Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
176 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-7464-548-8 (brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 176
001401836
OBSAH // 1 ÚVOD...9 // 2 SYSTEMA DIGESTORIUM - TRÁVICÍ SYSTÉM...10 // 2.1 Obecná stavba trávicí trubice a žláz trávicího systému...10 // 2.1.1 Obecná stavba dutých orgánu...10 // 2.1.2 Obecná stavba žláz...11 // 2.1.3 Cavitas oris - Dutina ústni...12 // 2.1.4 Labium -Ret...12 // 2.1.5 Bucca-Tvář...13 // 2.1.6 Dentes-Zuby...14 // 2.1.7 Lingua-Jazyk...18 // 2.1.8 Glandulae salivariae - Slinné žlázy...21 // 2.2 Pharynx - Hltan...22 // 2.3 Oesophagus-Jícen...26 // 2.4 Gaster - Žaludek...28 // 2.5 Intestinum - Střevo...31 // 2.5.1 Intestinum tenue - Tenké střevo...31 // 2.6 Intestinum crassum - Tlusté střevo...34 // 2.6.1 Caecum - Slepé střevo...35 // 2.6.2 Colon - Tračník...37 // 2.6.3 Rectum - Konečník...38 // 2.7 Anus-Řiť...40 // 2.8 Hepar- Játra...41 // 2.9 Ductus biliaris - Žlučové cesty...43 // 2.10 Vesica biliaris - Žlučník...44 // 2.11 Pancreas - Slinivka břišní...45 // 2.12 Peritoneum - Pobřišnice...47 // 2.13 Cavitas peritonealis - Dutina pobřišnicová...48 // 3 DÝCHACÍ SOUSTAVA...51 // 3.1 Nasus extemus - Zevní nos...52 // 3.2 Cavitas nasi - Dutina nosní...52 // 3.3 Sinus paranasales - Vedlejší dutiny nosní...54 // 3.4 Larynx-Hrtan...55 // 3.4.1 Klouby hrtanu...57 // 3.4.2 Cavitas laryngis - Dutina hrtanu...58 // 3.5 Trachea - Průdušnice...59 // 3.6 Bronchi principales - Průdušky...60 // 3.7 Pulmo-Plíce...61 // 3.7.1 Bronchopulmonální segmenty...62 // 3.8 Pleura parietalis et visceralis - Pohrudnice a poplicniee...64
// 3.9 Mediastinum - Mezihrudí...64 // 3.10 Mechanismus dýchání...65 // 4 ORGANA URINARIA - MOČOVÝ SYSTÉM...66 // 4.1 Ren - Ledvina...67 // 4.2 Calices renales et pelvis renalis - Ledvinové kalichy a ledvinová // pánvička...70 // 4.3 Ureter - Močovod...72 // 4.4 Vesica urinaria - Močový měchýř...73 // 4 // 5 ORGANA GENITALIA - POHLAVNÍ ÚSTROJÍ...75 // 5.1 Organa genitalia masculina - Mužské pohlavní orgány...75 // 5.1.1 Epididymis - Nadvarle...77 // 5.1.2 Ductus deferens - Chámovod...78 // 5.1.3 Vesiculae seminales - Semenné váčky...79 // 5.1.4 Prostata - Předstojná žláza...80 // 5.1.5 Urethra masculina - Mužská močová trubice...81 // 5.1.6 Glandulae bulbourethrales...82 // 5.1.7 Pyj-Penis...82 // 5.1.8 Scrotum - Šourek...84 // 5.2 Organa genitalia feminina - Ženské pohlavní orgány...85 // 5.2.1 Ovarium - Vaječník...85 // 5.2.2 Tuba uterina - Vejcovod...86 // 5.2.3 Uterus - Děloha...87 // 5.2.4 Organa genitalia feminina extema - Zevní ženské pohlavní orgány // 90 // 5.2.5 Ženské topořivé orgány...92 // 6 COR - SRDCE...92 // 6.1 Dutiny srdeční...94 // 6.1.1 Atrium dextrum - Pravá předsíň...94 // 6.1.2 Ventriculus dexter - Pravá komora...95 // 6.1.3 Atrium sinistrum - Levá předsíň...97 // 6.1.4 Ventriculus sinister - Levá komora...97 // 6.2 Stavba srdce...98 // 6.2.1 Systema conducens cordis - Převodní systém srdeční...100 // 6.3 Cévy srdce...103 // 6.3.1 Venae cordis - Žíly srdeční...104 // 6.3.2 Lymfatické
cévy srdce...105 // 6.3.3 Inervace srdce...105 // 5 // 6.4 Endokrinní činnost srdce...106 // 7 TEPENNÝ SYSTÉM...107 // 7.1 Cévy hlavy a krku...107 // 7.2 Aorta...118 // 7.3 Tepny horní končetiny...120 // 7.4 Tepny hrudníku...121 // 7.5 Tepny břicha...122 // 7.6 Tepny pánve...124 // 7.7 Tepny dolní končetiny...125 // 8 ŽÍLY HLAVY A KRKU...127 // 8.1 Žíly horní končetiny...135 // 8.2 Žíly hrudníku a břicha...136 // 8.3 Žíly pánve...137 // 8.4 Povrchové žíly přední strany těla...138 // 8.5 Žíly dolní končetiny...138 // 8.6 Vena portae - Vrátnice...139 // 8.7 Portokavální anastomózy...140 // 9 ENDOKRINNÍ SYSTÉM - ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ...140 // 9.1 Hypophysis (glandula pituitaria) - Hypofýza, podvěsek mozkovýl41 // 9.2 Glandula pinealis, corpus pineale - Epifýza, šišinka...142 // 9.3 Glandula thyroidea - Žláza štítná...142 // 6 // 9.4 Glandulae parathyroideae - Žlázy příštítné, příštítná tělíska, epitelová tělíska...145 // 9.5 Thymus - Brzlík...146 // 9.6 Pars endocrina pancreatis - Endokrinní složka pankreatu...146 // 9.7 Glandulae suprarenales - Nadledviny...146 // 9.8 Testes - Varlata; Ovaria - Vaječníky...149 // 9.9 Difusní endokrinní systém...149 // 10 SYSTEMA LYMPHAT1CUM - SYSTÉM MÍZNÍ...150 // 10.1 Vasa lymphatica - Mízní cévy...150 // 10.2 Lympha-Míza...152 // 10.3 Nodi lymphatici - Mízní uzliny...153 // 10.4 Lymfatická tkáň v orgánech...155 // 10.5 Tonsillae-Tonsily, mandle...156
// 10.6 Thymus - Brzlík...158 // 10.7 Splen (Hen) - Slezina...160 // 10.8 Hlavní kmeny mízní...164 // 10.8.1 Ductus thoracicus - Hrudní mízovod...164 // 10.8.2 Ductus lymphaticus dexter...165 // 10.8.3 Přehled skupin mízních uzlin a mízních cév...166 // 10.8.4 Mízní uzliny a cévy krku...167 // 10.8.5 Mízní uzliny a cévy horní končetiny...168 // 10.8.6 Mízní uzliny a cévy trupu...170 // 10.8.7 Parietální mízní uzliny a cévy hrudníku...170 // 10.8.8 Mízní uzliny a cévy v mediastinu...171 // 10.8.9 Parietální mízní uzliny a cévy pánve a břicha...171 // 7 // 10.8.10 Mízní uzliny a cévy pánevních a břišních orgánů - přehled.. 172 // 10.8.11 Mízní uzliny a cévy dolní končetiny...173 // 10.8.12 Mízní uzliny dolní končetiny...174 // 11 LITERATURA...176 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC