Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
239 s. : il., 1 mapa, portréty, plány, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-697-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 209-219, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické, polské a německé resumé
001417165
9 Úvod // 21 Prameny a literatura, současný stav bádání // 33 Výroba piva v přechodu od pozdně feudální ekonomiky k ekonomice tržně kapitalistické (od nástupu průmyslové revoluce do zrušení propinace: 1830-1869) // 34 Měšťanské pivovarnictví v Moravské Ostravě // 36 Pronájem várek podle pořádky // 38 Pivovarský řád pravovárečné obce a její organizace // 40 Pivní regál předmětem veřejné dražby // 43 Výstavba nového pivovaru // 47 Pivovar v pachtu Vítkovických železáren // 50 Změny v době pobřeznové // 55 Velkostatkářské pivovarnictví na moravsko-slezském pomezí // 58 Pivovar režijního velkostatku (případ Polské Ostravy) // 59 Emfyteutický pivovar či tzv. „vařecí krčma" (případ Radvanic) // 62 Pronájem propinace za účelem zřízení pivovaru (případ Vítkovic) // 63 Zrušení propinačního práva a jeho důsledky // 71 Industrializace pivovarnictví a proces koncentrace výroby a kapitálu (mezi volnou soutěží a kartelem: 1869-1918) // 73 Završení výrobně technologické revoluce v měšťanském pivovaru // 76 Praktické projevy a důsledky konkurenčního boje // 77 Přeměna měšťanského pivovaru v soukromokapitalistický podnik // 82 Vznik místních zastoupení konkurenčních pivovarů // 84 Akcionizace pivovarského průmyslu // 95 Radvanický pivovar a socialistické konzumní družstevnictví // 100 Zaměstnanecká otázka // 100 Pracovní podmínky v ostravských pivovarech a odborové hnutí jejich zaměstnanců // 107 Sociální charakteristika pivovarských zaměstnanců // 112 Formování pivovarského kartelu ve vztahu k hostinským živnostem // 113 Hostinští jako prostředníci mezi výrobcem a konzumentem // 119 Geneze kartelových dohod a tzv. ochrany zákazníků // 124 Koncentrace pivovarnictví na počátku 20. století // 134 Pivovary ve víru Velké války //
139 Průmyslové pivovarnictví na cestě ke státně řízenému hospodářství (od „zlatých časů" do znárodnění: 1918-1948) // 140 Přechod z válečného řízeného hospodářství monarchie k restauraci liberálního kapitalismu v první republice // 142 Změny v sociálním a pracovněprávním postavení zaměstnanců // 145 Výrobní a technický rozvoj během příliš krátkých zlatých let // 153 Dopady Velké hospodářské krize // 154 Ovládnutí Strassmannova pivovaru věřitelskými bankami // 159 Hledání východiska: návrat ke kartelizaci // 163 Krach pivovaru v Radvanicích // 165 Trigon „průmysl - dělník - pivo" v totalitárním režimu // 166 Důsledky mnichovské krize a začlenění do velkoprostorového hospodářství // 171 Nucená fúze jako součást germanizace hospodářství // 174 Následky válečných událostí a cesta ke znárodnění // 185 Závěr // 191 Seznam zkratek // 192 Obrazová příloha // 209 Seznam pramenů a literatury // 220 Rejstřík jmenný // 224 Rejstřík místní // 227 Summary // 231 Streszczenie // 235 Zusammenfassung

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC