Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2014
133 s. : il., mapy, formuláře ; 18 x 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7248-947-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 81-85 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001417101
OBSAH // 1 Úvod a metodologie výzkumu... 9 // 1.1 Úvod 9 // 1.2 Metodologie výzkumu 12 // 1.2.1 Popis vzorku dotazníkového šetření vstupujícího do analýzy 13 // 1.2.2 Popis vzorků polostandardizovaných a hloubkových rozhovorů 14 // 2 Základní popis socioekonomické situace na Osoblažsku 17 // 2.1 Historický vývoj ekonomických asociálních // charakteristik regionu 17 // 2.2 Obecná charakteristika 18 // 2.2.1 Tíh práce 22 // 2.2.2 VzdClanost 23 // 2.2.3 Bydlení 25 // 2.2.4 Dopravní obslužnost 27 // 2.2.5 Sociální služby 27 // 2.2.6 Ncpojistné sociální dávky 27 // 2.3 Identifikace skupin osob ohrožených sociálním vyloučením a popis jejich základních charakteristik 28 // 2.3.1 Bytové domy na ulici Hlavní v Osoblazc 32 // 2.3.2 Bytové domy i. p. 50,52,53,62,63 с obci Hlinka 34 // 2.3.3 Bytový dům i. p. 113 с obci Slezské Pavlovice 35 // 2.3.4 Srovnání lokalit 36 // 2.4 Shrnutí 2. kapitoly 36 // 3 Popis obecného rozvojového potenciálu regionu... 41 // 3.1 Identifikace perspektivních oblastí pro rozvoj a jejich popis 43 // 3.1.1 Turistický ruch 43 // 3.1.2 Zcmédčlství 46 // 3.1.3 Sociální služby 49 // 3.1.4 Sociálnípodnikání 51 // 3.2 Shrnutí 3. kapitoly 52 // Identifikace konkrétních příležitostí // pro ekonomický a sociální rozvoj 55 // 4.1 Analýza potřeb obyvatel obcí (poptávka po chybčjících // službách - placených i neplacených) 55 // 4-2 Opatření pro zvýšení příjmů obyvatel včetně
možnosti omezení nepřiměřených výdajů, např. v nákladech na bydlení aj. 56 // 4.3 Brownfields _ 58 // 4-4 Analýza návrhové části strategických dokumentů regionu 59 // 4.5 Inventarizace a popis současných klíčových firem // a zaměstnavatelů v regionu 62 // 4-6 Připravované podnikatelské aktivity // a návrhy možných podnikatelských aktivit 64 // 4-7 Atraktivnost regionu pro podnikatele mimo region, // bariéry potenciální činnosti 69 // 4.8 Zapojení veřejné správy (především obcí) 70 // 4-9 Zaměstnanost specifických cílových skupin se zvýšenými // bariérami pro vstup na trh práce 71 // 4-K Shrnutí 4. kapitoly 72 // Shrnutí zjištění situační analýzy... 77 // Seznam použitých zdrojů... 81 // Přílohy... 86 // Příloha é. 1 Tabulky sociálních indikátorů podle jednotlivých obcí 87 // Příloha č. 2 Osnova rozhovorů s podnikateli, vedením podniků 115 // Příloha č. 3 Osnova standardizovaného rozhovoru s podnikateli 119 // Příloha č. 4 Sociální podnikání 128 // Příloha č. 5 Mikropodnikání 129 // Pnlolui i. 6 Asistent sociální péče 130 // Summary // 132
(OCoLC)897870218
cnb002633545

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC