Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
93 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-523-5 (brož.)
"Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK: Modernizace - Diverzifikace - Inovace, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0247"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 89-90
001401856
ÚVOD 2 // 1 RADIOFARMAKA 4 // 1.1 DEFINICE RADIOFARMAK 4 // 1.2 SLOŽENÍ RADIOFARMAK 5 // 2 Základní fyzikálni pojmy 7 // 2.1 Biologické účinky ionizujícího záření a radiační ochrana 9 // 3 Výroba a získávání radionuklidú 10 // 3.1 JADERNÝ REAKTOR 10 // 3.2 CYKLOTRONY 10 // 3.3 GENERÁTORY II // 4 Metody přípravy radioaktivních sloučenin 14 // 5 Nosiče radionuklidú 16 // 6 ZNAČENÉ KREVNÍ ELEMENTY A BUŇKY 18 // Zásady výroby a přípravy radiofarmak 20 // 7.1 Správná výrobní praxe při hromadné výrobě radiofarmak 21 // 7.2 Správná výrobní praxe při individuální přípravě radiofarmak 21 // 8 Lékové formy a aplikace radiofarmak 25 // 9 Hodnocení jakosti radiofarmaceutických přípravků 28 // 10 Použití radiofarmak 30 // II RADIOFARMAKA V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ - POUŽITÍ 36 // 11.1 Radiofarmaka používaná v diagnostice 36 // 11.2 Radiofarmaka používaná k terapii 40 // 12 LOKALIZACE RADIOFARMAK 42 // 13 LEGISLATIVA 44 // 14 Klinická část 45 // 14.1 Scintigrafie skeletu 46 // 14.2 Scintigrafie [111In]-pentetreotidem 47 // 14.3 [18F]-FDG PET trupu 50 // 14.4 Radionuklidová kardioangiografie (metoda prvního průtoku) 52 // 14.5 Radionuklidová rovnovážná ventrikulografie 56 // 14.6 Perfuzní scintigrafie myokardu 59 // 14.7 Scintigrafické stanovení mozkové smrti 62 // 14.8 Perfuzní scintigrafie plic 64 // 14.9 Ventilační scintigrafie plic 65 // 14.10 Statická scintigrafie ledvin 66 // 14.11 Dynamická scintigrafie ledvin 68 // 14.12 Scintigrafie štítné žlázy 73 // 14.13 Celotělové scintigrafie 131I u karcinomu štítné žlázy 75 // 14.14 Scintigrafie příštítných tělísek 76 // 14.15 Scintigrafie sentinelových uzlin 78 // 14.16 131I terapie benigních onemocnění štítné žlázy 81 // 14.17 131I terapie diferencovaných karcinomů štítné žlázy 83 // 14.18 Paliativní terapie kostních metastáz radionuklidy 85 // 14.19 Radionuklidová synovektomie - synovioitéza
14.19 Radionuklidová synovektomie - synovioitéza 87 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 89 // SEZNAM OBRÁZKŮ 91 // SEZNAM TABULEK 93
cnb002589115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC