Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wyd. 1.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, c2011
335 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-83-235-0930-1 (brož.)
Biblioteka Humanisty
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001416641
Spis tresci // Przedmowa ... 7 // Wykaz skrótów ... 11 // Wst p... 15 // CZ ŠČ I. NARRACJE Z PÓŽNEJ STAROŽYTNOŠCI I WCZESNEGO ŠREDNIOWIECZA // Rozdzial 1. Kreowanie piórem ottonskiej hegemonii: „dobre” i „zle” rytualy u Liudpranda z Cremony ... 31 // Rozdzial 2. Rytualny konsensus i rytualna przemoc. Teksty a zdarzenia w karolinskiej kulturze politycznej IX w... 72 // Rozdzial 3. Ryty šwi tych i ryty królów: konsensus i transgresja w utworach Grzegorza z Tours...114 // Rozdzial 4. Póžnoantyczna matryca: m czenstwo i rytual...153 // CZ ŠČ II. OD TEOLOGII DO NAUK SPOLECZNYCH, // OK. 1500-OK. 1970 // Rozdzial 5. Ryty, rytualy i lad, ok. 1500-ok. 1800 ... 198 // Rozdzial 6. Historia šredniowiecza i nauki spoleczne, // ok. 1800-ok. 1970 ... 241 // Rozdzial 7. Epilog...292 // Poslowie {Philippe ???)...308 // Indeks...330 // Bibliografie dotyczqcq poruszanych w ksiqžce zagadnien zob. http://www. wuw.pl/ksiegarnia/product_info.php ?products_id:=4559

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC