Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Poezie
V České knižnici vyd. 1.
Brno : Host, 2014
609 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7491-157-6 (váz.)
Česká knižnice
Rozložená tit. s.
Obsahuje vysvětlivky
Obsahuje bibliografii na s. 569-572
Z mého kraje -- Zlomená duše -- Vybouřené smutky -- Ještě jednou se vrátíme-- -- Lyrika lásky a života
001401723
Z MÉHO KRAJE // Prolog...7 // Klášterní zátiší...8 // Květnový sen...9 // U Čtyř krejcarů...10 // Stesk honících psů...11 // Před lety ještě...12 // Do Ameriky...13 // U strže...14 // Dětská vzpomínka...15 // Opuštěné lomy...16 // Cestou... 17 // V oddechu...18 // Figurka...19 // Korový domek v oboře...20 // Zlatá kniha...21 // Rybníky...22 // Táborské kraje...23 // Krajina Českomoravského pohoří...24 // KK u nás jsme...25 // Lilkový květ...26 // 599 // Potoky...27 // Při čtení Bret Harta...28 // Pole...29 // Žně...30 // Návrat domů...31 // Partie ze Stražiště...32 // Podzim {Hned za vsí zámek je...)...33 // Starý chirurg...34 // Byl městys malý...35 // V chalupě...36 // Meditace {Z dřevěné pavlače tichého dvora...)...37 // U Josifa...38 // Pouť v zimě...39 // Sedláci...40 // Ježíšek...41 // Zimní odpoledne...42 // Při západu slunce v Želivě...43 // Epilog ke knize črt...44 // ZLOMENÁ DUŠE // Předmluva...47 // I / Kapitola z mládí...52 // 11/První láska...67 // III/ Pražský román...83 // IV/ Intermezzo: Smetanovo kvarteto Z mého života...94 // V/Smutky peripatetika...97 // VI / S rozpitvanými nervy...105 // VII / In urna perpetuum ver...116 // VYBOUŘENÉ SMUTKY // Mladé bolesti // Sloky o provinění duší...123 // Vězeň bolesti...124 // Bezmocnost...125 // 600 // Bolesti často zasmály se...127 // Zrazený snem...128 // Jepice kolem lamp...129 // O sklepníku a jeho milé...130 //
Melancholická vzpomínka...131 // Fueramus Per gama quondam...132 // Posměch očí...133 // Meditace při víně...134 // Zlé masce, dříve přátelsky se tvářící...135 // Vrak...136 // Balada o ztroskotaném titánovi...137 // Tíseň...139 // V létě po vydání Zlomené duše... 140 // Žena na pitevním stole...144 // Ted’nelze žít, bych neztížil si žití...147 // Smutek z domova // Tou cestou zlý jít musil skutek...148 // Podzimní elegie...149 // O potměšilé krajině...151 // Hořký sonet...153 // K smrti smutno...154 // Skica ku „caritas“...155 // Mladému vězni na Borech v roce 1895...156 // Havran...157 // Já do možností nových...158 // Tragické sloky...159 // Víra spiklenců...160 // Mecenáš...161 // Soumračnem věku. Náčrty k Vybouleným smutkům // Květ nesmrtelnosti...168 // Evropa...169 // Variace předešlé myšlenky...170 // Staří známí...171 // 601 // Melancholie života...172 // Modlitba satanova...173 // Bože velký...174 // Sloky (Hidalgo, vše jsem přetrpěl...)...175 // Do světlého lesa, jenž zapomenutím se nazývá...176 // Čekal jsem...177 // Hostina života...178 // Minulost...180 // Naivní reliéf hladu...182 // Hrůza zamlklé bídy...184 // Kosmický pohřeb...185 // Píseň náhlé bolesti...186 // Zhnusení...187 // Do sebe vnořen...188 // Když všecko odkvetlo...189 // Fragment...190 // Odcizení milenci...191 // Utrpení touhy...192 // S koncem XIX. věku...195 // Po přečtení zprávy filantropických dam...196 //
Ještě jsou orli...198 // Černý rytíř...200 // Zpívaljsem za rána...203 // Sloky (Největší bolest, staroba a nuda...)...204 // Sentimentální chvíle...205 // Z velkoměstského osamění...207 // Píseň nenávisti...208 // Píseň rváčů přemožených...209 // Píseň závislosti...210 // Píseň touhy po jiných obzorech...211 // Píseň o lživé myšlence...212 // Píseň znepřátelení...213 // Píseň úzkosti...214 // Píseň zase o jednom dni...215 // Pozdrav bouřlivé noci...216 // Rezignace...217 // 602 // * * * (Nemají prý rádi rozkvetlou, nádhernou sloku...)...218 // Glosa...219 // Sloky (Tvé obilí zdlouha zraje...)...220 // Zamyšlení...221 // Ubitá myšlenka...222 // Dnové...223 // Sloky {Svou duší procházím...)...224 // Refugium...225 // Sloky (Kdys touhou jsem umíral...)...226 // Konec slavného tažení...227 // Šly touhy a naděje...228 // Sloky {Podvedeni již stokrát...)...229 // Černá píseň...230 // Když ránu člověk čeká...231 // Rozednění duše...232 // Kosmická pouť...233 // Tušení...234 // Vyboulené smutky // Emblém knihy...235 // Řeka...236 // Po bílých nocích...239 // Duše a lůza...240 // Moderní Betlém...244 // Dvě noci...246 // Bizarní sen...248 // Agónie...252 // Žluté květy...253 // Meditace {Vím, západ hasne obavou...)...254 // Smutek satanův...255 // Kondor...257 // Umění Severu...259 // Pastorále...260 // Vyšel jsem v přítmí...261 // Theodoru Mommsenovi...262
// JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME.. // Ještě jednou se vrátíme... // Ještějednou se vrátíme...267 // Před jarem...268 // Mdlé března paprsky...270 // Jasný den...271 // Ospalá píseň...272 // Letargie dozrání...274 // Než přijel vlak...275 // Deštivé jaro...276 // Večer...277 // Pobouří...278 // Slunce...279 // Nálada (Když klávesy zapomněly...)...280 // Díky hudci...282 // Horečnatá noc...283 // Západ v srpnu...284 // Nálada (A nikdy podivně tak...)...285 // Osamocení...286 // Léto duše...288 // U zátoky...289 // Klidná krajina...290 // Samota...291 // Srpnové večery... 292 // V groteskním světle...293 // Bolest svou romanci hraje...294 // Pasáž deskriptívni...295 // Studie...297 // Smrt...299 // Jízdou...301 // Háj chorých při sanatoriu...302 // Vzpomínka z jižní cesty...303 // Ze skicáře umělcova...304 // Introdukce do pohádkové noci...305 // Tím podzim zdá se mluvit...306 // 604 // Hlasy večerní samoty...307 // Scenerie...308 // Ponurý večer...309 // Krajina v mlze...310 // Mně stesklo se po máku červeném...311 // Ještě krajina...312 // Agónie večera...313 // Měsíc v zimě...315 // V ledovém objetí...316 // Miloval jsem ty večery...317 // Bílé město...318 // Zpěv noci vánoční...319 // Samota milenců // Samota milenců...320 // Ani nevím...321 // Largo dlouhých večerů...322 // Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy?...324 // Princezna Lyoleja...326 // Naivní rozhovor...328 // Nokturno v
zahradě, kde se tančí...330 // Co jsem vycítil z květů petrklíče...331 // Dva večery...333 // Představa něhy...335 // Jarní píseň...336 // Píseň v letní noci...337 // Ekloga...338 // / byl jsem strom starý...340 // Svátek prýštící mízy...342 // Smích květnové přírody...344 // Sen o jaru pohlaví...346 // Píseň o zázraku...348 // Sloky intimní...349 // Byl večer...350 // Naše noc...351 // Letní procházkou...352 // 605 // Sloky (Nevíš, komu svůj život svěříš...)...354 // Štěstí...355 // Procházka...356 // Rozkoš zrání...358 // Andante (Temně zdvihají se lesy...)...359 // Zasněný flirt...360 // Na rozchodu s mládím // Sloky (Se vším tedy spokojena ?)...367 // Dnes byl by večer...368 // Nezapomenutelný okamžik...369 // Chorovod...370 // Rozchod s mládím...371 // Podzim (Podzim, byl podzimí)...373 // Hudba teplé noci...374 // Dým...375 // Rozhovor se srdcem...376 // U hrobu té, jež zemřela v mladém věku...378 // Tajemství březového háje...380 // Úryvek pohádky...382 // Zašlá romantika...383 // Sloky (Voblacích ptáci rozpjatí...)...384 // Blízko k jeseni...385 // Dej mi ruku...386 // Háj...388 // Hostitelův sen...390 // Zázračný pramen...392 // Každému jaro kvete...394 // Harmonický klid podzimního večera...396 // Reminiscence zralé lásky...398 // Andante (A metelice skryla stráň...)...400 // Básníkovy nové lásky...401 // Sloky (Se starými domovy...)...402 // 606 // LYRIKA LÁSKY
A ŽIVOTA // K/ // Balada (Měděné listí dubů krouží...)...405 // Balada o staré lásce...407 // Balada z let našeho mládí...409 // Jarní bouře...410 // Smutná vášeň...412 // Květnová neděle...413 // Paní zlého rozmaru...415 // Krvácející láska...417 // Balada tulácké noci...418 // Drama...420 // Balada o jeseni vášně...421 // Balada (Přes louky jesení žluté...)...422 // Tušení...423 // Balada o sentimentální lásce...424 // Půlnoc loutek...426 // Historie přítele Anatola...428 // Balada galantní toulky...429 // Dvě ženy...431 // V odkvětu...432 // Balada o mrtvém druhu...433 // Hrdá bolest...434 // Balada o lásce, jež odešla...435 // Setkání...437 // Daleko tedy srdce rostou...438 // Město mluví...439 // Jitřní modlitba...441 // Kresba zimního večera...443 // Noc na vysoké vyhlídce...444 // Tulačka...446 // Hlučné štěstí...448 // 607 // II/ // Hluboké samoty...449 // Dopis E... ze samoty...451 // Říjen...452 // Kout krajiny...453 // Sloky (Věřmejarům, která budou...)...455 // Melancolia...456 // Píseň o dobrodružném srdci...458 // Podzim (Je teskně mi...)...460 // Po lásce...462 // Meditace v parném dni...464 // Bolest oklamání...465 // Mně vyčítaly hory v sněhu...467 // Píseň (Počkáme, drahá, k zítřejšímu ránu...)...469 // Podzimní noci...470 // Touha...473 // Píseň o ledové krásné paní...474 // Balada z odkvětlé krajiny...476 // Meditace (A láska lásku časem nepochopí...)...478
// To, co tak hárá v jejím oku...479 // Před jitrem...480 // Pohrdání...482 // Sloky (Vbezlidnou samotu se člověk mnohdy ztrácí...) 483 // Truchlivá píseň...484 // Píseň (V tvé modré a bezcitné nebe...)...485 // Království...486 // Fantom z mládí...487 // Iluze...489 // Melancholická píseň...491 // Nenasytná láska...492 // III/ // Orlí jízda...493 // Co mohl najiti poutník...496 // Báseň sentimentální...497 // Zotročené ženy...498 // 608 // Tři panny...501 // O zakleté myšlence...503 // Romance o ženách...504 // Do jezer stíny lesů padaly...505 // Mladá láska...506 // Kristus krásy...508 // Balada (Nocí park voněl příliš hlubokým, // sílivým dechem...)...509 // Únavné štěstí...510 // Balada o brutální ruce...511 // Kosmická romance...513 // Jezero mládí...514 // Balada o vývrati...515 // Otevřené veřeje poznání...516 // Kdo taký žal vám způsobil...517 // IV/ // Conezkojeno...518 // Věčný nepokoj...519 // Meditace před nocí...520 // Prázdná srdce...521 // Sláva...522 // V zemi kontrastů...523 // Lidské Golgaty...524 // Faust, Don Juan a Světec...525 // Sloky (Jsem člověk směšný, bez víry a bez přátel...)...526 // Divná společnost...527 // Hymnus ušlápnutých...528 // Zpověď otců...530 // Sklizně...531 // Děl dobou dnešní roztrpčený děd...533 // Konec orlů...534 // Sloky o starém močálu...535 // Politické a literární generace...536 // Léto na vsi...537 // Sloky (Ta
léta byla prokletá...)...538 // 609 // Autopanychida...540 // Generace...541 // Sloky (Přes žloutnoucí stromy šerá...)...542 // Taková chvíle teskná...543 // Confiteor básníka...545 // Těžké chvíle...546 // Interiér...547 // Píseň baladická...548 // Chce se mi smáti...549 // Život...550 // Cena života...551 // Komentář...553 // Literatura...569 // Ediční poznámka...573 // Vysvětlivky...591

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC