Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2014
373 s. ; 25 cm

ISBN 978-80-7395-786-5 (brož.)
400 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 330-341, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001401737
Úvodem...5 // Resume...8 // I. Počátky komunistické vlády v ČSR...9 // 1. Nastolení komunistického režimu...11 // 2. Stav společnosti...13 // 3. Výstavba totalitního státu...18 // a) Druhá retribuce...20 // b) Další znárodnění a pozemková reforma...22 // c) Ústava a volby...24 // d) Očista a „konečné odhalení reakce“...28 // 4. Sovětský svaz - náš vzor...29 // 5. Počátky rudého teroru a první projevy protikomunistického odporu 37 // a) XI. Všesokolský slet 19.-27. června 1948...40 // b) Hostýnská pouť...45 // c) Pohřeb Edvarda Beneše...48 // II. Třetí odboj ...53 // 1. Domácí odboj - pokusy o ozbrojené převraty...58 // a) Odbojová skupina Praha - Žatec...58 // b) Prokešův a Borkovcův pokus o vojenský převrat...64 // c) Skupina Čančík — Moravec a spol...71 // d) Další pokusy o ozbrojené převraty...74 // 2. Domácí odboj...79 // a) Pokusy o ústřední řídící organizaci...82 // b) Další velké odbojové skupiny s rozsáhlou působností...96 // MAPAŽ...97 // Černý lev 777...101 // Odbojová skupina bratří Mašínů...105 // c) Odbojové skupiny s lokální působností...111 // d) Letáky - jedna ze základních forem protikomun. odporu ... 128 // e) Kurýři...148 //
3. Odpor proti komunistickému násilí...170 // a) Důstojnický sbor čs. armády...177 // b) Elity bývalých politických stran...186 // Agrární strana...187 // Národně socialistická strana...191 // Lidová strana a církevní politika KSČ...202 // Sociálně demokratická strana a dělnická otázka...218 // c) Rolníci a zemědělská politika KSČ...242 // d) Skauti a jiné organizace...250 // e) Příslušníci SNB proti režimu...258 // 4. Závěr. Domácí odboj po Stalinově smrti ...264 // III. Zahraniční odboj ...273 // 1. Zahraniční odboj v mezinárodních souvislostech...278 // 2. Počátky politického exilu ...282 // a) Rada svobodného Československa ...296 // b) Rádio Svobodná Evropa ...299 // c) Žurnalistika nad stranami...303 // 3. Zpravodajský odboj ...307 // 4. Vojáci na Západě...316 // Závěrečná úvaha...318 // Několik slov závěrem ...321 // Doslov ...323 // Seznam zkratek...325 // Bibliografická poznámka...328 // Vybraná bibliografie...330 // Jmenný rejstřík ...342
(OCoLC)900137348
cnb002638749

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC