Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
V Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2014
144 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7414-716-6 (brož.)
Skripta
Obsahuje bibliografii na s. 130-133, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001416970
Obsah // Úvod...5 // 1 Technické vzdělávání v současné české škole...6 // 1.1 Hlavní cíle technického vzdělání na ZŠ...6 // 1.2 Vzdělávací systém...8 // 1.3 Pojetí výuky...10 // 1.4 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce...10 // 1.5 Modulární uspořádání kurikula...13 // 1.6 Rámcový vzdělávací program (RVP)...17 // 1.7 Klíčové kompetence v technickém vzdělávání...18 // 1.8 Průřezová témata...20 // 2 Technická výchova starších žáků...21 // 2.1 Technická výchova jako součást vzdělávání...21 // 2.2 České vzděláváni v kontextu Evropské unie...22 // 3 Problematika tvořivosti v edukačním procesu...24 // 3.1 Význam tvořivosti...24 // 3.2 Historický pohled na tvořivost...24 // 3.3 Vymezení pojmu tvořivost...30 // 3.4 Charakteristika tvůrčího procesu...31 // 3.5 Faktory ovlivňující tvořivost...36 // 3.6 Bariéry tvořivosti...39 // 3.6.1 Kategorie bariér tvořivého myšlení...39 // 3.6.2 Bariéry z hlediska vnitřních a vnějších podmínek...41 // 3.7 Tvořivost a technické vzdělávání v kontextu doby...44 // 3.8 Jak napomáhat rozvoji tvořivosti žáka...51 // 3.8.1 Subjektivní předpoklady a objektivní podmínky rozvoje tvořivosti...52 // 3.9 Účinné využíváni a zásady tvořivého vyučování...56 // 3.10 Výhody a nevýhody tvořivého vyučování...57 // 3.11 Tvůrčí dovednosti a řešeni problému...57 // 3.12 Technická tvůrčí činnost...59 // 3.12.1 Charakteristika
technické tvořivosti...60 // 3.12.2 Technická tvorba...60 // 3.13 Představivosti a její vztah k tvořivosti...61 // 3.13.1 Představivost a školní věk...61 // 3.13.2 Představivost a asociační zákony...61 // 3.13.3 Představivost a její typy...62 // 3.13.4 Druhy představ...63 // 4 Projekty jako jedna z možností rozvoje tvořivých schopností...64 // 4.1 Projektová metoda, projektové vyučování...64 // 4.1.1 Přednosti a význam projektového vyučováni...65 // 4.1.2 Východiska projektů...67 // 4.1.3 Druhy projektů...69 // 4.1.4 Realizace projektu...71 // 4.1.5 Zavedeni projektové metody do výuky...71 // 4.2 Pozitiva projektové metody...73 // 4.3 Negativa projektové metody...76 // 4.4 Mezinárodni projekty z oblasti technické výchovy...78 // 4.4.1 Historie vzdělávacích programů EU...78 // 4.4.2 Program Sokrates...78 // 4.4.3 Program Comenius...79 // 4.4.4 Program Jean Monet...80 // 4.4.5 Aktivita eTwinning...80 // 4.5 Vliv projektů na tvořivost...82 // 5 Výzkum tvořivých schopností žáků základní školy...86 // 5.1 Výzkumné cíle...86 // 5.2 Stanoveni hypotéz...86 // 5.3 Metodika výzkumu...87 // 5.3.1 Tvarový skládací test...88 // 5.3.2 Torrancův figurálni test tvořivého myšlení...92 // 5.4 Prezentace a analýza naměřených dat...95 // 5.4.1 Výsledky testů...95 // 5.4.2 Porovnání dosažených hodnot TST u některých posuzovaných skupin 107 // 5.4.3 Výsledky Torranceho figurálního testu tvořivého myšleni...108
// 5.4.4 Další výsledky, shrnutí a závěry výzkumu...125 // 6 Závěr...128 // 7 Literatura a zdroje...130 // Shrnuti...134 // Resumé...135 // Rejstřík...136
(OCoLC)892782010
cnb002616812

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC