Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Biografie
2. vyd.
Praha : ARSCI, 2014
367 s. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm

ISBN 978-80-7420-040-3 (váz.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 336-344, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001417020
ÚVOD OBECNÉ ZÁKLADY ESTETICKÉHO PROŽITKU 1. CO JE ESTETICKÉ? // Estetické, krása, vznešenost - povaha estetického soudu -„postmoderní" exploze estetického myšlení, estetické prožívání a umění // 2. OŠKLIVOST JAKO NUTNÝ NEGATIVNÍ PÓL ESTETICKÉHO PROŽÍVÁNÍ // Cesta k formulaci kategorie ošklivosti - šerednost v životě a v umění -romantická a realistická rehabilitace ohyzdného - současný návrat škaredého -fragment: torzo a pahýl - existenciálni hnus a nechuť // 3. ČLOVĚK A PŘEDMĚTY JAKO NOSITELÉ ESTETICKÝCH VÝZNAMŮ // Půvab, graciéznost, elegance jako estetické hodnoty - // estetická funkce, hodnota a norma - distanční a nedistanční smysly - synestézie - příroda zakoušená skrze kulturní významy // 4. MĚŘÍTKA ESTETICKÉHO HODNOCENÍ // Harmonie a disharmonie, symetrie a asymetrie, míra - smyslové kvality jako měřítko a pitoresknost - existuje estetický princip v přírodě? - přírodní formy, „neadresné jevy" - exkurs: fraktální struktury přírody // ESTETIKA MYŠLENKOVÉHO DĚNÍ 5. ESTETIKA MYŠLENÍ A TVORBY // Fantazie - imaginace - intuice - metafora v umění, ve vědě a v životě vůbec -estetika myšlenkových struktur ve vědě a umění // 6. ESTETIKA SYMBOLŮ // Svět člověka jako universum myšlených i věcných symbolů -symbol v umění a estetickém prožitku - estetická povaha životních a společenských symbolů - symbolické vnímání předmětného prostředí // 7. ESTETIKA JAZYKA // Normované a nenormované estetično - styl vyjadřování jako tvůrčí problém -propasti politické fráze - fráze jako kýč běžné řeči // ESTETIKA TĚLA 8. ESTETIKA TĚLA I. // Horizonty vnímání těla a jeho reprezentace ve veřejném prostoru a zevnitř -klasický a novověký tělesný kánon versus „kosmické tělo" //
ESTETIKA TĚLA II. // Sex a krása — tělo ve výtvarném umění: proměny klasického kánonu -moderní hledání sebe sama tělem — postmoderní pátrání po identitě 203 // 10. ZPORNOGRAFIČTĚLÉ TĚLO A SADOMASOCHISMUS // Tělo jako předmět pornografie -sadomasochismus jako estetická anihilace // 11. O HRANICI MEZI EROTIČNOSTÍ A PORNOCRAFIČNOSTÍ UMĚLECKÉHO DÍLA // Tělo v symbolické reprezentaci, akt a pomezí erotického umění a pornografie // zobrazení ženského těla v kulturních dějinách - mužské tělo v průběhu věků v uměleckém podání - zpodobení dvojice žena-muž — reprezentace pohlavního aktu — pojetí gay erotiky - pojednání lesbické erotiky - tělo vyzrazené v intimitě // MEZI ESTETIKOU VÝLUČNOSTI A KAŽDODENNOSTI 12. FORMY ESTÉTSTVÍ // Dandysmus - estétství // 13. PROPADLA VKUSU: KÝČ A SNOBISMUS // Kýč jako falešná intence - nezbytnost kýče - exploze kýče v kultuře masmédií - snobismus jako estetický problém // 14. ESTETIKA SITUACE, UDÁLOSTI A DESIGN // Estetika situací - událost jako estetický zážitek - estetické principy provozu -design a estetická tvorba věcného prostředí - vkus a móda // Resumé - shrnutí a závěry // Summary and conclusions // Poznámky // Literatura // Výběr jmen a pojmů užitých v monografii // Citované reprodukce // Jmenný rejstřík
cnb002657930

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC