Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2014
199 s. : barev. il., plány ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-85034-83-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 194-195 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
* bruselský styl
001417169
1. Úvod: Šedesátá léta 20. století v meziprostoru padesátých a sedmdesátých let // 2. Jak je to s tím bruselcm, strukturou a betonem? // 2.1 Zrod pojmu bruselský styl a dobově kritické ohlasy // 2.2 Studium architektury konce 50. a 60. let 20. století // 2.3 К utv ářeni definice bruselského stylu // 2.4 Bruselský styl a „blízké“ zahraničí // 2.5 Éra socialistického realismu versus éra bruselu: dis-kontinuita // 2.6 Architektura 60. let 20. století v různých podobách pozdního modernismu // 3. Auguste Perret - Le Corbusier - Oscar Niemeyer // v české a slovenské architektuře 50. a 60. let 20. století // 3.1 Auguste Perret // 3.2 Le Corbusier // 3.3 Oscar Niemeyer // 3.4 Vztah učitelů a žáků // 3.5 Cesta Oscara Niemeyera do Československa // 3.6 O Oscaru Niemeyerovi v Československém tisku // 3.7 Perretovy a Niemeyerovy ohlasy v československé architektuře // 3.7.1 Perretismus jako základ nového klasicismu // 3.7.2 Ohlas neoexpresivnich a skulpturálních tendenci // 4. Architektura na Svčtové výstavě EXPO 1958 v Bruselu a československý pavilon // 4.1 Československo, výstavy a architektura // 4.2 Architektonická soutěž na řešení československého pavilonu na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu // 4.3 Cubr - 1 Irubý - Pokorný: architekti a jejich pavilon // 4.4 Československý pavilon v kontextu Svčtové výstavy EXPO 58 v Bruselu // 4.5 Transfer pavilonu z Bruselu do Prahy a jeho další osudy
5. Česká architektura mezi Bruselem, Montrealem a Osakou (1958-1967-1970) // 5.1 Předstupně obnoveného modernismu // 5.2 Modelové příklady architektury pozdního modernismu v českém prostředi // 5.3 Pokus o návrat na jedině „správnou” cestu // 5.4 Rozšířeni zorného pole - nové tendence a experiment) // 5.5 Projevy brutalismu a minimalismu // 5.6 Proměny architektury v průběhu 60. let 20. století a ohlasy za normalizace // Milan Hartl, Stavoprojekt Ostrava, interiér odbavovací haly autobusového nádraží, Havířov-Podlesí, 1966-1967, zbořeno 2014 (Muzeum Těšínska, sbírka fotografií, foto František Sikora, 1981, H 39 888/4). // 6. Ostrava na rozhraní 50. a 60. let 20. století - město moderních rytmů mezi uhlím a železem // 6.1 Ostrava jako centrum těžkého průmyslu // 6.2 Nový výraz v architektuře a jeho reflexe v časopise Červený květ a stranických novinách Nová svoboda // 6.3 Architektura v Ostravě na cestě k pozdnímu modernismu // 6.4 Nejrychlejší proměna: obchodní interiéry, výstav)’, kina a restaurace // 6.5 Kulturní domy a jejich výzdoba v bruselském stylu // 6.6 Výstaviště Černá louka a architektura // 7 Výstavba a přestavba Ostravy a Ostravska v průběhu 60. let 20. století v příkladech // 7.1 Zástavba Ostravsko-karvinského revíru a sídliště průmyslových měst // 7.2 Výškové bodové panelové obytné domy ze Švédská a domácí experimenty // 7.3 Architektonické unikáty jako exemplární příklady nové architektury // 7.4 Architektonická kultura - soutěže a výstavy v druhé polovině 60. let 20. století a Ostrava //
8 Železniční nádraží na Ostravsku: syntéza architektury a umění 60. let 20. století // 8.1 Nová nádraží pro nová města // 8.2 Polanecká spojka a nová železniční nádraží // 8.3 Architektura železničního nádraží Ostrava-Vítkovice a jeho umělecká výzdoba // 8.4 Architektura železničního nádraží v Havířově a jeho umělecká výzdoba // 8.5 Architektura výpravní budovy Karviná hlavni nádraží a její umělecká výzdoba // 8.6 Ostrava hlavní nádraží a dozníváni architektury 60. let v 70. letech 20. století // 8.7 Nádraží, česká společnost a památková péče // Karel Nepraš. Rodina pfipravená k odjezdu, Mezinárodní sympozium prostorových forem. Ostrava, 1969, zničeno v 80. letech 20. století (GVUO, sbírka fotografií). // 9. Výtvarné uměni ve veřejném prostoru a v architektuře na Ostravsku 60. let 20. století 163 // 9.1 Náměstí Lidových milicí versus historická tradice 164 // 9.2 Města a jejich sídliště jako prostor socialistického umění 167 // 9.3 Jak naučit památníky létat - dynamické a neoexpresivní tendence doby 172 // 9.4 Sympozia prostorových forem 1967 a 1969 - od oslavy výročí k sochařskému sympoziu 177 // 10. Závěr: Architektura a umění 60. let 20. století v mezinárodním kontextu a památková pěěe 183 // 10.1 Závěr 60. let 20. století a nedokončené plány a projekty 183 // 10.2 Dědictví architektury 60. let 20. století a památková péče 187 // 10.3 Památky šesté dekády 20. století v Moravskoslezském kraji 190 // Seznam základni literatury a pramenů 194 // Seznam zkratek 196 // Summary 197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC