Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
4., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2012
220 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4061-4 (brož.)
Marketing
Obsahuje bibliografii na s. 217-220
Anglické resumé
001401789
Obsah // 0 autorech ...11 // Úvod ke čtvrtému vydání...12 // 1 Odkud začít? - Od konce!...14 // O prodeji rozhoduje kupující ... 14 // 2 I textař musí znát marketing...17 // Definice marketingu... 18 // Marketingový mix... 19 // Na prvním místě produkt... 19 // Exkurz - nepříliš veselá povídka ... 19 // Marketingové komunikace ...22 // CRM (customer relationship marketing)...25 // Páté Pé (persons, people, personnel) ...26 // Na prvním místě zákazník...27 // Marketingové komunikace ~~ od subjektu ? cílovým skupinám ...27 // 3 Reklamní textař, psychologie a troška etiky...31 // Motivace...31 // Potřeby...32 // Emoce...37 // Návyky...39 // Systém hodnot ...39 // 4 Jaký je vlastně váš zákazník?...43 // Kdo je to vlastně spotřebitel?...43 // Jaký je tedy náš zákazník? ...48 // 5 O charakteru a účelu reklamního textu ...52 // Reklama a umění ...52 // Výchovné působení reklamy ...60 // Reklamní text a příbuzné diskurzy...61 // Vlastnosti dobrého reklamního textu...64 // Co by měl reklamní text zachovávat ...64 // Čeho se musí reklamní text vyvarovat...70 // 6 Objektivní podmínky ? práci...72 // Podklady (bríf) ...73 // Exkurz - SWOT analýza...74 // Schvalování...81 // Honorár ...82 // Gas a místo...83 // Technické vybavení...84 // 7 Subjektivní podmínky vzniku dobrého reklamního textu...86 // Schopnost myslet ...86 // Schopnost formulovat myšlenky písemně ...87 // Talent...88 // Dobrý vztah
? jazyku ...88 // Široké všeobecné vzdělání ...89 // Schopnost myslet obchodně ...89 // Schopnost vcítit se do pozice recipienta...89 // Mít nápady na dané téma ...90 // Mít dobré zdraví a dobrou mysl ...90 // Zkušenosti a přehled v reklamě...90 // Schopnost pracovat v týmu nebo pro tým...90 // Vztah ? předmětu reklamy ...91 // 8 Reklamní textař pracuje v týmu ...92 // Reklamní kreace jsou většinou anonymní ...92 // Obraz a slovo ...94 // Textař a jeho partneři ...95 // Práce v týmu...95 // 9 AIDA a ADAM ...96 // Aida ...96 // Adam ...98 // 10 Captatio benevolentiae - umění zaujmout...99 // Jak zaujmout? ...99 // Co v reklamě (skoro vždycky) působí ... 102 // 11 Součásti corporate identity...105 // Co je to corporate identity?... 105 // Z čeho se corporate identity skládá? ... 105 // Corporate image... 106 // Proč by o corporate identity měl být informován i reklamní textař?... 107 // Corporate design... 108 // 12 Jak se dělá název ...111 // Originalita ... 111 // Prostá, jednoduchá a libozvučná slova... 111 // Vztah ? předmětu činnosti nebo charakteru produktu... 112 // Snadná vyslovitelnost ... 112 // Skloňovatelnost... 113 // Název jako zkratka ... 113 // Jméno majitele ... 113 // Názvy „pro export“... 115 // 13 Dejte mi dobrý slogan a já pohnu marketingovými komunikacemi...117 // Význam sloganů ... 117 // Tvorba sloganu... 118 // 14 Význam a tvorba titulků v reklamním textu...137 // Význam titulků...
137 // Jak vytvořit dobrý titulek ... 138 // 13 Texty reklamy na internetu...142 // Obecná charakteristika ... 142 // Výhody reklamy na internetu ... 143 // Nevýhody reklamy na internetu ... 144 // Některé druhy reklamy na internetu... 144 // 16 Text reklamních tiskovin...149 // Obecná charakteristika ... 149 // Leták... 149 // Prospekt ... 150 // Katalog... 151 // Účelové tiskoviny ... 151 // 17 Text inzerátu ...154 // Inzerát - reklamní evergreen... 154 // Jak psát inzeráty ... 155 // Dva typy inzerátů ... 156 // Dva přístupy... 157 // Kupony... 157 // Inzertní seriály... 158 // 18 Text televizních a dalších audiovizuálních reklam... 160 // Obecná charakteristika ... 160 // Význam televizní reklamy... 161 // Role reklamního textaře při tvorbé spotu... 161 // Nápad pro televizní reklamu... 162 // V čem se nejčastěji dělají chyby? ... 162 // Jak na to jít? ... 164 // Pořady pro uzavřené televizní okruhy ... 165 // 19 Text rozhlasové reklamy ...167 // Obecná charakteristika ... 167 // Výhody a nevýhody rozhlasové reklamy... 167 // Tvorba textu rozhlasového reklamního spotu ... 168 // Nejen vlastní text, ale celý scénář... 170 // Účinnost rozhlasové reklamy... 170 // 20 Text venkovní reklamy ...172 // Obecná charakteristika ... 172 // Reklamní texty uvnitř vozů veřejné dopravy ...172 // 21 Text reklamy na místě prodeje ...174 // Obecná charakteristika ... 174 // Obal výrobku...174 // Reklamní prostředky
na místě prodeje...175 // 22 Text prostředků přímé propagace...177 // Obecná charakteristika ...177 // Některé prostředky direct mailu ... 177 // 23 Textová příprava expozice na výstavě...182 // Význam a potíže výstavních expozic ... 182 // Textař-scenárista... 182 // Libreto je grunt... 183 // Scénář expozice...185 // Materiál stánku... 185 // Doprovodná propagace expozice... 187 // 24 Reklamní textař a public relations ...190 // Firemní brožura ... 190 // Tisková zpráva (press release)... 191 // PR článek... 192 // 25 Současná podoba českého reklamního textu ...194 // Neúcta ? jazyku v masových médiích ...194 // ,Abychom“, nebo „abysme“?...195 // Angličtina v českém reklamním textu ... 197 // Angličtina v Německu...199 // 26 Několik poznámek ? tvůrčímu psaní...201 // Lze se psaní naučit?...201 // Pozice reklamního textaře...203 // Technologie psaní...208 // 27 Bílý pejsek a balon...214 // Povídka o bílém pejskovi...214 // Povídka o balonu...215 // Summary...216 // Literatura ...217 // Vlastní psaní reklamního textu ...217 // Marketing a reklama...218 // Slovesná tvorba bez přímého vztahu ? reklamě ...219 // Knihy, které stojí za přečtení...220
(OCoLC)791313519
cnb002270311

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC