Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.9) Půjčeno:83x 
BK
Příručka
2. vyd.
Brno : Edika, 2015
iv, 217 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-266-0658-1 (brož.)
Moderní metodika pro rodiče a učitele. Předškoláci
Moderní metodika pro rodiče a učitele. Metodika
Dětská naučná edice. Předškoláci
Dětská naučná edice. Metodika
Obsahuje bibliografii na s. 90-91
001417116
Obsah // ÚVOD 1 // KOMU JE DIAGNOSTIKA URČENA? 3 // JAK S KNIHOU PRACOVAT? 3 // MOTORIKA, GRAFOMOTORDKA, KRESBA 5 // OSLABENÍ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 7 // VÝVOJOVÉ ŠKÁLY ROZVOJE MOTORIKY 8 // Hrubá motorika 8 // Jemná motorika 8 // Hmatové vnímání 8 // Spontánní kresba 9 // Grafomotorické prvky 9 // Návyky při kreslení 9 // Vizuomotorika 9 // Lateralita ruky 9 // Lateralita oka 10 // ZRAKOVÉ VNÍMANÍ A PAMĚŤ 14 // OSLABENÍ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ 15 // VÝVOJOVÉ ŠKÁLY ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ 15 // Vnímání barev 15 // Figura a pozadí 16 // Zrakové rozlišování 16 // Část a celek (zraková analýza a syntéza) 17 // Zraková paměť 18 // Pohyb očí na řádku 18 // VNÍMÁNÍ PROSTORU A PROSTOROVÉ PŘEDSTAVY 21 // OSLABENÍ PROSTOROVÉHO VNÍMÁNÍ 21 // VÝVOJOVÉ ŠKÁLY PROSTOROVÉHO VNÍMÁNÍ 22 // VNÍMÁNÍ ČASU 25 // OSLABENÍ VNÍMÁNÍ ČASU 25 // VÝVOJOVÉ ŠKÁLY VNÍMÁNÍ ČASU 25 // ŘEČ 28 // OSLABENÍ V OBLASTI ŘEČI 30 // VÝVOJOVÉ ŠKÁLY ŘEČI 31 // Lexikálně- sémantická rovina 32 // Morfologicko- syntaktická rovina 35 // Pragmatická rovina 35 // Prvky neverbální komunikace 36 // Foneticko- fonologická rovina 36 // SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ A PAMĚŤ 40 // OSLABENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 40 // VÝVOJOVÉ ŠKÁLY SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ 41 // Naslouchání 41 // Sluchové rozlišování (sluchová diferenciace) 41 // Sluchová paměť 42 // Sluchová analýza a syntéza 42 // Vnímání rytmu 43 // ZÁKLADNÍ
MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 47 // OSLABENÍ SPECIFICKÝCH MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 48 // VÝVOJOVÉ ŠKÁLY MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV 48 // Porovnávání, pojmy, vztahy 49 // Třídění, tvoření skupin 50 // Řazení 50 // Množství 51 // Tvary, pojmenování tvarů 51 // SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI 54 // VÝVOJOVÉ ŠKÁLY SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ 55 // HRA 59 // VÝVOJOVÉ ŠKÁLY HRY 60 // SEBEOBSLUHA - SAMOSTATNOST 62 // VÝVOJOVÉ ŠKÁLY SEBEOBSLUHY 62 // NÁMĚTY AKTIVIT PRO ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ VE VĚKU 3 AŽ 4 ROKY 66 // Motorika, grafomotorika, kresba 66 // Zrakové vnímání 67 // Vnímání prostoru 69 // Vnímání času 69 // Řeč 70 // Sluchové vnímání a paměť 72 // ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY 73 // NÁMĚTY AKTIVIT PRO ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ U DĚTÍ VE VĚKU 4 AŽ 5 ROKŮ 75 // Motorika, grafomotorika, kresba 75 // Zrakové vnímání 76 // Vnímání prostoru 77 // Vnímání času 78 // Řeč 78 // Sluchové vnímání 79 // Základní matematické představy 80 // NÁMĚTY AKTIVIT PRO ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ // DĚTÍ VE VĚKU 5 AŽ 6 ROKŮ 81 // Motorika, grafomotorika, kresba 81 // Zrakové vnímání 81 // Vnímání prostoru 83 // Vnímání času 84 // Řeč 84 // Sluchové vnímání 85 // Základní matematické představy 88 // LITERATURA 90 // PŘÍLOHY 93
cnb002733141

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC