Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
165 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-244-4217-4 (brož.)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. [161]-165 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001416753
Obsah // Poděkování 3 // Předmluva 5 // 1 Osobnost dítěte jako samostatná svébytná existence 9 // 1.1 Pojetí osobnosti 9 // 1.2 Dědičnost, prostředí a výchova, tři významné faktory pro vývoj dítěte 12 // 2 Dítě v pojetí vybraných teorií 17 // 2.1 Empirismus 17 // 2.2 Nativismus 18 // 2.3 Interakcionalisums 19 // 3 Od tří do šesti - věk mateřské školy 21 // 3.1 Počátek předškolního období, první společenská emancipace dítěte 21 // 3.2 Osobnost v pojetí S. Freuda 22 // 3.3 Iiciativou proti vině (E. H. Erikson) 25 // 4 Podpora žádoucího chování aneb obrat v pozitivní reakci 27 // 4.1 Odměna jako výchovný prostředek 27 // 4.2 Trest jako záporný podnět vyvolávající pocit nelibosti 27 // 5 Povaha a zákonitosti dětské mentality 31 // 6 Přístup k dítěti - inspirace v názorech Carla R. Rogerse 35 // 6.1 Bezpodmínečná akceptace dítěte dospělým 36 // 6.2 Vyjadřování empatie prostřednictvím komunikačních technik 39 // 6.3 Kongruence - rovnováha vnitřního prožívání a vnějšího projevu 41 // 7 Podpora schopnosti decentrace 45 // 7.1 Od centrace k decentraci 45 // 8 Poznání jako výsledek zkušenosti dítěte 49 // 8.1 Dětské myšlení v pojetí J. Piageta 50 // 8.2 L. S. Vygotský - teoretik kognitivního vývoje 58 // 8.3 Zóna nejbližšího vývoje v práci učitele 59 // 9 Socializace dítěte 63 // 9.1 Etapy socializace dítěte 63 // 9.2 Vývojové aspekty procesoru socializace dítěte 63
// 10 Každý někam patří 67 // 10.1 Příchod na svět - počátek aktivního dialogu 67 // 10.2 Rodina jako systém lidského společenství 69 // 10.3 Dítě v současné rodině 70 // 10.4 Od popírání k uznání a podpoře 72 // 10.5 Přehlédnutí funkcí rodiny 75 // 10.6 Kdy je třeba intervence 78 // 10.7 Rituály v rodině 81 // 10.8 Kniha v rodině předškoláka 84 // 11 Vztah vychovatele a dítěte aneb vzájemní uspokojování psychických potřeb 89 // 12 Materská škola - instituce pro řízené vzdělávání 99 // 12.1 Předškolní vzdělávání jako součást celoživotního učení 99 // 12.2 Předškolní vzdělávání jako součást celoživotního vzdělávání 102 // 12.3 Programy na úrovni ISCED 0 - // International Standard Classification of Education 106 // 13 Současná mateřská škola 109 // 13.1 Kurikulární reforma v kontextu předškolního vzdělávání 109 // 13.2 Změny v pojetí předškolního kurikula 110 // 14 Konstruktivismus v předškolním vzdělávání 121 // 14.1 Interakce v předškolním vzdělávání 121 // 14.2 Reprezentace, způsob zpracování a uchování prožitků 125 // 14.3 Kooperativní učení v předškolním vzděláváni 128 // 15 Hra a kurikulum mateřské školy 131 // 15.1 Z myšlenkových dílen nejvýznamnějších představitelů // v oblasti pojetí hry 131 // 15.2 Hra dítěte předškolního věku 134 // 15.3 Imaginatívni hra jako prostředek decentrace 138 // 16 Předškolní vzdělávání
ve statistických ukazatelích 143 // 17 Mateřská škola a rodina 151 // 17.1 Mateřská škola a role rodičů 151 // 17.2 Mateřská škola v reflexi rodičů 154 // Doslov 159 // Literatura 161 // Summary 166
cnb002651912

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC