Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2014
121 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 9788024626390 (ebook)
ISBN 802462639X (ebook)
ISBN 978-80-246-2622-2 (brož.)
Studia philologica Pragensia
Obsahuje bibliografii na s. 88-90 a bibliografické odkazy
Kniha je věnována ranému básnickému a částečně i výtvarnému dílu jednoho z nejvýznamnějších ruských básníků 20. století Vladimíru V. Majakovskému (1893-1930), které hodnotí nikoli pohledem literárněvědným, nýbrž prizmatem lingvistiky. Majakovského vybrané verše z doby do roku 1920 a jeho plakáty ze stejného období jsou podrobeny zevrubné lingvistické analýze s přihlédnutím ke třem dominantním rysům autorovy tvorby tohoto období: zájmenům, metafoře a užití úderných hesel, která se objevují jak v autorových slovesných, tak výtvarných počinech. ....
Částečně ruský text, anglické a ruské resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
001416673
Obsah // Úvod ... 9 // 1. Nástin Majakovského poetiky-žánr, verš, rytmus, slovo... 11 // 1.1 Žánr Majakovského poezie... 12 // 1.2 Verš Majakovského poezie... 13 // 1.3 Rytmus Majakovského poezie ... 14 // 1.4 Slovo Majakovského poezie... 15 // 2. Východiska... 17 // 2.1 Zájmena jako prostředek lokalizace lyrického subjektu v Majakovského poezii... 18 // 2.2 Metafora jako jeden ze základních principů výstavby Majakovského poezie... 20 // 2.3 Hesla v Majakovského slovesném a výtvarném umění... 21 // 3. Zájmena... 23 // 4. Analýza vybraných veršů V. V. Majakovského... 26 // 4.1 Majakovskij - monolog... 27 // 4.1.1 Несколько слов обо мне самом... 27 // 4.1.2 Кофта фата ... 29 // 4.1.3 Себе, любимому, посвящает эти строки автор ... 31 // 4.1.4 /// Интернационал... 32 // 4.1.5 Мы идем... 33 // 4.2 Majakovskij - monolog s výskytem potenciálního adresáta... 35 // 4.2.1 Л вы могли бы!... 35 // 4.2.2 Л все - таки... 37 // 4.2.3 Владимир Маяковский - Трагедия (Эпилог)... 39 // 4.2.4 Облако в штанах, II... 41 // 4.2.5 Дешевая распродажа... 42 // 4.2.6 Той стороне... 44 // 4.2.7 Наш марш... 45 // 4.2.8 Поэт рабочий ... 46 // 4.3 Majakovskij - dialog... 47 // 4.3.1 Пате!... 48 // 4.3.2 Облако в штанах, 1... 50 // 4.3.3 Владимир Маяковский - Трагедия ... 51 //
4.4 Závér jazykové analýzy provedené se zřetelem ke skupině zájmen ... 52 // 5. Metafora... 58 // 5.1 Metafory se zřetelem к jejich významu a obsahu ... 60 // 5.2 Metafory se zřetelem к principu jejich realizace... 66 // 5.3 Závěr: metafora jako nástroj budování Majakovskěho poctickěho světa... 70 // 7 // 6. Hesla ... 71 // 6.1 Hesla výzvy-vyzvání ... 74 // 6.2 Hesla-konstatování ... 77 // 6.3 Hesla-zdravice ... 78 // 6.4 Hesla Majakovského slovesné a výtvarné tvorby... 79 // 6.5 Závěr: hesla a apely jako poukaz do budoucnosti... 81 // 7. Shrnuti: výsledek analýzy Majakovského poezie prizmatem jejích vybraných aspektů... 84 // 7.1 Kategorie zájmen... 84 // 7.2 Metafora ... 86 // 7.3 Hesla ... 87 // Bibliografie... 88 // Summary: From the Word to Revolution. Poetical World of Early Mayakovsky // through the Prism of Linguistic Analysis... 91 // Резюме: От слова к революции. Поэтический мир раннего Маяковского // сквозь призму лингвистического анализа ... 93 // Příloha 1: analyzované básně V. V. Majakovského... 95 // I. Несколько слов обо мне самом ... 95 // II. Кофта фата... 96 // III. Себе, любимому, посвящает эти строки автор ... 96 // IV. III Интернационал... 98 // V. Мы идем ... 100 // VI. А вы могли бы!... 101 //
VII. Л все-таки... 101 // VIII. Владимир Маяковский - Трагедия (Эпилог)... 102 // IX. Облако в штанах, II... 103 // X. Дешевая распродажа ... 104 // XI. Той стороне... 106 // XII. Наш марш ... 107 // XIII. Поэт рабочий ... 108 // XIV. Нате!... 109 // XV. Облако в штанах, I... 110 // XVI. Владимир Маяковский - Трагедия (Пролог)... 111 // Seznam plakátů ... 115 // Příloha 2: analyzované plakáty V. V. Majakovského ... 116
(OCoLC)912325403
(OCoLC)903089239
cnb002623464

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC