Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014
641 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-313-6 (váz.)
Česká historie ; sv. 30
Obsahuje bibliografii na s. 576-620, bibliografické odkazy a rejstřík
001416776
ÚVOD (D. Tinková, V. Hanulík, M. Lenderová) ...5 // Tělo jako předmět historického bádání (7) Tělo a medikalizace 19. století (18) // I. TĚLO A MEDICÍNA: PROMĚNA OBRAZU A CHÁPÁNÍ LIDSKÉHO TĚLA V LÉKAŘSKÉM MYŠLENÍ A PRAXI 19. STOLETÍ (D. Trnková) 32 // Parcelace a otvírání těla: Hledání základní stavební jednotky: srovnávací a patologická anatomie (32) Exkurz: Anatomie a patologická anatomie na pražské univerzitě (37) Zviditelňování neviditelného: vyšetřování a diagnóza (41) Exkurz: Rozšířeni radiologie v našem prostředí (40) // Otvírání těla a boj s bolestí a infekcí: chirurgie, anestezie, sterilizace (48) Exkurz: Chirurgické operace v českých zemích (50) Boj proti bolesti a infekci (52) Exkurz: Počátky éterové narkózy v českých zemích (53) Fungování těla a jeho vztah k duši: fyziologie, neurologie-psychiatrie (56) Experimentální fyziologie (62) Tělo sídlem duše: neurologie, psychiatrie, frenologie (66) Exkurz: Studium nervového systému v českých zemích (67) Tělo jako sídlo duševní nemoci (70) Exkurz: // Tajemný svět smyslů u Jana Evangelisty Purkyně (72) Závěr (75) // II. TĚLO PROŽÍVANÉ: LAICKÁ RECEPCE ODBORNÝCH LÉKAŘSKÝCH POZNATKŮ (V. Hanulík) ...76 // Hierarchie léčebného pole (76) Laická recepce lékařských poznatku (81) Proměny vztahu mezi lékaři a pacienty (89) Formy terapeutické praxe (96) // III. TĚLO MlIŽE (V. Hanulík) ...100 // Muž a žena (100) Čisté mužské tělo (105) Ideál a realita muže (108) Muž cvičící a sportující (111) Muž v zorném poli eugeniky (115) Mužská čest a duel (117) Mužská sexualita (122) // IV. TĚLO „PLODÍCÍ“: ŽENA JAKO PŘEDMĚT // I SUBJEKT REPRODUKCE (D. Trnková, M. Lenderová) ...127 // Tělo ženy jako předmět státního a vědeckého zájmu (127) Zrození vědy o ženském těle par excellence: porodnictví a gynekologie (128) //
TĚLO MEZI MEDICÍNOU 4 DISCIPLINOU // Porodnice jako místo nového „vědění o těle“ (132) Ženské tělo jako objekt lékařského vědění (143) Porodnické příručky (144) Anatomie reprodukčních orgánů a problém jejich pojmenování (149) Sexualita a reprodukce: záhada menstruace a princip početí (152) Tajemství „kvělu měsíčného“ < 152) „Věc manželská“ a princip oplození (156) // Otázka manuálního vyšetření ženy (157) Zobrazování ženského těla v příručkách (161) Regulované mateřství (162) // V. TĚLO ESTETICKÉ: PÉČE ŽENY O SEBE (M. Lenderová) ...168 // Krásné ženské tělo (168) Čisté ženské tělo (173) Pěstování krásy (180) // Oděv: obal těla (186) Prádlo: druhá kůže (189) Oděv, životní styl a zdraví (192) Ženské tělo cvičící (199) // VI. TĚLO DĚTSKÉ: PĚSTĚNÉ A (SEXUÁLNĚ) DISCIPLINOVANÉ (M. Lenderová) ...207 // Tělo dítěte v zájmovém poli státu (207) Dietetika kojeneckého věku (208) Příchod na svět (209) První dojem (211) Hygiena kojeneckého věku (214) Kojenecká strava (217) Dětský spánek (222) Otužovaní, pobyt na čerstvém vzduchu (224) Tělo cepované: dietetika dětského věku (225) Tělo ohrožené: rizika dětského věku (234) Tělo zrazující: puberta (242) Tělo toužící: teorie a praxe pohlavní výchovy (247) Tělo provinilé a jeho disciplinace: masturbační pedagogika (258) // VII. TĚLO BRÁNĚNÉ A UBRÁNĚNÉ: NEŠTOVICE A OČKOVÁNÍ (D. Trnková, M. Lenderová) ...265 // Prameny a historici k dějinám očkování (267) Epidemie neštovic v českých zemích (269) Od variolizace k vakcinaci (276) Nařízení a legislativa (288) Strategie a techniky očkování (298) Lékaři v českých zemích a očkování (305) Pomocná ruka církve (322) Příklady táhnou: očkování a společenské elity (325) Osvětou k očkování (328) Renitenti (337) //
VIII. TĚLO LÉČENÉ: NEKONVENČNÍ LÉČEBNÉ PRAKTIKY (V. Hanulík) ...345 // Profesionalizace léčebného pole a utváření nekonvenčních léčebných praktik (345) Kritika terapeutického nihilismu (354) Vznik vodoléčby Vincenze Priessnitze (359) Recepce a interpretace vodoléčby ze strany pacientů (388) Lokální konkurence: působení Josefa Weisse a Johanna Schrotha (394) Rozvoj nekonvenčních léčebných systémů v druhé polovině 19. století (404) Sebastian Kneipp (407) Světlo, vzduch a země (411) // IX. TĚLO ZEMŘELÝCH (D. Trnková) ...418 // Vypovídání mrtvých těl: tereziánské a josefínské předpisy (419) Tělo čekající: márnice (425) Převoz těla (426) Odsun těl (428) Lože Záhořovo: zrození krematoria (435) „Kremační turistika“ (440) // Polemiky kolem kremací (449) Zrození krematoria (462) // ZÁVĚR (D. Trnková, M. Lenderová) ...469 // PODĚKOVÁNÍ ...474 // POZNÁMKY ...475 // PRAMENY A LITERATURA ...576 // Prameny: Prameny archivní (576) Prameny vydané (577) Dobom odborná a krásnit literatura (578) Tištěné seznamy lázeňských hostů (596) Naučné, jazykové a oborové slovníky, encyklopedie, topografie (597) // Periodika (598) Sekundární literatura (599) Internetové zdroje (620) // SEZNAM ZKRATEK ...621 // SEZNAM VYOBRAZENÍ ...622 // JMENNÝ REJSTŘÍK ...625
cnb002657941

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC