žáků s LMP...53 // 3.1 Jazyková komunikace - mluvená podoba jazyka...53 // 3.2 Vztah mluvené a psané podoby jazyka...55 // 3.3 Komunikační kompetence žáků s LMP v kontextu kurikulárních dokumentů...60 // 3.4 Specifické projevy jazyka a jazykové komunikace žáků s LMP...64 // 3.5 Prostředky rozvoje komunikační kompetence...66 // 3.5 Logopedická péče ve školství...89 // 4 Analýza komunikační kompetence žáků s LMP v primárním vzdělávání...95 // 4.1 Cíle a metodologie výzkumu...95 // 4.2 Realizace výzkumného šetření...100 // 4.3 Výsledky empirického šetření...103 // 4.4 Vyhodnocení výzkumného šetření...116 // 4.5 Speciálně pedagogická doporučení pro teorii a praxi...120 // Závěr...127 // Summary...130 // Literatura...134 // Seznamy...162 // Rejstříky...167 // Přílohy...172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC