Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014
250 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7465-115-1 (Pavel Mervart ; váz.)
ISBN 978-80-261-0322-6 (Západočeská univerzita ; váz.)
Estetika ; sv. 4
Vydáno ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni
Obsahuje bibliografii na s. 235-242, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001416919
Obsah // Poděkování a bibliografická poznámka 9 // Úvod 11 // 1. Nitro, vzdělanost, umění. O poměru umění // k hlubokým (a povrchovým) dějinám 17 // 1.1 Vzdělanost a dějiny 18 // 1.2 Typy vzdělaností 24 // 1.3 Umělecká kritika, umělecká tvorba // a niterné dějiny 31 // 2. Patočkovo pojetí životního smyslu v literatuře // a v mýtu 41 // 2.1 Dialektika jazyka a skutečností 43 // 2.2 Antická literatura ve vztahu k mýtu 46 // 2.3 Rozklad mytického vědomí a literatura 51 // 2.4 Tendence k „podstatnému“ v literatuře 57 // 2.5 Mytický smysl a smysl v dějinách 62 // 2.6 Vztah středověké a moderní literatury k mýtu 66 // 2.7 Mytický smysl a smysl v literatuře z hlediska životních pohybů 74 // 3. Umění v prostoru a prostor v umění. Dimenze prostoru v uměleckém díle 79 // 3.1 Prostor jako moment bytí 80 // 3.2 Personální prostor a sochařství 86 // 3.3 Architektura smyslových polí // a hmotná architektura 97 // 3.4 Malířství ve vztahu k tajemství // prostorového odstupu 107 // 4. Ontologie stylu. Patočkovy úvahy o stylu // ve výtvarném umění 119 // 4.1 Starší koncepce vývoje stylu: Winckelmann a Riegl 120 // 4.2 Ingardenova koncepce výtvarného díla // a její použitelnost v teorii stylového vývoje 124 // 4.3 Patočkova ontologický orientovaná interpretace Ingardenovy koncepce 128 // 4.4 Patočkovy výhrady k Ingardenově koncepci 135 // 5. Umění minulosti a přítomnosti v Patočkových interpretacích
Hegelovy teze o minulém rázu umění 143 // 5.1 Umělecká epocha a epocha estetická 144 // 5.2 Umění jako důkaz svobody člověka 155 // 5.3 Otázka vztahu dvou epoch vývoje umění 161 // 5.4 Hegelova estetika na rozhraní dvou epoch 164 // 5.5 Odskutečnění odskutečňování jako odhalení // bytí v uměleckém díle 167 // 5.6 Minulý charakter umění jako odhalení // podstaty času 173 // 5.7 Problematičnost smyslu a jeho domnělá zajištěnost 178 // 6. Problematičnost smyslu a umění 183 // 6.1 Problematičnost smyslu a dějiny 184 // 6.2 Harmonie smyslu tradičního umění // a mnohost smyslu umění moderního 190 // 6.3 Smysl v soudobém umění 194 // 7. Vztah umění a vědy v Patočkově myšlení 201 // 7.1 Konstituce a charakter vědy 201 // 7.2 Umění v technické době 206 // 7.3 Vliv vědy na umění 209 // 7.4 Vliv umění na vědu 215 // 7.5 Solidarita „otřesených“ 222 // 7.6 Fenomenologická dialektika 224 // Závěr 229 // Seznam použité literatury 235 // Summary 243 // Věcný rejstřík 249
cnb002660131

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC