Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2011
296 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-251-3457-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [285]-288, bibliografické odkazy a rejstřík
001401790
Obsah // Poděkování 9 // Úvodem 11 // Komu je kniha určena 13 // Pro koho je tato kniha zbytečná 13 // Konvence použité v knize 13 // Zpětná vazba od čtenářů 14 // Errata 14 // KAPITOLA 1 // Média: současnost a budoucnost 15 // Moc médií 18 // Revoluce jménem Internet 21 // Informační zdroje médií 24 // Struktura mediálního trhu 28 // KAPITOLA 2 // Základy media relations 33 // Public relations - nástroje a význam 34 // Media relations jako svébytná součást PR 36 // Media relations versus reklama 37 // Publicita, image, reputace a goodwill 40 // Publicita 40 // Image 43 // Reputace 43 // Goodwill 44 // Základní přístupy ke komunikaci s médii 44 // Tiskový mluvčí: význam a náplň práce 46 // Jací jsou dnešní novináři a jak jim vyjít vstříc 54 // Procházka typickou redakcí 58 // OBSAH // Tabu v komunikaci s médii 62 // Tabu první: Úplatky 62 // Tabu druhé: Lži 62 // Tabu třetí: Nuda 63 // Ta bu čtvrté: Výčitky 63 // Obecné zásady komunikace s médii 64 // Etika v media relations 67 // KAPITOLA 3 // Nástroje a postupy media relations 69 // Kontakty a databáze 70 // Tisková zpráva 74 // Typy tiskových zpráv 78 // Téma tiskové zprávy 84 // Rozsah tiskové zprávy 85 // Struktura a stavba tiskové zprávy 86 // Úprava a grafické zpracování tiskové zprávy 95 // Jazyk a styl tiskové zprávy 98 // Distribuce tiskové zprávy 99 // Tisková konference 119 // Téma konference 123 // Místo konání 125
Termín konání 129 // Jak a kdy zvát novináře 133 // Materiály na tiskové konferenci 138 // Struktura a vedení tiskové konference 142 // Vystupování na tiskové konferenci 148 // Problém Holubovy letky 150 // Související způsoby prezentace 152 // Internetová sekce pro média 155 // Individuální kontakt 162 // Exkluzivita 163 // Mediální partnerství 164 // Publicistika 166 // Expertní stanoviska 167 // Astroturfing 169 // Spin doctoring 171 // 4 // Jak reagovat na chybu v médiích a právo na odpověď 174 // Odpověď 175 // Dodatečné sdělení 175 // Podávání a náležitosti žádosti o odpověďa dodatečné sdělení 175 // Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověďa dodatečné sdělení 176 // KAPITOLA 4 Prezentace v různých typech médií Tisk Rozhlas Televize 177 179 183 187 // KAPITOLA 5 // Práce s tématem a informacemi 191 // Jaké téma je zajímavé? 192 // Gatekeeping 193 // Zpravodajské hodnoty 194 // Zpravodajské hodnoty v praxi 198 // Novost a aktuálnost 198 // Souvislost 199 // Srozumitelnost a jednoznačnost 200 // Konflikt a kontroverze 201 // KAPITOLA 6 // Jazyka styl v media relations 203 // Pravopis a gramatika 205 // Styl 207 // Zkratky 207 // Sebechvála 208 // Cizí slova 208 // Anglicismy 209 // Floskule 209 // Odborné termíny, hantýrka a slang Úřednická čeština 210 211 // 5 // OBSAH // KAPITOLA 7 // Komunikační agentura 213 // Služby komunikačních agentur 214 // Jak vybírat agenturu 214 // Mediální trénink
218 // KAPITOLA 8 // Monitoring médií a hodnocení publicity 221 // Monitoring médií 221 // Mediální hodnocení 224 // KAPITOLA 9 // Krizová komunikace 229 // Co je to krize 229 // Typy krizí 230 // Jak krize vzniká 231 // Komu krize hrozí 233 // Prevence krizí 234 // Příprava na krizi 235 // Krizový scénář 235 // Krizový tým 236 // Reakce v krizi 237 // Komunikační strategie v krizi 240 // Krizová komunikace státních orgánů a bezpečnostních sborů 244 // Krizový web 246 // Poučení z krize 248 // 6 // OBSAH // KAPITOLA 10 // Specifika komunikace s médii // v různých oborech 249 // Byznys a podnikání 249 // Kultura 257 // Státní správa a samospráva 260 // Vysoké školství a věda 266 // Neziskový sektor, aktivismus a ekologie 271 // PŘÍLOHA A // 10 zlatých pravidel media relations 275 // PŘÍLOHA K // Poznámky 277 // Kapitola 1 277 // Kapitola 2 277 // Kapitola 3 278 // Kapitola 4 280 // Kapitola 5 281 // Kapitola 6 281 // Kapitola 7 282 // Kapitola 8 282 // Kapitola 9 282 // Kapitola 10 283 // PŘÍLOHA C // Použitá a doporučená literatura 285 // Rejstřík // 289
(OCoLC)761169547
cnb002224914

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC