Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Národní technické muzeum, 2009
xiv, 495 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 26 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7037-181-7 (brož.)
Práce z dějin techniky a přírodních věd ; sv. 20
500 výt.
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglická resumé
001416723
Milada Sekyrková -- Pražské technické muzeum v období 2. světové války -- The Prague Technical Museum in the Period of the Second World War -- Naděžda Morávková -- Osudy plzeňských muzeí za druhé světové války -- Fates of the Museums of Pilsen during the Second World War -- Michal Novotný -- Stavba budovy Národního technického muzea obrazem -- Construction of the Building of the National Technical Museum in Pictures -- Jitka Balcarová -- Německá vnitřní kolonizace v koncepci regionálních svazů Němců a související -- stavební projekty v českých zemích ve 30. a 40. letech 20. století -- The German Internal Colonization in Concept of the Regio-nalAssociations -- of Germans and Related Building Projects in the Czech Lands in the 1930s and 1940s -- Zdeněk Lukeš -- Pražská architektura v průběhu druhé světové války -- The Prague Architecture in the Period of the Second World War -- Vladislava Valchářová -- Industriální architektura v období 2. světové války -- první železobetonové skořepiny u nás -- Industrial Architecture in the Period of the Second World War -- — the First Ferroconcrete Shells in the Czech Lands -- Václav Lídl, Tomáš Janda -- Dálnice ojedinělé technické dílo, které zmařila 2. světová válka Motorway — a Unique Technical Work Thwarted by the Second World War -- Michal Pavlíček -- Bytové kolonie v Mostě a Litvínově realizované německou správou vletech 1939-1945 -- Housing Colonies
Implemented in Most and Litvínov by the GermanAdministration in the years 1939—1945 -- Miloš Hořejš -- Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí a její činnost za protektorátu Planning Commission for the Capital City of Prague and Surroundings and its Activities during Protectorate Times -- Miloš Hořejš -- Strojírenství obráběcích strojů v českých zemích ve službách Třetí říše The Machine Tool Industry in the Czech Lands in the Third Reichs Service -- Miloš Hořejš -- Vývoj a produkce stavebních strojů v plzeňské Škodovce během nacistické okupace Development and Production of Building Machines in the Pilsen SKODA Works during the Nazi Occupation -- Arnošt Nezmeškal -- Zbrojovka Ing. F. Janeček v období okupace -- Ing E Janeček Arms Factory in the Period of the Occupation -- Ivo Pejčoch -- Zbrojní výroba v protektorátním CKD -- The Armament Industry in the CKD Works in the Period of the Protectorate Ladislav Mergl -- Nerealizovaný projekt vozidla pro výsadková vojska -- dvou příslušníků čs. jednotek ve Velké Británii -- An Unexecuted Project of a Vehicle for Parachute Troops -- by Two Servicemen of the Czechoslovak Troops in Great Britain -- Tomáš Jakl -- Vliv válečné výroby na průběh Pražského povstání v květnu 1945 The Impact of the War Production upon the Prague Uprising in May 1945 -- Jiří Hulák -- Škola umění ve Zlíně a počátky výtvarného návrhu pro strojírenství The Zlín School
of Art and the Beginnings of Industrial Design for Mechanical Engineering -- Roman Vondra -- Městská hromadná doprava v Praze -- ve službách totální mobilizace válečného průmyslu -- The Public Transport in the City of Prague as Serving the Total Mobilization -- of the War Industry -- Pavel Kučera -- Letecká výroba a výzkum v Protektorátu Čechy a Morava -- Aircraft Industry and Development in the Protectorate of Bohemia and Moravia -- Ladislav Šindelář -- Přejímání letecké techniky v letech 1939-1945 Acceptance of the Aircraft Technique in the Years 1939-1945 -- Jan Mikeš -- Elektrifikace Československa v době druhé světové války na příkladu elektrizace Moravy Electrification in the Czech Lands -- in the Period of the Second World War, Taking Moravia as an Example Alois Veselý, Michal Burian -- Radiotechnický průmysl v Protektorátu Čechy a Morava Electronic Industry in the Protectorate of Bohemia and Moravia -- Miroslav Sabol -- Technicky pokrok v slovenských domácnostiach v medzi-vojnovom období Technical Progress in the Slovak Households in the Inter-war Period -- Michal Plavec -- Výroba plynu Cyklon B v Kolíně Production of the Cyclone B Gas in Kolín -- Ivana Lorencová -- Výstavba chemických závodů Spolku pro chemickou a hutní výrobu v období protektorátu v Rybitví u Pardubic The Building-up of the Chemical Plants of the Association for Chemical and Metallurgical Production in the Period of the Protectorate -- Marta Kohárová
-- Co vyrábět za války v Explosii? -- What to Produce in Explosia During the War? -- Ivana Kopecká -- Výzkum a výroba syntetických hmot a kaučuku v Československu -- v období 2. světové války v kontextu světového vývoje tohoto odvětví -- The Research and Production of Plastics and Rubber in Czechoslovakia -- in the Period of the Second World War in Context with the World Development -- Jan Janko Vědy o životě -- The Life Sciences during the Protectorate Times František Dohnal -- Československé vojenské zdravotnictví a 2. světová válka -- The Czechoslovak Military Health Service and the Second World War -- Jiří Jindra -- Heyrovského oscilograíická polarografie Heyrovskys oscillographic polarography -- Michal Šimůnek -- „Německý vědecký generální štáb": Říšská rada pro výzkum (Reichsforschungsrat) vletech 1942-1945 "The German Scientific Headquarters": The Reich Research Council (Reichsforschungsrat), 1942—45 -- Milena Josefovičová -- Reorganizace výuky a výzkumu na Německé vysoké škole technické (Deutsche Technische Hochschule) v Praze v letech 1938-1945 Reorganization of the Teaching and Research at the German Technical University (Deutsche Technische Hochschule) in Prague in the Years 1939-1945 -- Boris Valníček -- 20. klub Sportovní organizace mladých jako krycí organizace pro mladé zájemce o astronomii a fyziku -- The 20th Club of the Sport Youth Organization as a Cover Organization of the Young People Interested
in Astronomy and Physics -- Martin Šolc -- Vzdělávací role hvězdáren v době uzavření českých vysokých škol The Educational Role of Observatories in the Period of the Closure of the Czech Universities -- Petra Hyklová, Martin Šolc -- Astronomie na Německé univerzitě v Praze v době 2. světové války Astronomy at the German University of Prague in the Period of the Second World War -- Tomáš Jelínek -- Pojišťovnictví v českých zemích v letech 1938-1945 Insurance Industry in the Czech lands from 1938 to 1945 -- Karel Ryska -- Vzpomínky z mé technické praxe Recollections of my Technical Practice -- Jan Tille -- Z historie československého hutního průmyslu -- (s přihlédnutím k Báňské a hutní společnosti) -- From the History of the Czechoslovak Metallurgical Industry -- (Paying Regard to the Mining and Metallurgical Company) -- Otakar Volman -- Úryvky z Kroniky firmy Fr. Volmana sestavené Otakarem Volmanem Excerpts from the Chronicle of the TOS Fr. Volman Works Composed by Otakar Volman -- Karel Skoda -- Vzpomínky z období před a během druhé světové války Recollections from the Periods before and After the Second World War -- Václav Vlasák -- Letectví za Protektorátu Čechy a Morava -- Aviation in the Period of the Protectorate of Bohemia and Moravia Luboš Hovorka -- Výroba těžkých armádních tahačů schwerer Wehrmachtschlepper v Továrně na vozy, a.s. Kolín -- Production of the schwerer Wehrmachtschlepper — Army Heavy
Towing Vehicles the Kolín Wagon Works -- Luboš Hovorka Válečná výroba v Kolíně War production in Kolín
(OCoLC)481100860
cnb002008647

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC