Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:30x 
BK
2. vyd.
Praha : Galén : Karolinum, 2014
xix, 698 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-131-5 (Galén ; váz.)
ISBN 978-80-246-2697-0 (Karolinum ; váz.)
001416754
1. FÉTUS A NOVOROZENEC...1 - P. Zoban, M. Černý // 1.1. Péče o plod a novorozence (P. Zoban)...1 // 1.2. Prekoncepční a prenatální péče (P. Zoban) . 2 // 1.2.1. Prekoncepční péče...2 // 1.2.2. Prenatální diagnostika...3 // 1.2.3. Porodnické faktory ovlivňující vývoj plodu .. 3 // 1.2.4. Mateřské faktory ovlivňující vývoj plodu ... 4 // 1.3. Základní pojmy a definice (P. Zoban)...6 // 1.4. Fetální medicína (P. Zoban)...7 // 1.4.1. Medikamentózni terapie plodu...7 // 1.4.2. Chirurgická léčba plodu...7 // 1.5. Adnátní infekce (P. Zoan)...8 // 1.5.1. Zarděnky...8 // 1.5.2. Cytomegalovirová infekce...8 // 1.5.3. Toxoplazmóza...8 // 1.5.4. Infekce virem varicela-zoster...9 // 1.5.5. Syfilis...9 // 1.5.6. Infekce vyvolaná herpes simplex virem 10 // 1.5.7. Hepatitída K...10 // 1.5.8. HIV infekce...10 // 1.6. Adaptace novorozence // po porodu (P. Zoban)...11 // 1.6.1. Dýchání a krevní oběh...11 // 1.6.2. Tělesná teplota, výživa a funkce CNS 11 // 1.6.3. Hodnocení poporodního stavu novorozence...11 // 1.7. Resuscitace novorozence (Iі. Zobou) 12 // 1.7.1. Úvodní kroky při resuscitaci novorozence po porodu...12 // 1.7.2. Další kroky při resuscitaci novorozence ... 13 // 1.7.3. Nedostatečná odpověď na resuscitaci 13 // 1.7.4. Resuscitace nedonošeného novorozence 14 // 1.8. Rizikový novorozenec (AI. Černý)...14 // 1.8.1. Klasifikace rizikových skupin novorozenců . 14 // 1.8.2. Nedonošený novorozenec...15 // 1.8.3. Přenášený novorozenec...15 // 1.8.4. Novorozenec s nízkou porodní hmotností ..15 // 1.8.5. Hypotrofický novorozenec...15 // 1.8.6. Nadměrně velký novorozenec...16 //
1.9. Fyzikální vyšetření novorozence (P. Zoban)...16 // 1.9.1. Cil fyzikálního vyšetření novorozence po porodu...16 // 1.9.2. Postup při fyzikálním vyšetření novorozence po porodu...17 // 1.10. Abstinenční syndrom novorozence (P. Zoban)...20 // 1.10.1. Novorozenec drogově závislé matky...20 // 1.10.2. Abstinenční příznaky...20 // 1.10.3. Stanoveni diagnózy a skórování abstinenčního syndromu...21 // 1.10.4. Terapie abstinenčních projevů novorozence...21 // 1.11. Novorozenecký screening (M. Černý) 21 // I. i 1.1. Screening - definice, metody...21 // 1. 11.2. Prenatální screening...23 // 1.11.3. Postnatální screening...23 // 1.12. Stabilizace novorozence po porodu (P. Zoban)...25 // 1.12.1. Stabilizace nedonošeného nebo nemocného novorozence po porodu...25 // 1.12.2. Šetrná péče o novorozence po porodu 26 // 1.12.3. Stabilizace novorozence a rodiče...26 // 1.13. Perinatální asfyxie (P. Zoban)...26 // 1.13.1. Porodní asfyxie...27 // 1.13.2. Hypoxicko-ischemická encefalopatie...27 // 1.14. Porodní poranění (P. Zoban)...27 // 1.14.1. Poranění mékkých tkání...27 // 1.14.2. Obrny nervů...27 // 1.14.3. Fraktury...28 // 1.15. Nedonošený novorozenec (P. Zoban) 28 // 1.15.1. Celkový vzhled...28 // 1.15.2. Kontrola tělesné teploty...29 //
1.15.3. Vodní rovnováha...29 // 1.15.4. Výživa...29 // 1.15.5. Osteopenie a anémie nedonosených dětí ... 30 // 1.15.6. Syndrom respirační tísně...30 // 1.15.7. Apnoe a bradykardie...K0 // 1.15.8. Otevřená tepenná ducej...30 // 1.15.9. Infekce...31 // 1.15.10. Cerebrál n í morbidita...31 // 1.15.11. Nekrotizující enterokolitida...31 // 1.15.12. Retinopatie z prematurity...32 // 1.15.13. Bronchopulmonální dysplazie...32 // 1.15.14. Vývoj nedonošených dětí po propuštění 33 // 1.16. Žloutenky novorozenců (P. Zoban) 33 // 1.16.1. Metabolismus bilirubinu...33 // 1.16.2. Klinické hodnocení...34 // 1.16.3. Diagnostika žloutenek novorozenců...36 // 1.16.4. Terapie hemolytických žloutenek...37 // 1.17. Poruchy dýchání donošených novorozenců (P. Zoban)...38 // 1.17.1. Přechodná tachypnoe novorozence...38 // 1.17.2. Aspirace mekonia...38 // 1.17.3. Pneumonie...38 // 1.17.4. Pneumothorax...39 // 1.17.5. Primární plieni hypertenze novorozence ... 39 // 1.17.6. Vrozená brániční hernie...39 // 1.17.7. Další příčiny respirační tísně donošených novorozenců...40 // 1.18. Perinatální infekce novorozenců (P Zoban)...40 // 1.18.1. Systémová infekce...40 // 1.18.2. Meningitida novorozenců...40 // 1.18.3. Nozokomiální infekce...41 // 1.18.4. Některé specifické infekce...41 // 1.19. Poruchy vnitřního prostředí (P. Zoban)... 42 // 1.19.1. Vývoj renálních funkcí...42 // 1.19.2. Vodní a iontová rovnováha...43 // 1.19.3. Metabolismus vápníku a fosfátů...43 // 1.19.4. Metabolismus glukózy...44 //
1.20. Hematologické problémy // novorozenců (P. Zoban)...45 // 1.20.1. Vývoj hematopoézy...45 // 1.20.2. Anémie novorozenců...46 // 1.20.3. Patologické anémie...47 // 1.20.4. Hemolytické anémie...47 // 1.20.5. Krvácení a poruchy hemostázy...47 // 1.20.6. Novorozenecké trombocytopenie...49 // 1.20.7. Polycytémie...49 // 1.20.8. Trombózy u novorozenců...50 // 1.21. Perinatální postižení CNS novorozenců (P. Zoban)...50 // 1.21.1. Křeče...50 // 1.21.2. Hypoxicko-ischemická encefalopatie...51 // 1.21.3. Mozkový infarkt...51 // 1.21.4. Intrakraniální krvácení...52 // 1.21.5. Cystická periventrikulární leukomalacie ...53 // 2. VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ A PATOFYZIOLOGIE TĚLESNÝCH TEKUTIN...55 - K. Bláhová, F. Fencl // 2.1. Tělesné tekutiny...55 // 2.2. Sodík...56 // Hypernatrémie...57 // Hyponatrémie...58 // 2.3. Draslík...59 // Hyperkaléniie...60 // Hypokalémie...61 // 2.4. Vápník...62 // Hyperkalcémie...62 // Hypokalcémie...63 // 2.5. Hořčík...63 // Hypermagnezémie...63 // Hypomagnezémie...64 // 2.6. Fosfor...64 // Hyperfosfatémie...64 // Hypofosfatémie...64 // 2.7. Acidobazická rovnováha...65 // 2.7.1. Základní principy regulace pH krve...65 // 2.7.2. Funkce plic, ledvin a jiných orgánů při udržování pH...65 // 2.7.3. Poruchy acidobazické rovnováhy...66 // 2.7.4. Klinické příklady poruch acidobazické rovnováhy...66 // Respirační acidóza...66 // Respirační alkalóza...67 // Metabolická acidóza...67 // Metabolická alkalóza...68 // Kombinované poruchy // acidobazické rovnováhy...68 //
2.8. Rehydratační terapie...69 // 2.8.1. Vyšetření dítěte s dehydratací...69 // 2.8.2. Obecné principy rehydratace...69 // 2.8.3. Charakteristika a léčba jednotlivých typů dehydratace...70 // 2.9. Parenterální výživa...71 // 2.9.1. Indikace parenterální výživy...71 // 2.9.2. Cévní přístupy k parenterální výživě...72 // 2.9.3. Složení parenterální výživy...73 // 2.9.4. Komplikace parenterální výživy...75 // 2.9.5. Technické aspekty totální parenterální výživy...77 // 3. INTENZIVNÍ PÉČE...79 - V. Vobruba, O. Černá // 3.1. Srdeční selhání (V. Vobruba)...79 // 3.2. Šokové stavy (V. Vobruba)...82 // 3.2.1. Definice...82 // 3.2.2. Patofyziologie...82 // 3.2.3. Orgánové projevy šoku...82 // 3.2.4. Etiologie...82 // 3.2.5. Obecné principy léčby šoku...86 // 3.3. Respirační insuficience (V. Vobruba)...87 // 3.3.1. Fyziologie a patofyziologie dýchacího systému...87 // 3.3.2. Zvláštnosti dýchacího systému // v dětském věku...89 // 3.3.3. Definice a dělení respirační insuficience... 89 // 3.3.4. Etiologie respiračního selhání...89 // 3.3.5. Klinický obraz respiračního selhání...89 // 3.3.6. Laboratorní známky respiračního selhání .. 89 // 3.3.7. Vyšetřovací metody...89 //
3.3.8 Nejčastější příčiny respirační insuficience u dětí...90 // Zánětlivé obstrukce horních cest // dýchacích...90 // Zánětlivá onemocněni dolních cest // dýchacích a plicního parenchymu...91 // Syndrom akutní respirační tísné...92 // Status asthmaticus...92 // Aspirace cizího tělesa...93 // Tonuti, utonutí...94 // Pneumothorax...94 // 3.3.9. Umělá plicní ventilace...95 // 3.4. Sepse v dětském věku (V. Vobruba)...96 // 3.5. Diagnostické a léčebné výkony v intenzivní péči (V. Vobruba)...97 // 3.5.1. Zajištění průchodnosti dýchacích cest...97 // 3.5.2. Zajištění vstupu do cévního řečišté...99 // 3.5.3. Intraoseální přístup...100 // 3.5.4. Kanylace arterie...100 // 3.5.5. Punkce hrudníku...100 // 3.5.6. Punkce perikardu...100 // 3.5.7. Punkce dutiny břišní...100 // 3.5.8. Lumbální punkce...101 // 3.6. Základní monitorování v dětské intenzivní medicíně (V. Vobruba) 101 // 3.6.1. Monitorování respiračního systému...101 // 3.6.2. Monitorování kardiovaskulárního // systému...102 // 3.6.3. Monitorování intrakraniálního tlaku...103 // 3.6.4. Monitorování intraabdominálního tlaku .. 103 // 3.6.5. Monitorování diurézy...103 // 3.6.6. Obecné poznámky k monitorování dětských pacientů...103 // 3.7. Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku (V. Vobruba)...104 // 3.7.1. Definice a etiologie selhání životních funkcí...104 // 3.7.2. ABCDT kardiopulmonální resuscitace...104 // 3.7.3. Postupy při základní neodkladné resuscitaci...105 //
3.8. Intoxikace v dětském věku (O. Černá) ... 106 // 3.8.1. Definice...106 // 3.8.2. Anamnestické údaje a klinické projevy u intoxikovaného dítěte...106 // 3.8.3. Vyšetření...106 // 3.8.4. Terapie...106 // 3.8.5. Nejčastější intoxikace léky a chemickými látkami...108 // 3.9. Porucha vědomí (O. Černá)...111 // 4. VÝŽIVA...115 - J. Nevoral // 4.1. Výživa zdravých kojenců...115 // 4.1.1. Přirozená výživa novorozence a kojence - kojení...115 // 4.1.2. Výživa matky během kojení...120 // 4.1.3. Náhradní mléčná kojenecká výživa...121 // Počáteční výživa...121 // Pokračovací mléka...123 // Príkrmy...123 // Nápoje pro kojence...125 // Přídavky...125 // Přechod na stravu pro dospělé...126 // 4.1.4. Alternativní výživa...126 // 4.2. Výživa batolete, předškolního a školního dítěte...126 // Stravovací návyky dětí školního věku 129 // 5. DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU...131 - J. Zeman // 5.1. Klinické projevy metabolických onemocnění...132 // 5.2. Novorozenecký screening dědičných poruch metabolismu...135 // 5.3. Úloha dětského lékaře v diagnostice dědičných poruch metabolismu...136 // 5.4. Poruchy metabolismu aminokyselin ... 136 Hyperfenylalaninémie typu 1 // - klasická ienylketonurie...136 // Tyrosinémie...138 // Homocystinurie...139 // Cystinurie...140 // Neketotická hyperglycinémie...140 //
5.5. Poruchy metabolismu nízkomoiekulárních látek s klinicky akutním průběhem...140 // Hyperamonémie z poruchy cyklu močoviny...141 // Methyl malonová acidurie...142 // Propionová acidurie...143 // Galaktosémie...143 // Klinická pediatrie // 5.6. Poruchy ß-oxidace mastných kyselin 144 // Porucha ß-oxidace mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem...144 // Porucha ß-oxidace 3-OH-mastných // Poruchy metabolismu vysokomolekulárních látek s klinicky // Mitochondriální poruchy energetického metabolismu... // Nejčastější mitochondriální onemocnění // 5.10. Dědičné metabolické poruchy purinů // Familiární juvenilní hyperurikemická // Dědičně podmíněné poruchy metabolismu lipoproteinů // Familiární hypercholesterolémie // Dědičné poruchy krvetvorby a hemokoagulačních faktorů // Dědičné poruchy endogenní syntézy cholesterolu // Smithův-Lemliho-Opitzův syndrom // X-dominantně vázaná chondrodysplasia punctata // Mevalonová acidurie a periodická // Glykogenózy z poruchy funkce jaterního
6. ENDOKRINOLOGIE ...161 - J. Lebl, M. Šnajderová, R. Pomahačová, Z. Šumník, S. Koloušková // Poruchy růstu... 161 // Fyziologie dětského růstu...161 // Růstová retardace...163 // Hypopituitarismus...166 // Turnérův syndrom...169 // Syndrom Noonanové...171 // Praderův-Williho syndrom...171 // Nadměrný vzrůst...172 // Nadměrný vzrůst s vysokou růstovou // rychlostí...172 // Nadměrný vzrůst // s narušenou proporcionalitou...172 // Nadměrný vzrůst // s normální proporcionalitou...173 // Familiárně vysoký vzrůst...173 // Poruchy pubertálního vývoje...173 // Fyziologická regulace puberty...173 // Pubertas praecox...175 // Pubertas tarda...177 // Poruchy vodní a iontové rovnováhy 180 // Fyziologická regulace obsahu tělesné // vody...180 // Diabetes insipidus...180 // Diabetes insipidus centralis...180 // Diabetes insipidus renalis...181 // Hyponatrémie a intoxikace vodou...182 // Hypernatrémie...182 // Hypokalémie...183 // Hyperkalémie...183 // Poruchy funkce štítné žlázy...183 // Kongenitální hypothyreóza...183 // Získaná hypothyreóza...186 // Novorozenecká hyperthyreóza...187 // Thyreotoxikóza...187 // jodový deficit...187 // Nádory štítné žlázy a syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie...188 // Uzlová struma a nádory štítné žlázy...188 // Syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie...188 // Poruchy kalciumfosfátového metabolismu... 189 // Regulace kalcémie...189 // Rachitída...190 // Rachitída z nedostatku vitaminu D...190 // Vitamin D-dependentní rachitída typu I .. 191 Vitamin D-dependentní rachitída typu II.. 191 Familiární hypofosfatemická vitamin D-rezistentní rachitída...191 //
6.5.3. Hypokalcémie...191 // Hypoparathyreóza...192 // Pseudohypoparathyreóza...193 // 6.5.4. Hyperkalcémie...194 // Adenom příštítného tělíska...194 // Inaktivační mutace calcium sensing receptoru...194 // 6.5.5. Osteoporóza...195 // 6.6. Poruchy funkce nadledvin...196 // 6.6.1. Fyziologie funkce nadledvin...196 // 6.6.2. Patofyziologie poruch funkce nadledvin... 196 // 6.6.3. Kongenitální adrenální hyperplazie...196 // Deficit 21-hydroxylázy...197 // Deficit 17a-hydroxylázy...199 // Lipoidní adrenální hyperplazie...199 // 6.6.4. Adrenální insuficience...200 // Vrozená adrenální insuficience...200 // Získaná adrenální insuficience...201 // 6.6.5. Nadprodukce nadledvinových hormonů .. 202 Nádory kúry nadledvin // a Cushingova nemoc...202 // Nádory dřeně nadledvin...203 // 6.7. Poruchy sexuálního vývoje...203 // Transsexualita...207 // 6.8. Diabetes mellitus...208 // 6.8.1. Diabetes mellitus 1. typu...208 // Diabetická ketoacidóza u dětí...210 // Dlouhodobá inzulínová terapie...212 // Hypoglykémie...212 // Domácí monitorování...212 // Regulovaná strava...212 // Dlouhodobé sledování diabetického dítěte...213 // 6.8.2. Diabetes mellitus 2. typu...213 // 6.8.3. Monogenné podmíněné typy diabetů 214 // MODY diabetes...214 // Novorozenecký diabetes...215 // Diabetické syndromy...215 // Diabetes mellitus spojený s cystickou fibrózou...215 // 6.8.4. Sekundární diabetes...215 //
6.9. Endogenní hypoglykémie...215 // Kongenitální hyperinzulinismus...217 // Inzulínom...218 // Deficit glukokortikoidů...218 // Deficit růstového hormonu...218 // Poruchy ß-oxidace...219 // 6.10. Obezita...219 // 7. IMUNODEFICIENCE...223 - A. Šedivá // Brutonova agamaglobulinémie...229 // Běžná variabilní imunodeficience...229 // Selektivní deficit IgA...229 // Deficity podtříd imunoglobulinů a specifických protilátek...230 // Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství...230 // Syndrom hyperimunoglobulinémie IgM . .230 Syndrom hyperimunoglobulinémie igE ... 230 // 7.1.2. Poruchy buněčné imunity a kombinované poruchy imunity...231 // DiGeorgeův syndrom...231 // Těžké kombinované imunodeficience 231 // 7.1.3. Poruchy komplementového systému...231 // 7.1.4. Poruchy fagocytózy...232 // Kostmannův syndrom a cyklická neutropenie...232 // Chronická granulomatózní choroba...232 // Poruchy adhezivity leukocytu...232 // 7.1.5. Imunodeficity spojené s dalšími syndromy...232 // Wiskottův-Aldrichův syndrom...232 // Chédiakův-Higashiho syndrom...232 // Ataxia telangiectasia...232 // Lymfoproliferativní syndrom vázaný na Chromosom X...233 // Primární hemofagocytující lymfohistiocytóza...233 // 7.1.6. Poruchy rezistence k infekcím...233 // Deficity receptoru a asociovaných signálních cest...233 // Vrozená vnímavost k mykobakteriálním infekcím...234 //
7.2. Sekundární imunodeficience...234 // Sekundární protilátkové imunodeficience...234 // Sekundární granulocytopenie...234 // Imunodeficit po splenektomii nebo při kongenitální asplenii...234 // Další příčiny získaných imunodeficiencí... 234 // Recidivující infekce horních cest dýchacích...235 // 7.3. Periodické horečky a další syndromy s poruchou regulace zánětlivé odpovědi. 235 // Familiární středozemní horečka...237 // HyperlgD syndrom...237 // Periodické horečky spojené s defektem receptoru pro TNF...238 // Kryopyrinopatie...238 // Pyogenní sterilní artritida, pyoderma gangrenosum a akné...238 // Crohnova nemoc...239 // 7.1. Primární imunodeficience...228 // 7.1.1. Protilátkové imunodeficience...228 // Blau syndrom, EOS // PFAPA. // Syndrom Schnitzlerové // 8. ALERGICKÁ ONEMOCNĚNÍ...241 - P. Pohunek // 8.1. Definice a historie...241 // 8.2. Epidemiologie...241 // 8.3. Etiologie a patogeneze...242 // 8.4. Diagnostika...244 // 8.5. Klinické projevy...245 // Alergická rinokonjunktivitida...245 // Prúduškové astma...246 // Alergický ekzém...246 // Potravinová alergie...248 // Léková alergie...249 // Alergie na hmyzí jed...250 // Anafylaktická reakce...250 //
9. REVMATOLOGIE...253 -J. Hoza, P. Doležalová, A. Šedivá, D. Němcová // 9.1. Diferenciální diagnostika artritidy v dětském věku (P. Doležalová, J. Hoza) .. 253 // Poruchy z převážně mechanických příčin ...254 // Zánětlivá onemocnění...255 // 9.2. Juvenilní idiopatická artritida (J. Hoza) .261 // Systémová J1A...262 // Polyartritida (RF-negativní)...262 // Polyartritida (RF-pozitivní)...263 // Oligoartritida...263 // Artritida s entezitidou...263 // Psoriatická artritida...264 // Jiné artritidy...264 // juvenilní spondylartropatie...264 // 9.3. Juvenilní systémový lupus erythematodes (J. Hoza, P. Doležalová)... 266 // Novorozenecký lupus erythematodes...269 // Systémový lupus erythematodes a infekce .270 // 9.4. Juvenilní idiopatické zánětlivé myopatie (P. Doležalová, J. Hoza) ...272 // Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida...272 // 9.5. Vaskulitidy v dětském věku (A. Šedivá) .. 277 // Henochova-Schönleinova purpura...279 // Kawasakiho choroba...279 // Polyarteriitis nodosa...280 // Granulomatóza s polyangiitidou...280 // Další vaskulitidy malých cév...280 // Překryvný polyangiitický syndrom...280 // Behijetova choroba...280 // Takayasuova arteriitida...280 // 9.6. Juvenilní sklerodermie (D. Němcová, J. Hoza)...281 //
10. NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY 283 - J. Nevoral, J. Bronský, R. Kotalová // 10.1. Gastrointestinálnísymptomy (J. Nevoral)...283 // 10.1.1. Dysfagie...283 // 10.1.2. Regurgitace...283 // 10.1.3. Zvracení...284 // 10.1.4. Průjem a patologické příměsi ve stolici...284 // 10.1.5. Zácpa...285 // 10.1.6. Gastrointestinální krvácení...285 // 10.1.7. Bolesti břicha...285 // Akutní bolesti břicha...285 // Chronické bolesti břicha...286 // 10.1.8. Anorexie...286 // 10.2. Onemocnění úst a hltanu (J. Nevoral)---287 // 10.2.1. Vředy v ústech a ústní kandidóza...287 // 10.2.2. Následky chybné nebo nedostatečné výživy...287 // 10.2.3. Orální projevy gastrointestinálních onemocnění...287 // 10.2.4. Ostatní symptomy a onemocnění dutiny ústní a hltanu...287 // 10.3. Onemocnění jícnu (J. Nevoral)...287 // 10.3.1. Vrozená stenóza jícnu...287 // 10.3.2. Atrézie jícnu a tracheoezofageální píštěle...288 // 10.3.3. Refluxní nemoc jícnu...288 // 10.3.4. Poruchy průchodnosti a motility jícnu ... .291 // Poruchy průchodnosti...291 // Dysmotilita horního jícnového svěrače... .291 Achalazie...291 // 10.3.5. Hiátová hernie...292 // 10.3.6. Ezofagitida bez refluxní nemoci jícnu...292 // Eozinofilní ezofagitida...292 // Infekční ezofagitida...292 // 10.3.7. jícnové varixy...292 // 10.4. Onemocnění žaludku (J. Nevoral)...292 // 10.4.1. Stenóza pyloru a kongenitální anomálie žaludku...292 // Hypertrofická stenóza pyloru...292 // Kongenitální žaludeční obstrukce...293 // Torze a volvulus žaludku...294
10.4.2. Gastritída a peptický vřed u dětí...294 // Primární vředy...295 // Sekundární gastritída a sekundární // vředy...296 // 10.4.3. Poruchy žaludeční motility...297 // Zpomalené vyprazdňování žaludku...297 // Urychlené vyprazdňování žaludku...298 // Cyklické zvracení...298 // 10.5. Traumatická poranění jícnu a cizí tělesa v jícnu a žaludku (J. Nevoral)...299 // 10.5.1. Poleptání jícnu žíravinou...299 // 10.5.2. Malloryho-Weissův syndrom...299 // 10.5.3. Cizí tělesa v jícnu...299 // 10.5.4. Cizí tělesa v žaludku...300 // 10.6. Vrozené vývojové vady střeva (J. Bronský)...301 // 10.6.1. Střevní atrézie, stenózy a malrotace...301 // 10.6.2. Střevní duplikatury, Meckelúv divertikl .. .303 // 10.6.3. Anorektální malformace...303 // 10.7. Poruchy motility a Hirschsprungova nemoci (J. Bronský)...304 // 10.7.1. Funkční zácpa...304 // 10.7.2. Kojenecké koliky...306 // 10.7.3. Dráždivý tračník batolat...307 // 10.7.4. Chronická střevní pseudoobstrukce...307 // 10.7.5. Vrozené aganglionární megakolon...308 // 10.8. Ileus a invaginace (J. Bronský)...309 // 10.8.1. Ileus...309 // 10.8.2. Invaginace...310 // 10.9. Nespecifické střevní záněty (J. Nevoral) ..311 // 10.9.1. Crohnova nemoc...311 // 10.9.2. Ulcerózní kolitida...316 // 10.9.3. Behcetova choroba...318 // 10.10. Alergie na potraviny (J. Nevoral)...318 // 10.11. Akutní průjmové onemocnění (J. Nevoral)...322 //
10.12. Chronické průjmové onemocnění (J. Nevoral)...325 // 10.12.1. Chronické infekční průjmové onemocnění...325 // 10.12.2. Intolerance sacharidů...326 // 10.12.3. Intolerance bílkovin...326 // 10.12.4. Nespecifický funkční průjem...326 // 10.12.5. Nespecifická zánětlivá střevní onemocnění...326 // 10.12.6. Insuficience pankreatu...326 // 10.12.7. Průjmové onemocnění vyvolané nádory secernujícími hormony...326 // 10.12.8. Chronická průjmová onemocnění...326 // 10.13. Onemocnění spojená s malabsorpcí (J. Nevoral)...327 // 10.13.1. Potravinami indukované enteropatie...327 // Celiakie...327 // 10.13.2. Exsudativní enteropatie...332 // 10.13.3. Střevní enzymopatic a transportní defekty...333 // Malabsorpce disacharidů...333 // Transportní defekty...334 // 10.13.4. Enteropatie při imunodeficienci...336 // 10.13.5. Vrozené intestinální slizniční defekty 336 // 10.13.6. Syndrom krátkého střeva...336 // 10.14. Akutní apendicitida (J. Nevoral)...337 // 10.15. Funkčni bolesti břicha (J. Nevoral)...338 // Chronické recidivující bolesti břicha...338 // 10.16. Nádorová střevní onemocnění (J. Bronský)...339 // 10.16.1. juvenilní polypy tlustého střeva...340 // 10.16.2. Mnohočetné juvenilní polypy...340 // 10.16.3. Cowdenův syndrom a Bannayanův- - Rileyho- Ruvalcabaův syndrom...340 // 10.16.4. Familiární adenomatózní polypóza...340 // 10.16.5. Peutzův-Jeghersův syndrom...341 // 10.16.6. Hemangiomy...342 // 10.16.7. Leiomyomy...342 // 10.16.8. Karcinom...342 // 10.16.9. Lymfom...342 // 10.16.10. Hormonálně aktivní nádory...342 // 10.16.11. Lymfonodulární hyperplazie...342 //
10.17. Kýly, defekty stěny břišní // a mezenteriální cysty (J. Bronský)...343 // 10.17.1. Tříselné kýly...343 // Přímá tříselná kýla...344 // Femorální kýla...344 // 10.17.2. Hydrokéla...344 // 10.17.3. Brániční kýly...344 // Kongenitální diafragmatická hernic...344 // 10.17.4. Pupeční kýla...345 // 10.17.5. Epigastrická břišní kýla, kýla v ráně // a vnitřní kýla...346 // 10.17.6. Defekty stěny břišní...346 // 10.17.7. Mezenteriální cysty...347 // 10.18. Proktologie (J. Nevoral)...347 // 10.18.1. Řitní trhlina...347 // 10.18.2. Perianální absces...347 // 10.18.3. Hemoroidy...347 // 10.18.4. Prolaps rekta...347 // 10.18.5. Perianální změny na kůži...348 // 10.18.6. Bakteriální perianální dermatitída...348 // 10.18.7. Lichen sclerosus et atrophicus...348 // 10.19. Onemocnění pobřišnice (R. Kotalová) ... 348 // 10.19.1. Ascites...348 // 10.19.2. Peritonitida...350 // Primárni peritonitida...350 // Sekundárni peritonitida...350 // 10.19.3. Peritoneální absces...350 // 10.19.4. Primárni vývojové anomálie peritonea ... .350 // 10.20. Onemocnění pankreatu (R. Kotalová) ... 350 // 10.20.1. Pankreatitida...350 // Akútni pankreatitida...351 // Chronická pankreatitida...352 // 10.20.2. Syndromy a onemocnění provázené // zevní insuficiencí pankreatu...353 // 10.20.3. Cysty a pseudocysty pankreatu...353 // 10.20.4. Kongenitální anomálie pankreatu...353 // 10.20.5. Nádory pankreatu...353 //
10.21. Onemocnění jater (R. Kotalová)...354 // 10.21.1. Familiární hyperbilirubinémie...354 // 10.21.2. Neonatální cholestáza...354 // Biliární atrézie...356 // Neonatální hepatitída...357 // Progresivní familiární cholestáza 1. typu . .357 Progresivní familiární cholestáza 2. typu .. 357 // Alagilleův syndrom...357 // 10.21.3. Virové hepatitídy...357 // Virová hepatitída A...358 // Virová hepatitída K...359 // Virová hepatitída K...360 // Virová hepatitída D...361 // Virová hepatitída E...361 // 10.21.4. Chronické hepatitídy...361 // 10.21.5. Autoimunitní onemocnění jater...362 // Autoimunitní hepatitída...362 // Autoimunitní sklerózující cholangitida... .363 // 10.21.6. Některá metabolická onemocnění jater... .363 // Wilsonova nemoc...364 // Deficit a.-antitrypsinu...365 // Neonatální hemochromatóza...365 // 10.21.7. Nealkoholická steatohepatitida a steatóza jater...365 // 10.21.8. Játra a léky...366 // 10.21.9. Jaterní absces...366 // 10.21.10. Jaterní cirhóza...367 // 10.21.11. Portální hypertenze...368 // 10.21.12. Fulminantní jaterní selhání...370 // Reyeův syndrom...372 // 10.21.13. Transplantace jater a konečné stadium jaterního onemocnění...372 // 10.21.14. Nádory jater...373 // Maligní nádory jater...373 // Benigní nádory jater...374 // 10.21.15. Onemocnění žlučníku...374 // Anomálie žlučníku...374 // Akutní hydrops žlučníku...374 // Cholelitiáza...374 // 10.21.16. Anomálie žlučových cest...375 // Fibropolycystické cholangiopalie...375 // Extrahepatálni dilatace žlučových cest ... 375 //
11. RESPIRAČNÍ SYSTÉM...377 - P. Pohunek, Z. Vaníčková, J. Šulc, L. Pelikán, T. Svobodová, V. Vávrová // 11.1. Vývoj respiračního systému (P. Pohunek) . 377 // 11.2. Vrozené vady respiračního // systému (P. Pohunek)...379 // Ageneze/aplazie plíce...379 // Hypoplazie plic...380 // Kongenitální emfyzém...381 // Cystická adenomatoidní malformace 382 // Vrozené vady dolních dýchacích cest 384 // Tracheoezofageálni píštěl...385 // Kongenitální brániční hernie...387 // Plicní sekvestrace...388 // 11.3. Vyšetřovací postupy...389 // 11.3.1. Základní vyšetřovací postupy v dětské // pneumologii (Z. Vaníčková)...389 // 11.3.2. Vyšetření funkce plic (J. Šulc)...395 // 11.3.3. Invazivní vyšetřovací postupy (P. Pohunek).. 401 // 11.4. Akutní onemocněni dýchacích cest (L. Pelikán, P. Pohunek)...403 // Akutní rinitida (rinofaryngitida)...404 // Akutní sinusitida...404 // Akutní subglotická laryngitida...405 // Akutní epiglotitida...406 // Bronchiolitida...407 // Akutní tracheobronchitida...409 // 11.5. Pneumonie (Z. Vaníčková)...410 // 11.6. Chronická bronchitída // v dětském věku (P. Pohunek)...415 // 11.7. Chronické postižení plic // při aspiraci (T. Svobodová)...417 // 11.8. Plicní postižení u poruch obranyschopnosti // organismu (T. Svobodová)...420 // Primární ciliární dyskineze...420 // Imunodeficity...421 // 11.9. Průduškové astma // v dětském věku (P. Pohunek)...424 // 11.10. Difúzní onemocnění piicního parenchymu (T. Svobodová)...434 // 11.11. Cystická fibróza (V. Vávrová)...439 // 11.12. Tuberkulóza (P. Pohunek)...449 //
12. KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM . . . 457 - V. Chaloupecký // 12.1. Vyšetřovací metody...457 // 12.1.1. Elektrokardiografie...457 // 12.1.2. Rentgenové vyšetření...460 // 12.1.3. Echokardiografie...460 // 12.1.4. Prenatální echokardiografie...463 // 12.1.5. Zátěžové vyšetření...463 // 12.1.6. Magnetická rezonance a radionuklidové metody...464 // 12.1.7. Diagnostická a intervenční // srdeční katetrizace...464 // 12.2. Vrozené srdeční vady...466 // 12.2.1. Anomální polohy srdce a uložení orgánů..467 // 12.2.2. Defekt sinového septa...467 // 12.2.3. Defekt komorového septa...468 // 12.2.4. Defekt atrioventrikulárního septa...470 // Kompletní defekt atrioventrikulárního // septa...470 // Inkompletní defekt atrioventrikulárního septa...471 // 12.2.5. Otevřená tepenná dučej...472 // 12.2.6. Aortopulmonální okno...473 // 12.2.7. Arteriální trunkus...473 // 12.2.8. Anomálie plicních žil...474 // Totální anomální návrat plicních žil...474 // Parciální anomální návrat plicních žil 476 // Scimitar syndrom...476 // 12.2.9. Cor triatriatum...477 // 12.2.10. Pulmonálni stenóza...477 // 12.2.11. Pulmonálni insuficience...478 // 12.2.12. Fallotova tetralogie...478 // 12.2.13. Syndrom aplazie chlopně plienke...480 // 12.2.14. Pulmonálni atré/ie s defektem komorového septa...480 // 12.2.15. Pulmonálni atrézie s intaktnim komorovým septem...482 // 12.2.16. Transpozice velkých arterii...483 // 12.2.17. Korigovaná transpozice velkých arterii — 484 // 12.2.18. Dvojvýtoková pravá komora...485 // 12.2.19. Dvojvtoková komora...486 // 12.2.20. Trikuspidální atrézie...487 // 12.2.21. Syndrom hypoplastickeho levého srdce ... 488 // 12.2.22. Mitrální atrézie...489 // 12.2.23. Aortálni stenóza...490 // Valvárni aortálni stenóza...490 // Subvalvárni aortálni stenóza...491 // Supravalvárni aortálni stenóza...492 //
12.2.25. Anomálie kořene aorty...493 // 12.2.26. Koarktace aorty...493 // 12.2.27. Interrupce aortálnfho oblouku...494 // 12.2.28. Anomálie koronárních arterii...494 // Anomálni odstup levé koronární arterie z plícnice...494 // Anomálni odstup pravé koronární arterie z plícnice...496 // Anomálni odstup koronárnich arterii z nepříslušných Valsalvových sinů...496 // Koronárni pištěle // 12.2.29. Anomálie trikuspidální chlopně a pravé komory...497 // Ebsteinova anomálie...497 // Trikuspidální stenóza a insuficience...497 // Uhlová anomálie pravé komory...497 // 12.2.30. Anomálie mitrilní chlopné...498 // Mitrální stenóza...498 // Mitrálni insuficience...498 // Prolaps mitrální chlopné - Barlowúv syndrom...498 // 12.2.31. Anomálie oblouku aorty a vétvi plicnice.. .499 // Cévní prstence...499 // Anomálie vétvi plicnice...500 // 12.2.32. Arteriovenózni píštěle...501 // 12.2.33. Anomálie systémového zilního návratu ... 501 12.3. Poruchy srdečního rytmu a synkopa----502 // 12.3.1. Poruchy srdečního rytmu...502 // Normální srdeční rytmus a fyziologické arytmie...505 // Dysfunkce sinusového uzlu...505 // Atrioventrikulárni blokáda...505 // Ramínkové blokády...505 // Předčasné sinové stahy...506 // Supraventrikulárni tachykardie...506 // Flutter síní, intraatriálni (incizionální) sirtová reentry tachykardie...508 // l-ibrilace síní...508 // Komorové tachvarytmie...508 // Syndrom vrozeného dlouhého QT intervalu...509 // 12.3.2. Synkopa a náhlá smrt...509 // 12.4. Zánétlivá onemocnéni...510 // 12.4.1. Infekční endokarditida...510 // 12.4.2. Mvokarditidy...512 // 12.4.3. Onemocnéni perikardu...513 // Perikarditidy...513 // Konstriktivni perikarditida...514 // Postpcrikardiotomický syndrom...514 // 12.4.4. Revmatická horečka...514 // 12.4.5. Revmatické srdeční vady...516 // 12.4.6. Kawasakiho choroba...516 //
12.5. Kardiomyopatie a jiná onemocnéni srdce. .518 // 12.5.1. Kardiomyopatie...518 // Dilatační kardiomyopatie...518 // Hypertrofická kardiomyopatie...519 // Restriktivní kardiomyopatie...519 // Arvtmogenní kardiomyopatie // pravé komory...520 // Neklasiftkované kardiomyopatie...520 // 12.5.2. Kardiovaskulární postižení u metabolických onemocnéni...520 // Vrozené poruchy metabolismu...520 // Neuromuskulární poruchy...521 // Marťanův syndrom...521 // 12.5.3. Nádory srdce...521 // 12.6. Preventivní kardiologie...522 // 12.7. Léčebné postupy a mezioborová problematika...522 // 12.7.1. Srdeční selhání...522 // 12.7.2. Plicní hypertenze...523 // Plicni hypertenze u vrozených // srdečních vad...523 // Idiopatická a familiární plicni arteriálni hypertenze...523 // Perzistujici plicni hypertenze u novorozence...524 // Plicni hypertenze u chronických onemocnéni...524 // 12.7.3. Farmakologkké ovlivnění tepenné dučeje...524 // 12.7.4. Protidestičková. antikoagulačni a trombolytická terapie...524 // 12.7.5. Nemocný s funkčné jedinou komorou ...526 // 12.7.6. Transplantace srdce...527 // 12.7.7. Onemocnění cév a lymfatického systému.. 527 // Choroby tepen...527 // Choroby periferních žil...528 // Choroby lymfatických cév...528 // Nádory cév...528 //
12.4. Zánětlivá onemocnění 510 // komorovým šeptem .482 12.4.1. Infekční endokarditida 510 // 12.2.16. Transpozice velkých arterií .483 12.4.2. Myokarditidy 512 // 12.2.17. Korigovaná transpozice velkých arterií... .484 12.4.3. Onemocnění perikardu 513 // 12.2.18. Dvojvýtoková pravá komora .485 Perikarditidy 513 // 12.2.19. Dvojvtoková komora .486 Konstriktivní perikarditida 514 // 12.2.20. Trikuspidální atrézie .487 Postperikardiotomický syndrom 514 // 12.2.21. Syndrom hypoplastického levého srdce .. .488 12.4.4. Revmatická horečka 514 // 12.2.22. Mitrální atrézie .489 12.4.5. Revmatické srdeční vady 516 // 12.2.23. Aortálni stenóza .490 12.4.6. Kawasakiho choroba 516 // Valvární aortálni stenóza .490 12.5. Kardiomyopatie a jiná onemocnění srdce . .518 // Subvalvární aortálni stenóza .491 12.5.1. Kardiomyopatie 518 // 13. HEMATOLOGIE...529 - J. Starý, I. Hadačová, K. Petrtýlová // 13.1. Normálni hodnoty krevního obrazu (J. Starý)...529 // 13.2. Selhání kostní dřené (J. Starý)...530 // 13.2.1. Získaná aplastická anémie...530 // 13.2.2. Vrozená selhání kostní dřeně s postižením tří krvetvorných linií...531 // Fanconiho anémie...531 // Dyskeratosis congenita...533 // Shwachmanův-Diamondův syndrom...533 // Amegakaryocytová trombocytopenie...534 // 13.2.3. Vrozená a získaná selhání erytropoézy ... 534 // Diamondova-Blackfanova anémie...534 // Vrozená dyserytropoetická anémie...535 // 13.2.4. Vrozené selhání kostní dřeně s izolovaným postižením granulopoézy ...535 // Vrozená těžká neutropenie...535 // 13.2.5. Vrozené selhání kostní dřeně s izolovaným postižením megakaryopoézy...536 // Syndrom trombocytopenie s aplazií radií ...536 //
13.3. Onemocnění erytrocytární řady (J. Starý)...536 // 13.3.1. Metabolismus železa...536 // 13.3.2. Sideropenická anémie...538 // 13.3.3. Přetížení železem...540 // 13.3.4. Anémie zánětlivých onemocnění...541 // 13.3.5. Megaloblastické anémie...542 // 13.3.6. Hemolytické anémie...543 // 13.3.7. Vrozená sférocytární hemolytická anémie...543 // 13.3.8. Hemolytické anémie z poruchy metabolismu erytrocytu...545 // Nedostatek glukóza-6-fosfátdehydrogenázy...545 // Nedostatek pyruvátkinázy...545 // 13.3.9. Hemoglobinopatie...546 // Alfa-thalasémie...546 // Beta-thalasémie...547 // Srpkovitá anémie...548 // 13.3.10. Autoimunitní hemolytické anémie...549 // 13.4. Onemocnění neutrofilní řady (). Starý) .. 550 // 13.4.1. Neutrofilie...551 // 13.4.2. Neutropenie...551 // Chronická benigní neutropenie // dětského věku...551 // Aloimunitní novorozenecká neutropenie. .552 // 13.5. Trombocytopenie // a trombocytopatie (J. Starý)...552 // 13.5.1. Imunitní trombocytopenická purpura---552 // 13.5.2. Novorozenecká aloimunitní trombocytopenie...554 // 13.5.3. Novorozenecká autoimunitní trombocytopenie...555 // 13.5.4. Trombocytopatie...555 // 13.5.5. Trombotická trombocytopenická purpura.. 555 // 13.6. Trombocytóza (J. Starý)...556 // 13.7. Koagulopatie (I. Hadačová)...556 // 13.7.1. Vrozené krvácivé stavy...559 // Hemofílie K a K...559 // Von Willebrandova choroba...560 // 13.7.2. Získané krvácivé stavy...561 // Koagulopatie z nedostatku // vitaminu K u novorozence...561 // Koagulopatie při jaterním onemocnění ... 562 // Diseminovaná intravaskulární koagulace. .562 // 13.7.3. Trombofilní stavy...564 // Vrozené trombofilní stavy...564 // Získané trombofilní stavy...564 // 13.7.4. Antitrombotická terapie...565 //
13.8. Hemoterapie (K. Petrtýlová)...566 // 13.8.1. Přehled transfúzních přípravků...566 // 13.8.2. Ozařování transfúzních přípravků...567 // 13.8.3. Deleukotizace transfúzních přípravků ...567 // 13.8.4. Předtransfúzní vyšetření...567 // 13.8.5. Aplikace transfúzních přípravků...567 // 14. ONKOLOGIE...569 - J. Starý // 14.1. Úvod...569 // 14.2. Akutní lymfoblastická leukémie...570 // 14.3. Akutní myeloidní leukémie...572 // 14.4. Leukémie u Downova syndromu...573 // 14.5. Myeloproliferativní onemocnění...574 // 14.5.1. Chronická myeloidní leukémie...574 // 14.5.2. Ostatní myeloproliferativní onemocnění ..574 // 14.6. Myelodysplastický syndrom...575 // 14.7. Juvenilní myelomonocytární leukémie .. 576 // 14.8. Maligní lymfomy...577 // 14.8.1. Nehodgkinské lymfomy...577 // 14.8.2. Hodgkinův lymfom...578 // 14.9. Histiocytóza z Langerhansových buněk .. 579 // 14.10. Nádory centrálního nervového systému.. 580 // 14.11. Neuroblastom...582 // 14.12. Nefroblastom...584 // 14.13. Nádory jater...585 // 14.13.1. Hepatoblastom...585 // 14.13.2. Hepatocelulární karcinom...586 // 14.14. Retinoblastom...586 // 14.15. Maligní nádory kostí...587 // 14.15.1. Osteosarkom...587 // 14.15.2. Ewingův sarkom...588 // 14.16. Sarkomy měkkých tkání...589 // 14.16.1. Rhabdomyosarkom...589 // 14.16.2. Nonrhabdomyösarkomy měkkých tkání.. .590 // Infantilní fibrosarkom...591 // Nonrhabdomyosarkomy dospívajících ... 591 // Obsah // XVII // 14.17. Germinální nádory...591 // 14.18. Pozdní následky onkologické terapie ... 593 //
15. NEFROLOGIE A UROLOGIE...595 -J. Janda, T. Seeman // 15.1. Vyšetřovací metody (J. Janda)...595 // 15.1.1. Koncentrační schopnost ledvin...597 // 15.1.2. Orientační vyšetření mikčního aktu...597 // 15.1.3. Separované vyšetření obou ledvin radionuklidy...598 // 15.1.4. Zobrazovací metody v dětské nefrologii... 598 // 15.2. Vrozené vady ledvin a močových cest (J. Janda)...599 // 15.2.1. Polycystické ledviny a další cystická onemocnění ledvin...601 // 15.2.2. Chlopeň zadní uretry...601 // 15.2.3. Vezikoureterální reflux...602 // 15.3. Infekce močových cest (J. Janda)...603 // 15.4. Glomerulonefritidy (J. Janda)...605 // 15.4.1. Akutní poststreptokoková glomerulonefritida...605 // 15.4.2. Jiné postinfekční typy akutní glomerulonefritidy...605 // 15.4.3. Rychle progredující glomerulonefritidy .. .606 // 15.4.4. Chronické glomerulonefritidy...606 // IgA glomerulonefritida...606 // Membranoproliferativní glomerulonefritida...607 // Glomerulonefritidy při systémových onemocněních...607 // 15.4.5. Fokálně seginentální glomeruloskleróza... 608 // 15.4.6. Dědičné glomerulopatie...608 // Benigní familiární hematurie...608 // Alportův syndrom...609 // 15.4.7. Hemolyticko-uremický syndrom...610 // D+ HUS...610 // D-HUS...611 // 15.5. Nefrotický syndrom (J. Janda)...611 //
15.6. Tubulopatie (J. Janda)...615 // 15.6.1. Renální glykosurie...615 // 15.6.2. Cystinurie...615 // 15.6.3. Diabetes insipidus renalis...615 // 15.6.4. Juvenilní nefronoftiza...616 // 15.6.5. Bartterův syndrom...616 // 15.6.6. Gitelmanův syndrom...617 // 15.6.7. De Toniho-Fanconiho-Dehrého syndrom .. 617 // 15.6.8. Renální tubulárni acidóza...618 // Proximální tubulárni acidóza...618 // Distální tubulární acidóza...618 // 15.6.9. Idiopatická hyperkalciurie...619 // 15.6.10. Familiární hyperkalciurie s hypomagnezémií, hypermagnesurií a nefrokalcinózou...619 // 15.6.11. Tubulointersticiální nefritida...620 // 15.7. Urolitiáza (J. Janda)...620 // 15.8. Enuréza (J. Janda)...622 // 15.9. Akutní poškození a selhání ledvin u dětí (J. Janda)...624 // 15.10. Chronické poruchy funkce ledvin // a náhradní terapie (J. Janda)...628 // 15.11. Hypertenze (T. Seeman)...635 // 15.12. Nádory uropoetického traktu // u dětí (J. Janda)...642 // Nefroblastom...642 // Jiné nádory ledvin...643 // 15.13. Etické a psychosociální problémy u dětí s onemocněním ledvin (J. Janda) .. 643 //
16. PSYCHIATRICKÉ A PSYCHOSOMATICKÉ PORUCHY...649 - J. Koutek // 16.1. Neurotické a úzkostné poruchy se somatickými projevy...649 // Panická porucha...650 // Generalizovaná úzkostná porucha...650 // Fobická porucha...650 // Separační úzkostná porucha v dětství 651 // 16.2. Duševní poruchy s převahou somatických příznaků...652 // Disociativní (konverzní) porucha...652 // Somatoformní poruchy...652 // Miinchhausenův syndrom...653 // 16.3. Sebepoškozování a suicidiální jednání v dětství a adolescenci...654 // Sebepoškozování...654 // Sebevražedné chování v dětství a adolescenci...655 // 16.4. Poruchy příjmu potravy ...656 // Mentální anorexie...656 // Mentální bulimie...658 // Specifické poruchy příjmu potravy v útlém a dětském věku...660 // 16.5. Neorganická enuréza a enkopréza...661 // Neorganická enuréza...661 // Neorganická enkopréza...662 // 16.6. Tikové poruchy...662 // 16.7. Hyperkinetická porucha...663 // 16.8. Poruchy chování...663 // ZKRATKY...665 // REJSTŘÍK...671
cnb002633798

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC