Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:10x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava, Lékařská fakulta, 2012
2 sv. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-116-9 (sv. 1 ; brož.)
ISBN 978-80-7464-117-6 (sv. 2 ; brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita Ostrava, Fakulty zdravotnických studií, Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů
Obsahuje bibliografie
[sv.] 1. 2012. 60 s. -- [sv.] 2. 2012. 55 s.
001401656
SVAZEK 1:
1 NÁSILÍ A AGRESE 8 // 1.1 Pojmová vymezení 8 // 1.2 Pojmy agrese, násilí, agresivita se používají v běžném jazyce jako synonyma 10 // 1.2.1 Agresivita 10 // 1.2.2 Asertivita 10 // 1.2.3 Hostilita 10 // 1.2.4 Primitivní hněv 11 // 1.2.5 Psychotický hněv 11 // 1.3 Spravedlivý hněv 11 // 2 DRUHY AGRESE 14 // 2.1 Poškozování věcí 15 // 3 VYBRANÉ TEORETICKÉ PŘÍSTUPY 18 // 3.1 Frommův koncept benigní a maligní agrese 19 // 3.2 Maligní agresí 20 // 3.3 Agrese jako naučené chování 21 // 3.3.1 Inspirace pro praxi: 22 // 3.4 Frustrační teorie agrese 22 // 3.5 Přemístění agrese 23 // 3.5.1 Inspirace pro praxi: 23 // 3.5.2 Pro zájemce 24 // 4 SOCIÁLNÍ SKUPINY 27 // 4.1 Sociální role 28 // 4.2 Sociální pozice a sociální status 28 // 4.3 Skupinové normy 28 // 4.4 Skupinová atmosféra 28 // 4.5 Klasifikace skupin 29 // 4.5.1 Formální a neformální skupina 29 // 4.5.2 Primární a sekundární skupina 29 // 4.6 Členské a vztažné skupiny 29 // 4.7 Vlastnosti skupin (volně podle Řezáče, 1998) 29 // 4.7.l Stabilita 29 // 4.7.2 Koheze skupiny 30 // 4.7.3 Atraktivnost skupiny 30 // 4.7.4 Stálost skupiny 30 // 4.7.5 Autonomie skupiny 30 // 4.7.6 Intimita skupiny 30 // 4.7.7 Míra kontroly 30 //
5 SOCIÁLNÍ SKUPINY A NÁSILÍ 32 // 5.1 SPECIFICKÉ Sociální skupiny 32 // 5.2 Narcistická skupina 32 // 5.3 Sekty 33 // 5.4 Hlavní charakteristické znaky člena sekty 33 // 5.5 Základní kroky k získání nového člena sekty 34 // 6 VLIV SKUPINY NA CHOVÁNÍ JEDINCE 36 // 6.1 Skupinová konformita 37 // 6.2 Poslušnost vůči autoritám 38 // 6.3 Pozitivní zjištění 39 // 6.4 Rozptýlená zodpovědnost 40 // 6.5 Skupinová koheze (soudržnost) 40 // 6.6 Skupinová atmosféra a styl vedení 41 // 6.7 Narcistická skupina 42 // 6.8 Sekty 42 // 6.9 Znaky nebezpečných skupin . 42 // 6.10 Charakteristické znaky člena sekty 42 // 6.10.1 Riziková období pro vstup do sekty 44 // 6.10.2 Opuštění sekty 45 // 6.11 Kontakty 46 // 6.12 Inspirace pro prevenci 46 // 6.13 Instrukce ke cvičení 46 // 6.13.1 Instrukce pro žáky: 47 // 7 DAV 50 // 7.1 Definiční znaky davu: 51 // 7.2 Role jedinců v davu 52 // 7.3 Korespondenční úkol a inspirace pro výuku 52 // 7.4 Hlavní zásady prevence 53 // 8 KONFLIKTY A JEJICH ŘEŠENÍ 54 // 8.1 U intrapsychických (vnitřních) konfliktů se může jednat 55 // 8.1.2Úkolk textu: 56 // 8.2 Příčiny konfliktů mezi lidmi 56 // 8.3 Řešení konfliktů 56 // 8.4 Konstruktivní řešení 56 // 8.4.1 Úkol k textu 57 // 8.5 Principy postupu při řešení konfliktních situací: 57 // 8.5.1Úkolk zamyšlení 58 // 8.5.2Korespondenční úkol 58 // 9 POUŽITÁ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE 60
SVAZEK 2:
ÚVOD...6 // 1 OBĚTI NÁSILÍ...7 // 1.1 Primární a sekundární viktimizace...7 // 1.2 Viktimologie...7 // 1.3 Viktimizační model...9 // 1.4 Model kvality života...9 // 1.5 Viktimizace...10 // 1.5.1 Primární viktimizace...10 // 1.5.2 Sekundární viktimizace...11 // 1.6 Posttraumatická reakce a fáze uzdravování...12 // 2 KVALITA ŽIVOTA OBĚTI NÁSILÍ...15 // 2.1 Posttraumatická stresová porucha...15 // 2.2 Pro zájemce...16 // 3 LAICKÁ A PROFESIONÁLNÍ POMOC OBĚTEM...18 // 3.1 Pomoc oběti fyzického napadení bezprostředně po činu...19 // 3.2 Následná a dlouhodobá pomoc laiků...22 // 3.3 Profesionální pomoc obětem...24 // 3.4 Služby obětem násilí...25 // 4 DOMÁCÍ NÁSILÍ...27 // 4.1 Případ z roku 1482...28 // 4.2 Domácí násilí v České republice...29 // 4.3 Definice domácího násilí...30 // 4.4 Specifické znaky domácího násilí...32 // 4.5 Preincidenční znaky domácího násilí...33 // 4.6 Prožívání oběti...34 // 4.7 Desenzitizace a habituace...35 // 4.8 Trestné činy páchané v rámci domácího násilí...35 // 4.9 Ochrana před domácím násilím (akutní nebezpečí)...37 // 4.10 Inspirace pro praxi...38 // 4.10.1 Co by žáci měli vědět o domácím násilí...38 // 4.10.2 Co mohou dělat, když je problém trápí?...38 // 5 NÁSILÍ V PRACOVNÍ SKUPINĚ...41 // 5.1 Mobbing...42 // 5.2 Mobbing - orientační dotazník...43 // 5.3 Projevy lobbingu...46 // 5.3.1 Aktéři mobbingu...47 // 5.3.2 Příčiny lobbingu...48 // 5.3.3 Důsledky mobbingu...48 // 5.4 Bossing...50 // 5.4.1 Příčiny bossingu...50 // 6 LITERATURA...54

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC