Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
153 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7464-343-9 (brož.)
V tiráži nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 150-151 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001401651
Předmluva K // Světová deklarace o duševním vlastnictví ((WIPO/OMPI) [1 ]* 4 // 1. Úvod 10 // 2. Průmyslové vlastnictví 13 // 3. Autorské právo 23 // Předmět úpravy 25 // Autorské dílo 29 // Zveřejnění a vydání díla 33 // Autor 34 // Spoluautoři 36 // Vznik práva autorského 38 // Osobnostní práva 39 // Majetková práva 45 // Právo dílo užít 50 // Rozmnožování 51 // Rozšiřování 52 // Pronájem 52 // Půjčování 52 // Vystavování 52 // Sdělování veřejnosti 53 // Živé provozování a jeho přenos 53 // Provozování ze záznamu a jeho přenos 53 // Vysílání rozhlasem nebo televizí 53 // Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání 55 // Provozování rozhlasového či televizního vysílání 55 // Trvání majetkových práv 60 // Volné dílo a první zveřejnění nezveřejněného volného díla 61 // Volná užití 62 // Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad 65 // Citace 67 // Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje 90 // Užití díla umístěného na veřejném prostranství 91 // Úřední a zpravodajská licence 92 // Užití díla v rámci občanských či náboženských 93 // obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního // Omezení práva autorského k dílu soubornému 93 // Knihovní licence 95 // Licence pro zdravotně postižené 97 // Licence pro dočasné rozmnoženiny 98 // Licence
pro fotografickou podobiznu 99 // Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým 100 // Licence pro sociální zařízení 101 // Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením 102 // Ochrana práva autorského 102 // Licenční smlouva 114 // Zaměstnanecké dílo 124 // Kolektivní dílo 126 // Školní dílo 126 // Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo 129 // Počítačové programy 134 // Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu 136 // Zvláštní právo pořizovatele databáze 140 // Kolektivní správa práv 142 // Předpisy související a prováděcí 146 // Summary 149 // Použité zdroje 150

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC