Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historických věd, 2014
135 s. : barev. il., mapy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7510-085-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 119-134
Anglické resumé
001417178
PODĚKOVÁNÍ 3 // SEZNAM ZKRATEK 7 // SUMMARY 11 // ÚVOD 15 // 1. Úvod do problematiky hodnocení historické antropogenní zátěže území // vybranými látkami znečišťujícími ovzduší 17 // 1.1 Vliv emisí síry a dusíku na ekosystémy v Evropě 17 // 1.2 Zdroje emisí síry a oxidů dusíku v Evropě 19 // 1.3 Emise a atmosférické depozice síry a dusíku na území České republiky 21 // 2. Výpočet emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a amoniaku 23 // 2.1 Výpočet emise oxidu siřičitého 23 // 2.2 Výpočet emise oxidů dusíku 26 // 2.3 Výpočet emise amoniaku 27 // 3. Atmosférická depozice síry a dusíku a ekosystémová rizika 31 // 3.1 Celková potenciální kyselá depozice 36 // 3.1.1 Výpočet mokré depozice 36 // 3.1.2 Výpočet suché depozice 37 // 3.1.3 Výpočet celkové potenciální kyselé depozice 41 // 3.1.4 Interpolace 42 // 4. Kritická zátěž sloučeninami síry a dusíku 43 // 5. Emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku a amoniaku v letech 1870 až 2007 47 // 5.1 Emise oxidu siřičitého 47 // 5.2 Emise oxidů dusíku 51 // 5.3 Emise amoniaku 55 // 5.4 Porovnání celkové emise síry a dusíku 59 // 6. Vztahy mezi emisemi a depozicemi síry a dusíku v letech 1991 až 2007 61 // 7. Historický’ vývoj celkové, suché a mokré depozice síry a dusíku v letech 1850 až 2007 71 // 8. Vývoj atmosférické depozice síry a dusíku na území České republiky v letech 1991 až 2007 73 // 8.1 Úvod 73 // 8.2 Mokrá, suchá a celková depozice síry a dusíku v letech 1991 až 2000 73 // 8.2.1. Mokrá depozice 73 // 8.2.2. Suchá depozice 77 // 8.2.3. Celková depozice 81 // 8.3 Celková depozice síry a dusíku v letech 1994 až 2007 86 // 8.4 Role amoniaku v nelinearitě mezi emisemi oxidu siřičitého a depozicí síry // v období 1990 až 2000 89 //
9. Překročení kritických zátěží dusíku a acidity na území České republiky 95 // 9.1 Překročení kritických zátěží dusíku 95 // 9.2 Překročení kritických zátěží síry a dusíku (acidity) 98 // 9.3 Kritéria pro identifikaci a stanovení koeficientu ekosystémového rizika 101 // 9.3.1 Prostorové vymezení oblastí s ohledem na imisní působení vybraných látek // znečišťujících ovzduší a koeficient ekosystémového rizika 104 // 10. Atmosférická depozici síry a dusíku a poškození jehličnatých porostů 107 // 10.1 Úvod 107 // 10.2 Výběr referenčních ploch 107 // 10.3 Použité datové zdroje 109 // 10.4 Zpracování dat 109 // 10.5 Monitorování zdravotního stavu lesních porostů pomocí metod dálkového průzkumu Země 109 // 10.6 Korelační a regresní analýza 110 // 10.7 Atmosférická depozice síry a dusíku 110 // 10.8 Zdravotní stav jehličnatých porostů 110 // 10.9 Výsledky korelační a regresní analýzy 111 // 10.10 Závěr 114 // 11. Shrnutí a závěr 115 // 12. Literatura 119 // O autorovi 135
cnb002683499

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC