Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2014
108 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-7454-420-0 (brož.)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 93-94 a rejstřík
Anglické resumé
001417009
OBSAH // Úvodem... 7 // 1 PEDAGOGICKÝ VÝZKUM... 9 // 1.1 Fáze kvantitativně orientovaného pedagogického výzkumu... 9 // 1.1.1 Stanovení problému...ю // 1.1.2 Hypotézy a jejich místo v pedagogickém výzkumu...li // 1.1.3 Výběr osob nebo událostí do výzkumných vzorků...14 // 1.2 Úrovně pedagogického výzkumu...18 // 1.3 Výzkumy ex-post-facto a experimenty...19 // 1.4 Kvalitativně orientované pedagogické výzkumy...20 // 2 MĚŘENÍ V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU...22 // 2.1 Měření a jeho druhy...22 // 2.2 Vlastnosti dobrého měření...24 // 2.3 Metody měření v kvantitativně orientovaných výzkumech...26 // 2.4 Metody zpracování dat v kvantitativně orientovaných pedagogických výzkumech...26 // 2.4.1 Uspořádání dat a sestavování tabulek četností...27 // 2.4.2 Grafické metody zobrazování dat...29 // 2.4.3 Charakteristiky polohy (míry ústřední tendence)...30 // 2.4.4 Míry variability (charakteristiky rozptýlení)...33 // 2.5 Normální rozdělení...36 // 3 TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ V KVANTITATIVNĚ // ORIENTOVANÝCH VÝZKUMECH...39 // 3.1 Věcné a statistické hypotéz)’ ve výzkumu...39 // 3.1.1 Statistické testy významnosti jako prostředek pro verifikaci hypotéz...40 // 3.1.2 Druhy statistických testů významnosti...41 // 3.2 Statistické metody pro analýzu nominálních dat...41 // 3.2.2 Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku...44 // 3.2.3 Znaménkové schéma pro kontingenční tabulku...48 // 3.2.4
Test nezávislosti chí-kvadrát pro čtyřpolní tabulku...52 // 3.3 Statistické metody pro analýzu ordinálních dat...54 // 3.3.1 Znaménkový test...54 // 3.3.2 Wilcoxonův test...56 // 3.3.3 U-test Manna a Whitneyho...58 // 3.3.4 Těsnost vztahu mezi jevy u ordinálního měření...60 // 3.4 Statistické metody pro analýzu metrických dat...63 // 3.4.1 Statistická závislost mezi jevy...63 // 3.4.2 Regresní a korelační analýza...64 // 3.4.3 Pearsonův koeficient korelace...65 // 3.4.4 Studentův t-test...68 // 3.4.5 Párový t-test...71 // 3.4.6 Analýza rozptylu...73 // 3.4.7 Duncanův test...77 // -5- // 4 ANALÝZA DAT V KVANTITATIVNĚ ORIENTOVANÉM VÝZKUMU...80 // 4.1 Data získaná ve výzkumu a možnosti jejich analýzy...80 // 4.2 Základní principy a postupy používané při verifikaci hypotéz...81 // 4.3 Analýza dat s využitím počítačového softwaru...85 // Závěrem...87 // Resumé...89 // Summary...91 // LITERATURA...93 // PŘÍLOHA: STATISTICKÉ TABULKY...95 // Rejstřík...107 // -6-
cnb002626897

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC