Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 2003
sv. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7168-836-3 (sv. 1 ; kroužková vazba)
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2007
"Upraveno podle ČSN 01 6910 aktualizované v roce 2007"--Tit. s.
Část. anglický, německý a francouzský text
Obsahuje bibliografii na s. 144
[díl] 1. Nácvik psaní všemi deseti. 144 s.
001416942
1 Úvod // 1.1 Zpracování písemností textovými editory // 1.2 Osobní počítače // 1.3 Elektronické psací stroje // 1.4 Podmínky racionálního ovládání klávesnice // 1.5 Zahájení práce s textovým editorem // 1.6 Zahájení práce s elektronickým psacím strojem // 1.7 Hmatová metoda // 2 Nácvik písmen a znamének I // 2.1 Nácvik d, f, j, k - kurzor // 2.2 Nácvik a, ů - opravy chyb // 2.3 Nácvik 1, s - označit (vybrat) text // 2.4 Nácvik u, r - řádkování // 2.5 Nácvik i, čárky - meziodstavcové mezery // 2.6 Nácvik p, q - sada (druh) písma // 2.7 Procvičování u, r, i, čárky, p, q - velikost a řez písma // 2.8 Nácvik h, g - přesun částí textu myší // 2.9 Nácvik e - operace se schránkou // 2.10 Nácvik o, w - operace se schránkou // 2.11 Procvičování h, g, e, o, w - nastavení okrajů dokumentu // 2.12 Nácvik z - vložení konce stránky, oddílu // 2.13 Nácvik t - zobrazení náhledu // 2.14 Nácvik ú - tisk dokumentu // 2.15 Procvičování z, t, ú - způsob zobrazení dokumentu // 2.16 Anglické příklady 1 // 2.17 Německé příklady 1 // 31 Nácvik písmen a znamének II // 3.1 Nácvik m - dodatečné úpravy textu // 3.2 Nácvik velkých písmen, levý Shift/přeřaďovač - přeřaďování na EPS // 3.3 Nácvik tečky - formátování pomocí stylů // 3.4 Nácvik v - vytvoření nového stylu // 3.5 Velká písmena, pravý Shift/přeřaďovač - pevné ...mezery // 3.6 Procvičování m, v, tečky, levého a pravého přeřaďovače - zarovnám odstavce, automatické dělení slov .. . // 3.7 Nácvik y, pomlčky - pevný spojovník // 3.8 Nácvik с - vrácení poslední akce // 3.9 Procvičování y, c, pomlčky - ohraničení // 3.10 Nácvik n - číslování stránek // 3.11 Nácvik b - dodatečné vsunutí textu //
3.12 Nácvik x - Caps Lock/zámek přeřaďovače // 3.13 Procvičování n, b, x - proložení znaků, označování výčtů odrážkami // 3.14 Procvičování ú, f, g, w, x, q - vybavení elektronických PS // 3.15 Anglické příklady 2 // 3.16 Německé příklady 2 // 4 Nácvik písmen a znamének III // 4.1 Nácvik í // 4.2 Procvičování - korektumí znaménka // 4.3 Nácvik č - dodatečné korektury // 4.4 Nácvik á - dodatečné korektury // 4.5 Nácvik ř - dodatečné korektury // 4.6 Nácvik é - dodatečné korektury // 4.7 Nácvik š - dodatečné korektury // 4.8 Nácvik ě - dodatečné korektury // 4.9 Procvičování - dodatečné korektury // 4.10 Nácvik ý - dodatečné korektury ...: // 4.11 Procvičování - dodatečné korektury // 4.12 Nácvik ž - dodatečné korektury // 4.13 Procvičování - vložení rámečku // 4.14 Diakritická znaménka háček a čárka // 4.15 Velká písmena s diakritickými znaménky // 4.16 Procvičování háčku a čárky - nastavení tlačítek // 4.17 Diakritická znaménka a písmena používaná v cizích jazycích ...74 // 4.18 Vykřičník, otazník, dvojtečka, středník, výpustek ...75 // 4.19 Odsuvník, závorky, uvozovky ...76 // 5 Číslice a značky ...77 // 5.1 Nácvik číslic na numerické klávesnici počítače ...77 // 5.2 Nácvik číslic na alfanumerické klávesnici ...78 // 5.3 Nácvik značek na alfanumerické klávesnici ...80 // 5.4 Psaní značek, které nejsou obsaženy v klávesnici ...81 // 5.5 Členění čísel, časové údaje, kalendářní data ...83 // 5.6 Procvičování číslic a značek 1 - odrážení prvních řádků, dodatečné korektury ...84 // 5.7 Procvičování číslic a značek 2 — vložení konce oddílu ...85 //
5.8 Automatické číslování odstavců ...86 // 5.9 Nácvik římských číslic ...87 // 5.10 Tabulátor ve Wordu ...88 // 5.11 Procvičování číslic a značek 3 - tabulátor na EPS ...89 // 6 Vypracování tabulek v MS Word 2000 ...90 // 6.1 Všeobecné zásady ...90 // 6.2 Základní formátování tabulek ...90 // 7 Vypracování tabulek na elektronickém PS ...100 // 7.1 Příprava ...100 // 7.2 Vypracování jednoduché tabulky ...101 // 8 Zvyšování přesnosti a rychlosti psaní 1 ...103 // 8.1 Výpočet přesnosti a rychlosti psaní ...103 // 8.2 Domácí spotřebiče ...104 // 8.3 Počítače 1 ...105 // 8.4 Obchodní společnosti ...106 // 8.5 Zemědělství ...107 // 8.6 Kupní smlouva ...108 // 8.7 Doprava ...109 // 8.8 Pohyb cen ...110 // 8.9 Peněžní trhy ...111 // 8.10 Cestovní šeky ...112 // 8.11 Investování ...113 // 8.12 Anglické texty 1 - Applications for Employment ...114 // 8.13 Německé texty 1 - Bewerbungsbriefe ...115 // 9 Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů ...116 // 9.1 Normy pro úpravu písemností ...116 // 9.2 Adresy ...116 // 9.3 Úprava obchodních a úředních dopisů ...119 // 10 Psaní podle diktátu ...128 // 10.1 Zásady pro diktování ...128 // 10.2 Praktická cvičení ...128 // 10.3 Diktafony ...129 // 11 Zvyšování rychlosti a přesnosti psaní II ...131 // 11.1 Veletrhy ...131 // 11.2 Platební karty ...132 // 11.3 Internet ...133 // 11.4 Spotřební průmysl ...134 // 11.5 Zelená linka 800 ...135 // 11.6 Televizní programy ...136 // 11.7 Zákon o potravinách ...137 // 11.8 Akcie ...138 // 11.9 Vývoz a dovoz ...139 // 11.10 Bankovky a jejich ochrana ...140 // 11.11 Počítače 2 ...141 // 11.12 Anglické texty 2 - Quotations and Voluntary Offers ...142 // 11.13 Německé texty 2 - Das Internet ...143 // Literatura ...144 // Souvisící normy ...144 // Souvisící zákony ...144
(OCoLC)56869184
cnb001307793

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC