Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.6) Půjčeno:37x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
248 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4240-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-9631-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9632-1 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 219-248 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
001416739
OBSAH // ÚVOD... 9 // Stručný souhrn na úvod aneb osvojovaní jazyka v několika větách. 12 // 1 PŘEDJAZYKOVÉ OBDOBÍ (F Smolík)... 15 // 1.1 Prenatální a novorozenecká citlivost ...f... 15 // 1.2 Kategorická percepce řeči ... 17 // 1.3 Vývoj citlivosti vůči řečovým zvukům a hláskové struktuře... 21 // 1.4 Vývoj vokalizací ...23 // 2 PRVNÍ SLOVA A OSVOJOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY (? Smolík)... 25 // 2.1 Významy prvních slov...28 // 2.2 Pr\’ní slova v porozumění a produkci ...31 // 2.3 Zrychlování tempa aneb slovníkový spurt ... 33 // 2.4 Rychlost osvojování a rychlé mapování...35 // 2.5 Vývoj pojmů a první slova...38 // 2.6 Osvojování slovníku, gramatika a teorie mysli ...40 // 2.7 Raná slovní zásoba a vývoj čtení...43 // 3 SLOVA A VĚTY {F Smolík) ... 45 // 3.1 Telegrafická řeč ...45 // 3.1.1 Vypouštění podmětů ... 48 // 3.1.2 Vynechávání dalších argumentů... 50 // 3.2 MLU a další měřítka gramatické komplexnosti ... 51 // 3.3 Kreativita raných vyjádření...53 // 3.4 Osvojování gramatických morfémů... 55 // 3.5 Rané porozumění a jeho prekurzory... 58 // 3.6 Nadměrné generalizace ...63 // 3.7 Osvojování složitějších struktur: negace ... 65 // 3.8 Osvojování složitějších struktur: doplňovací otázky...67 // 3.9 Osvojování dalších jevů...69 // 3.10 Vztah mezi prvními kroky v osvojování jazyka a učením se číst...72 // 6 // 4 STRUKTURA LEXIKA A GRAMATIKY {F. Smolík) ... 75
// 4.1 Vztah slovní zásoby a ostatních jazykových domén... 76 // 4.1.1 Modulární přistup ... 76 // 4.1.2 Lexikon a pravidla jako dvé možné reprezentace slovních tvaru. 80 // 4.1.3 Kritika modulárního přístupu ke slovníku ... 82 // 4.1.4 Lexikalismus a kritika modularity... 85 // 4.1.5 Je tedy slovník samostatnou dimenzi jazyka?... 85 // 4.2 Komplexnější jazykové schopnosti... 87 // 4.2.1 Morfologie, syntax, morfosyntax... 88 // 4.2.2 Anaforické vztahy a interpretace zájmen... 90 // 4.2.3 Pracovní paměť a jazykové schopnosti... 91 // 4.2.4 Verbální usuzování... 93 // 4.2.5 Pragmatika...94 // 4.3 Expresívni a receptivní jazykové znalosti...96 // 4.4 Struktura jazykových znalostí a studium čtení ...99 // 5 VÝVOJ POMOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ // {G. Seidlová Málková) ... 101 // 5.1 Teorie vývoje fenologického povědomí ... 107 // 5.2 Hierarchické pojetí vý\’ojc fonologického povědomí ... 114 // 5.2.1 Slabičné povědomí... 115 // 5.2.2 Povědomí na úrovni prétur a slabičného základu... 117 // 5.2.3 Fonematicképovědomí... 118 // 6 STRUKTURA POMOLOGICKÝCH SCHOPNOSTÍ // ( G. Seidlová Málková) ... 121 // 6.1 Struktura fonologického povědomí z hlediska lingvistických jednotek ... 121 // 6.2 Struktura fonologického povědomí z hlediska kognitivních operací . 123 // 6.3 Struktura fonologického povědomí se zahrnutím fenologických // procesů ... 128 // 7 GRMAÖYNOST {G. Seidlová Málková) ... 131 // 8 PORUCHY
JAZYKOVÉHO VÝVOJE // (F Smolík, G. Seidlová Málková) ... 145 // 8.1 Dysfázie ... 146 // 8.1.1 Definice a základní charakteristika dysfázie... 146 // 8.1.2 Epidemiologie vývojové dysfázie... 148 // 8.1.3 Narušeni specifických oblastí jazyka... 149 // 8.1.4 Diagnostické markéry a enologie... 150 // 8.1.5 Genetika ve výzkumu vývojové dysfázie... 154 // 8.1.6 Dysfázie a dyslexie... 157 // 8.1.7 Vývojová dysfázie a vývojové procesy... 159 // 8.2 Dyslexie... 159 // 8.2.1 Vymezení dyslexie... 159 // 8.2.2 Projevy dyslexie... 162 // 8.2.3 Kognitivní obraz dyslexie... 165 // 8.2.4 Vliv ortografiche hloubky jazyka na projevy dyslexie... 172 // 9 DIAGNOSTIKA VÝVOJE FONOLOGICKÝCH // SCHOPNOSTÍ (G. Seidlová Málková) ... 177 // 9.1 Obecně ? problému hodnocení jazykových schopností // předškolního dítěte ... 177 // 9.2 Typy úloh při diagnostice jazykových schopností... 181 // 9.3 Klasifikace tesili fonologického povědomí ... 188 // 9.4 Testové baterie pro hodnocení fonologického povědomí // v předškolním véku...i... 190 // 10 DIAGNOSTIKA VÝVOJE SLOVNÍ ZÁSOBY // A GRAMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ {F. Smolík) ... 195 // 10.1 Diagnostika slovní zásoby ... 196 // 10.1.1 Slovní zásoba v porozumění... 196 // 10.1.2 Slovní zásoba v produkci ... 201 // 10.2 Diagnostika gramatických a dalších schopností ... 202 // 10.2.1 Velké testové baterie... 202 // 10.2.2 Specializované metody...208 // 10.2.3 Analýza vzorků spontánního
jazyka ... 212 // LITERATURA // 219
(OCoLC)904579530
cnb002650089

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC