Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
[Semily] : Opherus, 2006
201 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 80-902647-9-4 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
1000 výt.
Obsahuje bibliografické odkazy
001416817
OBSAH // PRVNÍ SEMINÁRNÍ HODINA, 21. srpna 1919 .. .9 // Čtyři letory a jejich vztah ? článkům dětské bytosti. Rozsazení dětí ve třídě do skupin podle temperamentů. Pedagogický přístup k letorám. Schéma temperamentů. Dětské temperamenty se navzájem vychovávají. Půldruhé hodiny hlavního vyučování, pak půlhodina vyprávění. Plán vyprávěcí látky pro 1. až 8. třídu. Otázky a odpovědi: melancholické děti; učebnice, zkoušky. Odborní učitelé. // DRUHÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 22. srpna 1919 .. .23 // Poznámky R. Steinera ? referátům účastníků kurzu o temperamentech. Kreslení. Učitel vede děti, aby si uvědomovaly různost svých letor. Temperamenty a hudební nástroje. Flegmatikové. Výživa. Melancholikové. Tělesná stavba. Cholerikové. Temperamenty v různých věkových obdobích. Projevy mládí a stáří v sociálním organismu. // TŘETÍ SEMINÁRNÍ HODINA, 23. srpna 1919 ... 35 // Poznámky R. Steinera ? přístupu účastníků ? různým letorám. Pohádky, kresebné motivy a vyprávění o zvířatech se zřetelem na danou letoru. // ČTVRTÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 25. srpna 1919 .. .43 // Připomínky R. Steinera ? vývodům účastníků kurzu. Nelámat křídu, jde-li jen o ilustraci výkladu. Vzpřímené držení těla a prostorové představy. Vztah početních úkonů při počátečním vyučování ? temperamentům. Geometrie a stereometrie. Kresebné motivy, pohádky, vyprávění o zvířatech ve vztahu
? temperamentům. Extrémní projevy temperamentů. Tři „Popelky“ ve třídě. // // Seminárni hodiny a přednášky ? učebnímu plánu___ // PÁTÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 26. srpna 1919 ...53 // Cvičení výslovnosti. Rozsazení podle letor umožňuje diferencovaný přístup ? dětem. Melancholikové. Temperament, reinkarnace, dědičnost. Národní letora a jazyk. Temperamenty a vyučování cizím jazykům. Jak reagovat na projevy uličnictví. // ŠESTÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 27. srpna 1919 ...63 // Cvičení výslovnosti. Příklad práce s bajkou a s básní. Pedagogický přístup ? „svatouškům“. // SEDMÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 28. srpna 1919 ...75 // Cvičení výslovnosti. Příklad vyučování pro 12. - 15. rok: Dějiny od 11. do 17. století. Subjektivní prvek v dějepisectví: Tacitus, Treitschke, Herman Grimm, Macaulay, líčení Luthera podle různého církevního zaměření. Křižácké války, jejich příčiny a cíle, překážky a neúspěchy. Ranke, Lampecht, Treitschke, Tacitus, Rotteck. Jak přistupovat ? přehnanému horování pro učitele. // OSMÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 29. srpna 1919 ...91 // Cvičení výslovnosti. Jak pomáhat slabším žákům. Výživa. Zaostávání v počtech, zeměpise, přírodopise. Ctižádost. Obtíže při eurytmii. // DEVÁTÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 30. srpna 1919 ... 105 // Cvičení výslovnosti. Botanika: Poznámky ? návrhům účastníků kurzu. List, květ, plod ve vztahu ke vzduchu ? ? teplu. Oplodňování.
Rostlina jako „negativ“ člověka; rostliny a lidský duševní svět. // 6 // Obsah // DESÁTÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 1. září 1919 ...115 // Cvičení výslovnosti. Rostliny - zviditelněný duševní svět Země. Pryskyřník, stromy, složnokvěté, houby, kapradiny. Léto - spánek Země, zima - bdění Země. Leknín. Pythagorova věta. // JEDENÁCTÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 2. září 1919 ... 123 // Cvičení výslovnosti. Frenologie. Rostliny nejsou smysly Země. „Signatury“. Systematické rozčlenění rostlin podle převahy jednotlivých částí rostliny. Skupiny rostlin ve vztahu ? vývoji dětského duševního života až do 14. (16., 17.) roku. // DVANÁCTÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 3. září 1919 ... 135 // Cvičení výslovnosti. Sexuální osvěta a vývoj rostlin. Zeměpis, kreslení map, výklad o průmyslu. Geometrie: úhel; obsah plochy. // TŘINÁCTÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 4. září 1919 ... 139 // Cvičení výslovnosti. Pojem plochy v geometrii. Přechod ? počítání s písmeny. Fantazie při vymýšlení početních úloh. Počítání z hlavy: Gauss. Výpočty s přibližným výsledkem: třetí věta Keplerova. // ČTRNÁCTÁ SEMINÁRNÍ HODINA, 5. září 1919 ... 145 // Počátky hudebního vyučování; hra na nástroje. Přechod od počítání s číslicemi (výpočet úroků) ? počítání s písmeny. Záporná a imaginární čísla. Sčítání, násobení, umocňování; odčítání, dělení, odmocňování. Užívání vzorců. // Dějepis:
Jindřich L, Maďaři, zakládání měst. Znázorňování času v dějepise. Obrat v myšlení a cítění v 15. století. Příručky pro učitelskou knihovnu. Matematický zeměpis; pohyb Slunce. Staroegyptská kultura. // Seminární hodiny a přednášky ? učebnímu plánu___ // PRVNÍ PŘEDNÁŠKA ? učebnímu plánu, 6. září 1919 ...157 // Cíle vyučování pro jednotlivé stupně. Vyprávění, kreslení, malování, psaní, čtení; zpěv; mateřský jazyk, 1. až S.třída. Latina 4. až 8., řečtina 6. až 8. třída. Seznámení se základními lidskými pracemi. Dějiny a zeměpis nejbližšího okolí. Dějepis a zeměpis 5. až 8. třída. // DRUHÁ PŘEDNÁŠKA ? učebnímu plánu, 6. září 1919... 167 // Přírodopis 3. až 8. třída. Různé druhy výdělečné činnosti a podniků, dopravní poměry, ve spojení s fyzikou, chemií, zeměpisem. Fyzika, chemie 6. až 8. třída. Počty, matematika. Geometrie 1. až 8. třída, ve spojení s kreslením a modelováním. Kreslení 1. až 8. třída. Hudba. // PATNÁCTÁ SEMINÁRNÍ HODINA // A TŘETÍ PŘEDNÁŠKA ? učebnímu plánu, 6. září 1919 ... 175 // Artikulační cvičení. Hudební vyučování 1. až 8. třída. Eurytmie. Tělocvik. - Pokračování semináře: Cassiniho křivky (šišinka - srdce). Stěhování národů - jeho hospodářské příčiny. Pozůstatky keltské kultury. Zánik a přetrvání různých germánských kmenů. Vznik státu. Šíření křesťanství mezi Germány,
Bonifác. Hudební vyučování. Zaostávající žáci. Angličtina, francouzština, latina, řečtina; otázka výslovnosti v latině. Modelování. Otázka vysvědčení. Ženské ruční práce. // ZÁVĚREČNÁ SLOVA ... 185 // POZNÁMKY ? TEXTU ... 189 // REJSTŘÍK SVAZKŮ ze souborného vydání děl R. Steinera ...197 // 8
(OCoLC)85718597
cnb001648978

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC