Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
200 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-692-8 (brož.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. slovenský text, anglické resumé
001401647
Úvod 7 // 1 Paradigma inkluzivního vzdělávání a pracovního uplatnění v sociálních // souvislostech 8 // 1.1 Speciálněpedagogické souvislosti inkluzivního vzdělávání...8 // 1.2 Vzdělávání jako determinanta pracovního uplatnění...18 // 1.3 Pohlaví jako determinanta pracovního uplatnění...19 // 1.4 Ekonomické zabezpečení jako determinanta pracovního uplatnění...21 // 1.5 Bydliště jako determinanta pracovního uplatnění...22 // 1.6 Institucionalizované bydlení jako determinanta pracovního uplatnění...24 // Literatura...25 // 2 Profesní orientace u žáků se specifickými poruchami učení - teorie a výzkum 28 // 2.1 Teoretická východiska...28 // 2.2 Poradenství a volba povolání žáků se specifickými poruchami učení...31 // 2.3 Specifika osobnosti žáků se specifickými poruchami učení ve volbě budoucí profese...45 // 2.4 Žáci se specifickými poruchami učení a jejich profesní dráha...48 // 2.5 Specifické poruchy učení v dospělém věku...60 // Literatura...63 // 3 Význam pracovného poradenstva a podporovaného zamestnávania v pracovnej rehabilitácii a sociálnej inklúzii jednotlivcov s telesným postihnutím 68 // 3.1 Teoretické východiská...68 // 3.2 Profesijné - pracovné poradenstvo v období školskej dochádzky...73 // 3.3 Kroky profesijného poradenstva...74 // 3.4 Diagnostika v období voľby povolania...76 // 3.5 Podporované zamestnávanie...84 // Literatúra...95 //
Klíčové kompetence Vzdělávání žáků s mentálním postižením 103 106 // Vybrané faktory negativně ovlivňující předprofesní a profesní přípravu žáků s mentálním postižením // Profesní vzdělávání žáků s mentálním postižením 125 // 4 Prediktory předprofesní a profesní přípravy žáků s mentálním postižením 103 // 4.5 Uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce a celoživotní učení... 129 // 4.6 Sociální rehabilitace osob s mentálním postižením...134 // 4.7 Kompetence speciálního pedagoga v předprofesní a profesní přípravě osob s mentálním postižením...137 // Literatura...149 // 5 Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením 155 // 5.1 Význam vzdělávání pro pracovní uplatnění osob se středně těžkým mentálním // postižením... 155 // 5.2 Edukace žáků se středně těžkým mentálním postižením v rámci předprofesní a // profesní přípravy...162 // 5.3 Aktuální problémy profesní přípravy žáků se středně těžkým mentálním postižením...171 // 5.4 Možnosti a problémy pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením...176 // 5.5 Případová studie...184 // Literatura...188 // Závěr... 191 // Rejstříky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC